Share via


Een SAP-desktopstroom maken met Power Automate Desktop

Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met een UI-stroom met twee stappen: applicatie uitvoeren en wachten.

 1. Als u een bureaubladstroom wilt maken, opent u Power Automate Desktop en selecteert u Nieuwe stroom.

 2. Voer een naam in voor de bureaubladstroom en selecteer vervolgens Maken.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Power Automate Desktop met de naam van de nieuwe stroom.

 3. Selecteer Variabelen in de Power Automate Desktop-ontwerper.

  Schermafbeelding van het pictogram met Power Automate Desktop-variabelen aan de rechterkant van het scherm.

 4. Selecteer het plusteken (+) en vervolgens Invoer.

  Maak verschillende invoervariabelen die vanuit een cloudstroom aan deze bureaubladstroom worden doorgegeven.

  Schermafbeelding van gebruikersinterface voor het maken van variabelen in Power Automate Desktop.

 5. Eerst maken we een paar technische SAP-variabelen maken, die nodig zijn in bijna alle op SAP gebaseerde automatiseringsstromen. Voer voor elke variabele in de volgende lijst Variabelenaam, Externe naam en Beschrijving in en selecteer vervolgens Bijwerken.

  • SAPPassword

  • SAPUser

  • SAPClient

  • SAPSystemId

  Schermafbeelding van dialoogvenster Een nieuwe variabele toevoegen.

 6. Maak vervolgens de volgende scenariospecifieke variabelen.

  • EmployeeId

  • AddressType

  • EffectiveDate

  • Straat

  • Stad

  • Provincie

  • ZipCode

  • CountryCode

  Schermafbeelding van de vensters met variabelen en de aangemaakte variabelenamen.

 7. Vervolgens maakt u de eerste procesactie. Zoek naar de actie Applicatie uitvoeren en sleep deze naar het ontwerpoppervlak.

  Schermafbeelding van het actiedialoogvenster Applicatie uitvoeren dat is toegevoegd aan het ontwerpcanvas.

 8. Voer de volgende informatie in de parameterlijst in en selecteer Opslaan.

  • Toepassingspad: C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SapGui\sapshcut.exe

  • Opdrachtregelargumenten: start -system=%SAPSystemId% -client=%SAPClient% -user=%SAPUser% -pw=%SAPPassword% -maxgui

  • Vensterstijl: gemaximaliseerd

  • Na het starten van de applicatie: Wacht tot de applicatie is voltooid

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Applicatie uitvoeren met ingevoerde parameters.

 9. Zoek naar de actie Wachten en sleep deze naar de ontwerper, voer 10 (seconden) in het veld Duur in en selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster Power Automate Desktop met het dialoogvenster voor de actie Wachten geopend.

 10. Open nu SAP GUI en log in bij uw systeem naar keuze.

 11. Zoek in Power Automate Desktop naar de actie Vullen in het zoekvak Acties en sleep vervolgens de actie Tekstveld in venster invullen naar het canvas.

  Schermafbeelding van het toevoegen van de actie Tekstveld in venster invullen na de actie Wachten in het ontwerpvenster van Power Automate Desktop.

 12. Selecteer Een nieuw UI-element toevoegen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met de knop Een nieuw UI-element toevoegen.

 13. Het dialoogvenster Volgsessie wordt geopend, waarin de afzonderlijke bedieningselementen worden bijgehouden die u op een scherm selecteert.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Volgsessie.

 14. Selecteer het SAP-hoofdvenster om de focus daarnaar te verplaatsen.

  Schermafbeelding van het SAP Easy Access-venster.

 15. Plaats de muisaanwijzer op het transactiecodeveld. Wanneer een rood kader om Gui Ok-codeveld verschijnt, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u klikt. Hiermee voegt u het besturingselement toe aan de lijst met UI-elementen in het dialoogvenster UI-elementen toevoegen in Power Automate Desktop.

  Schermafbeelding van het SAP Easy Access-venster met het transactiecodeveld geselecteerd.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Volgsessie met het GUI OK-codeveld o k c d eraan toegevoegd.

 16. Plaats in het SAP-venster de muisaanwijzer op het groene vinkje, en houd vervolgens ingedrukt Ctrl en klik.

  Schermafbeelding van het SAP Easy Access-venster met het vinkje naast het transactiecodeveld geselecteerd.

 17. Voer transactiecode PA30 in de keuzelijst in en selecteer vervolgens het groene vinkje.

  Schermafbeelding van het SAP Easy Access-venster met PA30 ingevoerd in het transactiecodeveld en het veld geselecteerd.

 18. U gaat verder met het veldselectieproces op het volgende scherm.

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing.

 19. Selecteer de volgende velden en knop:

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing. Het veld Personeelnummer is geselecteerd.

