Verklarende woordenlijst voor zakelijke gebruikers van de Power BI-service

In de Power BI-service wordt mogelijk terminologie gebruikt die u niet kent of die verwarrend is. In deze verklarende woordenlijst kunt u terminologie opzoeken. U kunt zelfs overwegen om deze pagina in uw bladwijzers op te slaan. Basisconcepten is ook een uitstekende resource om meer te weten te komen over de verschillende elementen waar de Power BI-service uit bestaat. Basisconcepten biedt een algemeen overzicht van de Power BI-elementen en hoe deze met elkaar zijn verbonden.

Deze verklarende woordenlijst is met behulp van de community opgesteld. Ontbreekt er volgens u een term? Vraag ons de term toe te voegen. U kunt hiervoor de documentatiefeedbackknop onder aan dit artikel gebruiken.

A

organisatieaccount
Gebruik uw werk- of schoolaccount om u aan te melden bij Power BI. Beheerders beheren werk- of schoolaccounts in Azure Active Directory. Uw toegangsniveau wordt bepaald door de Power BI-licentie die is gekoppeld aan dit account en het capaciteitstype waar inhoud wordt opgeslagen. Zie licentie en Premium hieronder.

beheerportal
De locatie waar Power BI-beheerders de gebruikers, functies en instellingen voor Power BI in hun organisatie beheren. (Opmerking: bij Microsoft 365, Azure en PowerApps wordt gebruikgemaakt van het beheercentrum.)

aggregaties
Wanneer de waarden van meerdere rijen worden gegroepeerd als invoer voor criteria. Zo wordt er één waarde gevormd die meer betekenis heeft of een specifieker meetresultaat biedt. Alleen impliciete metingen (zie de definitie hieronder) kunnen worden geaggregeerd.

aggregatie
Het verminderen van het aantal rijen in onderliggende gegevensbronnen zodat ze in een model passen. Het resultaat is een aggregatie.

waarschuwing, waarschuwingen
Een functie waarmee gebruikers op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de gegevens. Dit gebeurt op basis van de limieten die de gebruikers zelf hebben ingesteld. Waarschuwingen kunnen worden weergegeven op tegels die zijn vastgemaakt vanuit rapportvisuals. Gebruikers ontvangen waarschuwingen in de service en via hun mobiele app.

aantekeningen maken
Als u regels, tekst of stempels wilt schrijven op een momentopname van een tegel, rapport of visual in de mobiele app van Power BI voor iOS- en Android-apparaten.

app, apps
Een bundel dashboards, rapporten en gegevenssets. Het verwijst ook naar de mobiele apps voor het gebruiken van inhoud, zoals de Power BI-app voor iOS.

AppSource
Gecentraliseerde online opslagplaats waarin u kunt bladeren en dashboards, rapporten, gegevenssets en apps kunt vinden en downloaden.

ArcGIS voor Power BI
ArcGIS is een toewijzings- en analyseplatform dat is gemaakt door het bedrijf ESRI. De naam van de visual uit de Power BI-visualbibliotheek heet ArcGIS voor Power BI.

Auto Insights
Wordt nu Snelle inzichten genoemd.

B

BI, business intelligence

bladwijzer
Een weergave van gegevens die zijn vastgelegd in het deelvenster Bladwijzers van een rapport in Power BI Desktop of in de service. In Desktop worden bladwijzers opgeslagen in het .pbix-rapportbestand dat kan worden gedeeld met de Power BI-service

navigatiepaden
De navigatie linksboven waarmee snel kan worden genavigeerd tussen rapporten en dashboards.

C

berekening
Een wiskundige bepaling van de grootte of het aantal van iets.

Capaciteit
[Power BI Premium] Gegevensmodellen die worden uitgevoerd op hardware die volledig wordt beheerd door Microsoft in Microsoft-clouddatacentra om te zorgen voor consistente prestaties op schaal. BI-oplossingen worden aan de gehele organisatie aangeboden, onafhankelijk van de Power BI-licentie.

kaart (visueel type)
Een visualtype van Power BI.

kaart (Power BI-startpagina)
Power BI-startpagina geeft rechthoekige en vierkante afbeeldingen weer die voor dashboards, rapporten, apps en meer staan. Deze afbeeldingen worden aangeduid als kaarten.

gecertificeerde aangepaste visuals
Een aangepaste Power BI-visual die voldoet aan bepaalde vereisten en strenge beveiligingstesten heeft doorstaan.

live verbinding maken
Een methode om verbinding te maken met SQL Server Analysis Services-gegevensmodellen. Wordt ook wel een 'live-verbinding' genoemd.

Connector
Power BI Desktop omvat een groeiende verzameling gegevensconnectors die zijn ontworpen om verbinding te maken met een specifieke gegevensbron. Voorbeelden zijn: GitHub, MailChimp, Power BI-gegevensstromen, Google Analytics, Python, SQL Server, Zendesk en meer dan 100 extra gegevensbronnen.

container
De gebieden op het navigatiedeelvenster heten containers. In het navigatievenster vindt u containers voor: Favorieten, Recent, Apps, Gedeeld met mij en Start.

inhoud
Inhoud voor de Power BI-service bestaat over het algemeen uit dashboards, rapporten en apps. Het kan ook werkmappen en gegevenssets bevatten.

inhoudslijst
De inhoudsopgave van een app.

content view (inhoudsweergave)

Doorlopende variabele
Een doorlopende variabele kan een willekeurige waarde zijn tussen de minimum- en maximumlimieten; anders is het een discrete variabele. Voorbeelden zijn temperatuur, gewicht, leeftijd en tijd. Doorlopende variabelen kunnen breuken of delen van de waarde bevatten. Het totale aantal verkochte blauwe skateboards is een discrete variabele omdat we geen halve skateboards kunnen verkopen.

Correlatie
Een correlatie vertelt ons over de samenhang tussen het gedrag van bepaalde zaken. Als de toename- en afnamepatronen vergelijkbaar zijn, zijn ze positief gecorreleerd. Als de patronen tegenovergesteld zijn, zijn ze negatief gecorreleerd. Als bijvoorbeeld de verkoop van ons rode skateboard steeds stijgt na een marketingcampagne op tv, zijn de verkoop van het rode skateboard en de tv-campagne positief gecorreleerd.

kruislings filteren
Van toepassing op visualinteracties. Bij kruislings filteren worden gegevens verwijderd die niet van toepassing zijn. Wanneer u bijvoorbeeld Toezicht selecteert in het ringdiagram, wordt het lijndiagram kruislings gefilterd. In het lijndiagram worden nu alleen gegevenspunten weergegeven die van toepassing zijn op het segment Moderatie.

kruislings markeren
Van toepassing op visualinteracties. Bij kruislings markeren blijven alle oorspronkelijke gegevenspunten behouden, maar wordt het gedeelte dat niet van toepassing is op uw selectie donkergrijs weergegeven. Wanneer u bijvoorbeeld Toezicht selecteert in het ringdiagram, wordt het kolomdiagram kruislings gemarkeerd. In het kolomdiagram worden alle gegevens die niet van toepassing zijn op het segment Toezicht donkergrijs weergegeven en worden alle gegevens die van toepassing zijn op het segment Toezicht gemarkeerd.

aangepaste visual
Visuals die worden gemaakt door de community en Microsoft. Ze kunnen worden gedownload uit de Office Store en worden gebruikt in Power BI-rapporten.

D

dashboard
Een dashboars is één pagina in de Power BI-service, ook wel een canvas genoemd, die gebruikmaakt van visuals om een verhaal te vertellen. Omdat het beperkt is tot één pagina, bevat een goed ontworpen dashboard alleen de belangrijkste elementen van dat verhaal. Dashboards kunnen alleen worden gemaakt en weergegeven in de Power BI-service en niet in Power BI Desktop. Zie basisconcepten, dashboards voor meer informatie.

gegevensconnector
Zie connectors

gegevensmodel, Excel-gegevensmodel
In Power BI-inhoud verwijst een gegevensmodel naar een kaart met gegevensstructuren in een tabelindeling. In het gegevensmodel ziet u de relaties die worden gebruikt voor het bouwen van databases. Rapportontwerpers, beheerders, en ontwikkelaars maken en werken met gegevensmodellen om Power BI-inhoud te maken.

gegevensstroom
Gegevensstromen worden gebruikt voor het opnemen, transformeren, integreren en verrijken van big data door het definiëren van gegevensbronverbindingen, ETL-logica, vernieuwingsschema's en nog veel meer. Voorheen gegevenspool.

gegevensset versus gegevensbron
Een gegevensset is een verzameling gegevens voor het maken van visualisaties en rapporten.