  Schermopname van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing. In het gebied Periode van het scherm is het veld Van geselecteerd.

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing. In het gebied Directe selectie van het scherm is het veld Infotype geselecteerd.

  Schermopname van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing. In het gebied Directe selectie van het scherm is het veld STy geselecteerd.

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden van de SAP Easy Access-toepassing. De knop met het documentpictogram is geselecteerd.

 20. Controleer of het dialoogvenster nu de volgende besturingselementnamen bevat. Selecteer Gereed om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het ontwerpcanvas.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Volgsessie met de UI-elementen uit de SAP Easy Access-vensters eraan toegevoegd.

 21. Dit is het dialoogvenster dat u zou moeten zien nadat u het vorige dialoogvenster hebt gesloten.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met de GUI-knop geselecteerd.

 22. Open het vervolgkeuzemenu Tekstvak, selecteer Gui Ok Field 'okcd en vervolgens Selecteren.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met het vervolgkeuzemenu Tekstvak open en de beschikbare UI-elementen weergegeven.

 23. Voer de transactiecode PA30 in en selecteer vervolgens Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met PA30 toegevoegd in het vak In te vullen tekst.

 24. Selecteer in het rechterdeelvenster het pictogram UI-elementen. Selecteer elk besturingselement in de lijst en wijzig de naam.

  Fooi

  Deze stap is niet vereist, maar wordt ten zeerste aanbevolen omdat uw besturingsbibliotheek tientallen besturingselementen kan bevatten, waardoor het moeilijk is om ze te identificeren aan de hand van hun systeemnamen.

  Schermafbeelding van het paneel met UI-elementen in het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met het menu-item Naam van UI-element wijzigen geselecteerd voor GUI-hoofdvenster.

 25. Hier is lijst met gewijzigde besturingselementnamen.

  Schermafbeelding van alle UI-elementen met betekenisvolle namen voor HR-stamgegevens onderhouden in het UI-elementenpaneel.

 26. Voer Op knop drukken in het zoekvak Actie in en sleep de actie Op knop drukken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op knop drukken in venster toegevoegd vanuit het deelvenster Acties onder 10 seconden wachten.

 27. Selecteer Doorgaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Op knop drukken in venster en het vervolgkeuzemenu UI-elementen geopend.

 28. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Op knop drukken in venster met de knop Doorgaan geselecteerd en Opslaan gemarkeerd.

 29. Voer Wachten op in het zoekvak Acties in en sleep de actie Wachten op vensterinhoud naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met de actie Wachten op vensterinhoud die wordt toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 30. Selecteer onder UI-element de optie Werknemer-id en vervolgens Selecteren.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud en het vervolgkeuzemenu UI-elementen geopend.

 31. Selecteer Opslaan.

  Schermopname het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud.

 32. Voer invullen in het zoekvak Acties in en sleep de actie Tekstveld in venster invullen naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met de actie Tekstveld in venster invullen die wordt toegevoegd vanuit het deelvenster Acties na Wachten op vensterinhoud.

 33. Selecteer onder UI-element de optie Werknemer-id en vervolgens Selecteren.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen en het vervolgkeuzemenu UI-elementen geopend.

 34. Selecteer het pictogram De pictogramknop Variabelen., dat zich in het tekstvak Tekst om in te vullen bevindt, en selecteer vervolgens EmployeeId.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen en de lijst met variabelen geopend.

 35. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen.

 36. Herhaal vanaf stap 33 tot en met 35 voor bedieningselementen Infotype, Info subtype en Ingangsdatum en selecteer de variabelen of geef een vaste waarde op, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met het veld Tekstvak ingesteld op Infotype en in te vullen tekst ingesteld op 0006.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met het veld Tekstvak ingesteld op Info subtype en in te vullen tekst ingesteld op AddressType.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met het veld Tekstvak ingesteld op Ingangsdatum en in te vullen tekst ingesteld op EffectiveDate.

 37. Voer Op knop drukken in het zoekvak Acties in en sleep de actie Op knop drukken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op knop drukken in venster toegevoegd vanuit het deelvenster Acties na Ingangsdatum.

 38. Selecteer onder UI-element de optie Nieuw adres en vervolgens Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Op knop drukken in het venster met het veld UI-element ingesteld op Nieuwe adresknop.

 39. Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens OK.

  Schermafbeelding van de Power Automate Desktop-ontwerper met het berichtvenster Opgeslagen geopend.

 40. Voer Wachten op in het zoekvak Acties in en sleep de actie Wachten op vensterinhoud naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Wachten op vensterindhoud toegevoegd vanuit het deelvenster Acties na Nieuwe adresknop.

 41. Selecteer UI-element en vervolgens de knop Nieuw UI-element toevoegen om het dialoogvenster Volgsessie te openen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud met de vervolgkeuzelijst UI-elementen geopend.