Desktop of Power BI Desktop
Gratis Power BI-hulpprogramma dat voornamelijk wordt gebruikt door rapportontwerpers, beheerders en ontwikkelaars.

ruit
Power BI Premium. De vorm van het pictogram dat verwijst naar een werkruimte. Het gaat hierbij om werkruimten in de Premium-capaciteit.

Dimensie
Dimensies zijn categorische (tekst)gegevens. Een dimensie beschrijft een persoon, object, item, producten, plaats en tijd. In een gegevensset zijn dimensies een manier om metingen te groepeer in nuttige categorieën. Voor ons skateboardbedrijf kunnen sommige dimensies bestaan uit het kijken naar verkoop (een meting) per model, kleur, land/regio of marketingcampagne.

uitzoomen, inzoomen, drillthrough
In Power BI verwijzen 'inzoomen' en 'uitzoomen' naar de mogelijkheid om het volgende detailniveau in een rapport of visual te verkennen. 'Inzoomen' verwijst naar de mogelijkheid om een deel van een visual te selecteren en naar een andere pagina in het rapport te worden geleid, gefilterd op de gegevens die betrekking hebben op het deel van de visual dat u op de oorspronkelijke pagina hebt geselecteerd. Inzoomen op details betekent over het algemeen: de onderliggende records weergeven.

E

Bewerkweergave

De modus waarin rapportontwerpers rapporten kunnen verkennen, ontwerpen, bouwen en delen.

ellipsis (beletselteken) ...
Als u een beletselteken selecteert, worden aanvullende menuopties weergegeven. Wordt ook wel het menu More actions (Meer acties) genoemd.

code insluiten

Een veelgebruikte standaard op internet. In Power BI kan de klant code voor insluiten genereren en deze kopiëren om inhoud te plaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld een rapportvisual op een website of in een blog worden geplaatst.

Ingesloten

Zie Power BI Embedded.

insluiten

Het proces van het integreren van analyses in apps aan de hand van de Power BI REST API's en de Power BI SDK (voor ontwikkelaars die met Power BI werken).

omgeving

[Power BI Desktop, Power BI - Mobiel, de Power BI-service, enzovoort] Een andere manier om te verwijzen naar een van de Power BI-hulpprogramma's. U kunt de term 'Power BI-omgeving (tenant)' prima gebruiken in documentatie. Bedrijfsanalisten die bekend zijn met de term 'tenant' weten dan dat de termen hetzelfde betekenen.

impliciete metingen
Power BI maakt gebruik van expliciete metingen en impliciete metingen (zie de definitie hieronder). Expliciete metingen worden gemaakt door rapportontwerpers en opgeslagen met de gegevensset. Ze worden weer gegeven in Power BI als velden en kunnen daarom herhaaldelijk worden gebruikt. Een rapportontwerper maakt bijvoorbeeld een expliciete meting TotalInvoice waarmee alle factuurbedragen worden opgeteld. Collega's die deze gegevensset gebruiken en die bewerkingstoegang hebben tot het rapport, kunnen dat veld selecteren en gebruiken om een visual te maken. Wanneer een expliciete meting wordt toegevoegd of naar een rapportcanvas wordt gesleept, past Power BI geen aggregatie toe. Voor het maken van expliciete metingen is vereist dat u bewerkingstoegang hebt tot de gegevensset.

F

aan favorieten toevoegen, uit favorieten verwijderen

Een werkwoord dat betekent dat u iets aan de lijst Favorieten voor snelle toegang toevoegt, zoals dashboards en rapporten in Power BI. Als u een bepaald item niet meer in Favorieten wilt hebben staan, verwijdert u het item uit uw favorieten.

filter versus markering

Met een filter worden gegevens verwijderd die niet van toepassing zijn. Met een markering worden de gegevens die niet van toepassing zijn, grijs gemaakt.

focusmodus

Gebruik de focusmodus om een visual of tegel uit te vouwen en meer details te zien. U kunt nog steeds werken met de visual of tegel in de focusmodus.

Gratis account

Zie account

volledig scherm, de modus volledig scherm

Gebruik de modus Volledig scherm om Power BI-inhoud te bekijken zonder te worden afgeleid door menu’s en navigatiedeelvensters. Dit wordt soms TV-modus genoemd.

G

gateways of on-premises gegevensgateways

Een brug naar onderliggende gegevensbronnen. Gateways bieden snelle en veilige gegevensoverdracht tussen de Power BI-service en on-premises gegevensbronnen die ondersteuning bieden voor vernieuwen. Meestal worden ze door het IT-personeel beheerd.

H

visuals met hoge dichtheid
Visuals met meer gegevenspunten dan Power BI kan weergeven. Power BI gebruikt voorbeelden uit de gegevens om de vorm en uitschieters weer te geven.

Start
Dit is de standaardlandingspagina voor gebruikers van de Power BI-service. Hiermee wordt niets gewijzigd. U kunt de landingspagina Power BI-startpagina of gewoon Start noemen.

I

impliciete metingen
Power BI maakt gebruik van impliciete metingen en expliciete metingen (zie de definitie hieronder). Impliciete metingen worden dynamisch gemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld een veld naar het rapportcanvas sleept om een visual te maken. Power BI aggregeert de waarde automatisch met behulp van een van de ingebouwde standaardaggregaties (SUM, COUNT, MIN, AVG, enzovoort). Voor het maken van impliciete metingen is vereist dat u bewerkingstoegang hebt tot het rapport.

inzichten
Zie snelle inzichten.

J

K

KPI's
Key performance indicators. Een type visual.

L

linkernavigatiebalk (linkernavigatie)
Dit is vervangen door het navigatiedeelvenster, maar is zo nu en dan nog in documentatie terug te vinden.
De besturingselementen aan de linkerkant van de Power BI-service.

Eerste exemplaar: navigatiedeelvenster

Volgende vermeldingen of kleine spaties: navigatievenster

licentie
Uw toegangsniveau wordt bepaald door de Power BI-licentie die is gekoppeld aan uw account en het capaciteitstype waar inhoud wordt opgeslagen. In een gedeelde capaciteit kan een gebruiker met een Power BI Pro-licentie alleen samenwerken met gebruikers die ook een Pro-licentie hebben. Bij gedeelde capaciteit heeft een gratis licentie alleen toegang tot de persoonlijke werkruimte van de gebruiker. Maar wanneer de inhoud zich in de Premium-capaciteit bevindt, kunnen gebruikers met een Pro-licentie de inhoud delen met gebruikers die een gratis licentie hebben toegewezen gekregen.

Een licentie wordt toegewezen aan een gebruiker en kan een gratis of Pro-licentie zijn. Afhankelijk van hoe de licentie is verkregen, kan deze betaald of gratis zijn. De accounts zijn: accounts per gebruiker of organisatieaccounts. Accounts per gebruiker zijn beschikbaar als gratis account of een Pro-account. Een Power BI-gebruiker met een gratis account is een zelfstandige gebruiker van Power BI Desktop of gebruikt de Power BI-service zelfstandig binnen een organisatie met een Premium-organisatieabonnement. Het Power BI Pro-account per gebruiker is een betaald maandabonnement dat samenwerking en het delen van inhoud met andere Pro-gebruikers mogelijk maakt.