 42. Het dialoogvenster Volgsessie verschijnt.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Volgsessie.

  Belangrijk

  Voor de volgende stappen hebt u geldige SAP-referentietestgegevens nodig, zoals beschreven in stap 5 van de vereisten voor Configuratie van SAP GUI-scripts.

 43. Voer waarden in voor Personeelsnummer, Periode vanaf, Infotype (altijd 0006 omdat dit een standaardtype is in SAP-systemen), STy (dit is het Info subtype) en selecteer vervolgens Maken (F5).

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden in SAP Easy Access.

 44. Houd de muis boven Adresregel 1. Er wordt een rood om het veld Gui Ok-tekstveld geplaatst. Houd Ctrl ingedrukt en klik vervolgens om het besturingselement toe te voegen aan de lijst UI-elementen, die verschijnt in het dialoogvenster Volgsessie.

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op het veld Adresregel 1 in het adresgebied.

 45. Herhaal stap 44 ook voor deze velden: Stad/provincie, Staat, Postcode, Landcode en de knop Opslaan (Ctrl+S).

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op het veld Stad/provincie in het adresgebied.

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op het veld Staat/provincie in het adresgebied.

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op het veld Postcode in het adresgebied.

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op het veld Landcode in het adresgebied.

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op de knop Opslaan.

 46. Selecteer Gereed in het dialoogvenster Volgsessie.

  Belangrijk

  Zorg ervoor dat u het SAP-formulier open laat.

  Schermafbeelding van het SAP Easy Access-venster met het venster Power Automate Desktop Volgsessie.

 47. Selecteer UI-element, Gui-tekstveld 'P0006-STRAS' en vervolgens Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud en de vervolgkeuzelijst UI-elementen geopend.

 48. Selecteer in het rechterdeelvenster het pictogram UI-elementen. Selecteer elk van de nieuw toegevoegde besturingselementen in de lijst en wijzig de naam. Deze stap is niet vereist, maar wordt ten zeerste aanbevolen omdat uw besturingsbibliotheek tientallen besturingselementen kan bevatten, waardoor het moeilijk is om ze te identificeren aan de hand van hun systeemnamen.

  Schermafbeelding van alle UI-elementen in het deelvenster UI-elementen.

  Schermafbeelding van het paneel met UI-elementen in het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met het menu-item Naam van UI-element wijzigen geselecteerd.

  Schermafbeelding van alle UI-elementen met betekenisvolle namen voor het UI-elementenpaneel.

 49. Voer invullen in het zoekvak Acties in en sleep de actie Tekstveld in venster invullen naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met de actie Tekstveld in venster invullen die wordt toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 50. Selecteer UI-element en vervolgens Straat.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met het vervolgkeuzemenu Tekstvak open en de beschikbare UI-elementen weergegeven.

 51. Selecteer in het vak Tekst om in te vullen het pictogram fx en dubbelklik vervolgens om de variabele Straat te selecteren.

  Schermafbeelding met het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen en de lijst met variabelen geopend om de variabele Straat te selecteren.

 52. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met variabele Straat in het vak In te vullen tekst.

 53. Herhaal stap 50 en 52 met deze bedieningselementen: Stad, Staat/provincie en Postcode.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met Stad in het veld Tekstvak ingesteld en de variabele Stad in het veld In te vullen tekst.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met Staat/provincie in het veld Tekstvak ingesteld en de variabele Staat/provincie in het veld In te vullen tekst.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tekstveld in venster invullen met ZipCode in het veld Tekstvak ingesteld en de variabele ZipCode in het veld In te vullen tekst.

  Notitie

  Keuzelijsten met invoervak in SAP GUI vereisen een speciale behandeling, waardoor we een combinatie van acties moeten gebruiken om de juiste lijstitems te selecteren.

 54. Voer Op UI klikken in het zoekvak Acties in en sleep de actie Op UI-element klikken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op UI-element klikken in venster toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 55. Selecteer UI-element en vervolgens Land.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Op UI-element klikken in venster en de lijst met variabelen geopend.

 56. Bewaar de standaardwaarde voor Kliktype.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op UI-element klikken in venster en kliktype links.

 57. Voer Toetsen verzenden in het zoekvak Acties in en sleep de actie Op UI-element klikken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Toetsen verzenden toegevoegd na Land.

 58. Selecteer in het veld Te verzenden tekst het pictogram fx en dubbelklik vervolgens om CountryCode te selecteren.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Toetsen verzenden en de lijst met variabelen geopend.

 59. Wijzig de tekst %CountryCode% door {Enter} te typen direct na de naam van de variabele. Met {Enter} wordt de toetsaanslag Enter op het toetsenbord nagebootst.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Toetsen verzenden met CountryCode Enter in het veld Te verzenden tekst.

 60. Sleep nog een actie Toetsen verzenden naar het einde van de stroom.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Toetsen verzenden toegevoegd.

 61. Voer {Enter} in het veld Tekst om te verzenden in en selecteer vervolgens Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Toetsen verzenden met Enter in het veld Te verzenden tekst.

 62. Voer Op knop drukken in het zoekvak Acties in en sleep de actie Op knop drukken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op knop drukken in venster toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 63. Onder UI-element selecteert u Opslaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Op knop drukken in venster en de lijst met variabelen geopend, en de knop Opslaan geselecteerd.

 64. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Op knop drukken in venster.

  Belangrijk

  Bevestig dat de opslagbewerking is voltooid voor het SAP-record voordat u met andere besturingselementen of vensters werkt. Zorg ervoor dat de bewerking is voltooid, voeg een actie Wachten in om te wachten tot een besturingselement zichtbaar wordt.

 65. Voer Wachten in het zoekvak Acties in en sleep de actie Wachten op vensterinhoud naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Wachten op vensterinhoud toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 66. Selecteer onder UI-element de optie Werknemer-id en vervolgens Selecteren.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud en de lijst met variabelen geopend.

 67. Selecteer Opslaan.

  Schermopname het dialoogvenster Wachten op vensterinhoud.

 68. Voer Op knop drukken in het zoekvak Acties in en sleep de actie Op knop drukken in venster naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Op knop drukken in venster toegevoegd vanuit het deelvenster Acties na Werknemer-id.

 69. Selecteer onder UI-elementNieuw UI-element toevoegen.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Op knop drukken in venster en de lijst met variabelen geopend.

 70. Beweeg de muis over de knop Terug (F3).

  Schermafbeelding van de knop Terug in het venster Adressen maken in SAP Easy Access.

 1. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om het besturingselement toe te voegen aan de lijst UI-elementen in het dialoogvenster Volgsessie. (Opmerking: we hebben dit formulier opengehouden in stap 46.)

  Schermafbeelding van het venster Adressen maken in SAP Easy Access met markering op de knop Terug.

 2. Selecteer nu de knop Terug (zonder Ctrl) om terug te gaan naar het vorige scherm.

  Als u het bericht "Gegevens gaan verloren" ziet, bevestigt u dat met Ja.

  Schermafbeelding van het berichtvenster Gegevens gaan verloren in het venster Adressen maken in SAP Easy Access.

 3. U ziet nu het volgende scherm. Selecteer Gereed in het dialoogvenster Volgsessie.

  Schermafbeelding van het venster HR-stamgegevens onderhouden in SAP Easy Access naast het venster Volgsessie van Power Automate Desktop.

 4. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Op knop drukken in venster.

 5. Hernoem de knop die we zojuist hebben toegevoegd aan de bibliotheek met besturingselementen in Knop Terug.

  Schermafbeelding van het wijzigen van de UI-elementen voor de nieuwe knop in het deelvenster UI-elementen.

  Schermafbeelding van UI-elementen met gewijzigde naam in het deelvenster UI-elementen.

 6. Voer venster sluiten in het zoekvak Acties in en sleep de actie Venster sluiten naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Venster sluiten toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 7. Selecteer onder UI-element de optie Venster SAP Easy Access en vervolgens Opslaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Venster sluiten en de lijst met variabelen geopend, en Venster SAP Easy Access geselecteerd.

 8. Voer venster sluiten in het zoekvak Acties in en sleep de actie Venster sluiten naar het canvas.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster van Power Automate Desktop met Venster sluiten toegevoegd vanuit het deelvenster Acties.

 9. Selecteer onder VensterNieuw UI-element toevoegen.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Venster sluiten en de lijst met variabelen geopend.

 10. Houd de muis boven het buitenste vensterkader van het venster SAP-aanmelding 760. Houd Ctrl ingedrukt en klik om het vensterbesturingselement toe te voegen aan de lijst UI-elementen, die verschijnt in het dialoogvenster Volgsessie.

  Schermafbeelding van het scherm SAP Logon 760 met een rood kader eromheen en het venster Volgsessie in Power Automate Desktop.

 11. Selecteer onder UI-elementVenster "SAP Logon 760" (het getal 760 geeft de SAP GUI-versie weer, dus dit kan in uw omgeving verschillen) en selecteer vervolgens Opslaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster in Power Automate Desktop met het dialoogvenster Venster sluiten en de lijst met variabelen geopend, en Venster SAP Logon 760 geselecteerd.

 12. Selecteer Opslaan.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Venster sluiten.

 13. Selecteer Opslaan om de stroom op te slaan.

  Schermafbeelding van het ontwerpvenster Power Automate Desktop met het dialoogvenster Opslaan geopend.