Met het Premium-organisatieabonnement (ook wel het Premium-capaciteitsaccount genoemd) wordt een laag met functies toegevoegd aan de licenties van een account per gebruiker. Zo kunnen gebruikers met een gratis account per gebruiker in een organisatie die een Premium-abonnement heeft, veel meer doen met Power BI dan gebruikers met een gratis account zonder Premium. Zo kunnen gebruikers met een gratis licentie in Premium-organisatieaccounts samenwerken met collega's en inhoud bekijken die wordt gehost op Power BI Premium-capaciteit.

lijstpagina of inhoudslijst
Een van de sectiepagina's van de elementen in het navigatievenster. Voorbeelden: Favorieten, Recent, Mijn werkruimte, etc.

M

Measure
Een meting is een kwantitatief (numeriek) veld dat kan worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. Veelvoorkomende berekeningen zijn Som, Gemiddelde en Minimum. Als ons bedrijf bijvoorbeeld skateboards maakt en verkoopt kunnen onze metingen bestaan uit het aantal verkochte skateboards en de gemiddelde winst per jaar.

Mobiele app
Apps waarmee u Power BI op iOS-, Android- en Windows-apparaten kunt uitvoeren.

modellering
[Power BI Desktop] Het ophalen van de gegevens waarmee u verbinding hebt gemaakt om ze in Power BI te gebruiken. Dit omvat het maken van relaties tussen tabellen in meerdere gegevensbronnen, het maken van metingen en toewijzen van metrische gegevens.

Mijn werkruimte
De werkruimte die elke Power BI-klant kan gebruiken om inhoud te maken. Als klanten alles dat ze maken in een app willen samenvoegen en ze beschikken over ontwerpermachtigingen, kunnen ze de betreffende app naar de juiste werkruimte uploaden of een nieuwe maken.

N

systeemeigen
Opgenomen in het product. Power BI wordt bijvoorbeeld geleverd met een reeks systeemeigen visualisatietypen. U kunt ook andere typen importeren, zoals Power BI-visuals.

navigatiedeelvenster of navigatievenster
De besturingselementen aan de linkerkant van de Power BI-service.

Eerste exemplaar: navigatiedeelvenster

Volgende vermeldingen of kleine spaties: navigatievenster

melding
Berichten die door en naar het Power BI-meldingencentrum worden verzonden.

Meldingencentrum
De locatie in de service waar berichten aan gebruikers worden aangeboden, zoals meldingen over het instellen van bepaalde functies.

O

OneDrive voor Bedrijven versus OneDrive
OneDrive is een persoonlijk account en OneDrive voor Bedrijven is voor zakelijke accounts.

On-premises
De term die wordt gebruikt om lokale computing (waarbij computingresources worden gezocht op de eigen faciliteiten van de klant) te onderscheiden van cloud-computing.

P

PaaS
PaaS staat voor platform as a service. Een voorbeeld hiervan is Power BI Embedded.

pagina
Rapporten bestaan uit één of meer pagina's. Elk tabblad op het rapportcanvas vertegenwoordigt een pagina.

gepagineerde rapporten
Gepagineerde rapporten zijn ontworpen om te worden afgedrukt of gedeeld. Ze worden gepagineerd genoemd, omdat ze zo zijn opgemaakt dat ze op een pagina passen. Alle gegevens worden in een tabel weergegeven, zelfs als de tabel meerdere pagina's omvat. U kunt de indeling van de rapportpagina exact beheren. De Power BI Report Builder is het zelfstandige hulpprogramma voor het maken van gepagineerde rapporten.

pbiviz
De bestandsextensie voor aangepaste visuals in Power BI.

pbix
De bestandsextensie voor een Power BI Desktop bestand (letters afzonderlijk uitgesproken als P-B-I-X).

permissions
Wat een gebruiker wel en niet mag doen in Power BI wordt bepaald aan de hand van machtigingen. Als consument hebt u niet dezelfde machtigingen als een ontwerper, beheerder of ontwikkelaar.

telefoonrapport
De naam van een Power BI-rapport dat is opgemaakt voor weergave op telefoons.

telefoonweergave
De gebruikersinterface in de Power BI-service voor het opmaken van telefoonrapporten.

vastmaken, losmaken
De actie die een rapportontwerper van een visual, meestal vanuit een rapport, uitvoert op een dashboard.

Power BI, Power BI service, Power BI Desktop, Power BI mobile
Een greep uit de Power BI-producten. Power BI is de algemene term. De term wordt vaak gebruikt in plaats van een volledige productnaam, zoals de Power BI-service en Power BI - Mobiel, nadat de volledige productnaam een keer is vermeld.

Power BI Desktop
Ook wel Desktop genoemd. De gratis Windows-toepassing bam Power BI die u op uw lokale computer kunt installeren en waarmee u verbinding kunt maken met gegevens, gegevens kunt transformeren en gegevens kunt visualiseren. Het wordt gebruikt door ontwerpers en beheerders van rapporten. Zie Wat is Power BI voor meer informatie.

Power BI Embedded
Een product dat door ontwikkelaars wordt gebruikt om Power BI-dashboards en -rapporten in te sluiten in hun eigen apps, sites en hulpprogramma's.

Power BI Premium
Een invoegtoepassing voor de Power BI Pro-licentie waarmee organisaties BI-oplossingen op basis van voorspellingen kunnen schalen. Hiervoor moet gereserveerde hardware in Microsoft Cloud worden aangeschaft. Zie Account.

Power BI Pro
Een maandelijks betaalde licentie per gebruiker waarmee gebruikers rapporten en dashboards kunnen bouwen, samen kunnen werken aan gedeelde gegevens, gegevens automatisch up-to-date kunnen houden, kunnen controleren en beheren hoe gegevens worden geopend en gebruikt om inhoud kunnen verpakken voor distributie (Power BI-apps). Zie Account.

Power BI Report Builder
Dit is een gratis, zelfstandige Windows-bureaubladtoepassing die wordt gebruikt voor het ontwerpen van gepagineerde rapporten. Gebruikt door rapportontwerpers. Zie Power BI Report Builder voor meer informatie. Power BI Report Builder kan worden gedownload van de Power BI-site.

Power BI Report Server
Dit is een on-premises rapportserver met een webportal waarin u rapporten en KPI's kunt weergeven en beheren. Het stelt organisaties in staat om gedistribueerde, hybride BI-systemen te bouwen (een mix van cloud- en on-premises implementaties).

Power BI-service
Een online SaaS-service (software as a service). Zie Wat is Power BI voor meer informatie.

Premium-werkruimte
Een werkruimte die wordt uitgevoerd in een capaciteit. Voor klanten is deze te herkennen aan het ruitpictogram.

Pro-licentie of Pro-account

Zie Account.

publiceren
Ontwerpers van rapporten voor Power BI service bundelen de inhoud van een Power BI-werkruimte om deze als Power BI-app beschikbaar te stellen aan anderen. Ontwerpers van Power BI Desktop-rapporten gebruiken publiceren om een Power BI Desktop-rapport in een .pbix-indeling te verzenden naar de Power BI-service, zodat ze er dashboards van kunnen bouwen en het rapport eenvoudig kunnen delen met anderen.

Q

Q&A
De mogelijkheid om in gewone taal vragen te stellen over een gegevensset. Antwoorden worden aangeboden in de vorm van visualisaties. Wordt weergegeven in de Power BI-service en in Desktop.

Virtuele Q&A-analist
[Power BI - Mobiel] Voor iOS, de gespreksinterface voor Q&A.

QR-codes
[Power BI - Mobiel] Een matrixstreepjescode die voor dashboards en tegels in de Power BI-service kan worden gegenereerd voor het identificeren van producten. QR-codes kunnen met een QR-codelezer worden gescand of met de app van Power BI - Mobiel (iOS en Android). U wordt dan rechtstreeks naar het dashboard of de tegel geleid.

query string parameter (queryreeksparameter)
Voeg dit toe aan een URL om de resultaten in Power BI-rapporten vooraf te filteren. In de breedste zin wordt met een queryreeks informatie uit een database opgehaald.

Quick Insights (Snelle inzichten)
Snelle inzichten verwijzen naar automatisch gegenereerde inzichten die trends en patronen onthullen in gegevens.

R

R, Microsoft R
R is een programmeertaal en softwareomgeving voor statistische computing en grafische weergaven.

Leesweergave
Alleen-lezenweergave voor rapporten (in plaats van de bewerkweergave).

streaming in realtime
De mogelijkheid om in realtime gegevens te streamen en dashboards bij te werken via bronnen zoals sensoren, sociale media, gebruiksstatistieken en alle andere zaken waarvan tijdgebonden gegevens kunnen worden verzameld of verzonden.

Recent
De container in het navigatievenster met alle afzonderlijke items die het laatst zijn geopend.

gerelateerde inhoud
Hier ziet u de afzonderlijke inhoudselementen die deel zijn van de huidige inhoud. Voor een dashboard ziet u bijvoorbeeld de rapporten en gegevenssets die de gegevens en visualisaties aanleveren voor het dashboard.

relatieve koppelingen
Koppelingen van dashboardtegels naar andere dashboards en rapporten die rechtstreeks zijn gedeeld of gedistribueerd via een Power BI-app. Dit leidt tot uitgebreidere dashboards die ondersteuning bieden voor drillthrough.

report (rapport)
Een meervoudige weergave van één gegevensset, met visualisaties die andere bevindingen en inzichten uit die gegevensset weergeven. Kan één of vele visualisaties bevatten, en één of vele pagina's.

rapporteditor
De rapporteditor is waar nieuwe rapporten worden gemaakt en wijzigingen worden aangebracht in bestaande rapporten door rapportontwerpers.

rapportmetingen
Deze worden ook wel aangepaste berekeningen genoemd. In Excel worden dit berekende velden genoemd. Zie ook metingen.

responsieve visuals
Visuals die dynamisch kunnen veranderen zodat de maximale hoeveelheid gegevens en inzichten wordt weergegeven, ongeacht de schermgrootte.

beveiliging op rijniveau, RLS
Power BI-functie waarmee databasebeheerders toegang krijgen tot rijen in een databasetabel op basis van de kenmerken van de gebruiker die een query uitvoert (bijvoorbeeld groepslidmaatschap).

Beheerders kunnen RLS configureren voor gegevensmodellen die met Power BI Desktop zijn geïmporteerd in Power BI.

S

SaaS
SaaS (Software as a Service) is een manier om toepassingen te leveren via internet, als een webservice. Wordt ook wel websoftware, software op aanvraag, of gehoste software genoemd.

schermopname
Eenvoudige schermopnamen van een rapport kunnen per e-mail worden verzonden via de functie Een schermopname verzenden.

service
Zie Power BI-service Een zelfstandige resource die beschikbaar is voor klanten via een abonnement of licentie. Een service is een productaanbieding die uitsluitend wordt geleverd via de cloud.

Instellingen
De locatie waar Power BI-gebruikers hun eigen algemene instellingen kunnen beheren. Ze kunnen bijvoorbeeld instellen of ze preview-versies van nieuwe functies willen gebruiken, de standaardtaal instellen, hun account afsluiten, enzovoort. Gebruikers kunnen ook afzonderlijke instellingen beheren voor inhoud, waarschuwingen en abonnementen. Vertegenwoordigd door een tandwielpictogram.

delen
In Power BI betekent delen meestal dat een afzonderlijk item (een dashboard of rapport) rechtstreeks wordt gedeeld met een of meer personen met behulp van hun e-mailadres. Zowel de verzender als de ontvanger moeten beschikken over een Power BI Pro-licentie. Op mobiele apparaten kan delen ook verwijzen naar systeemeigen deelfunctionaliteit van het besturingssysteem, zoals Aantekeningen maken en delen.

Gedeeld met mij
De container in het navigatievenster met alle afzonderlijke items die rechtstreeks zijn gedeeld door een andere Power BI-gebruiker.

momentopname
Een momentopname in Power BI is een statische afbeelding versus een liveafbeelding van een tegel, dashboard of rapport.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server Reporting Services (SSRS)
Een set on-premises hulpprogramma's en services om rapportageservers en gepagineerde rapporten te maken, implementeren en beheren.

streaminggegevens
Zie realtimestreaming.

subscriptions (abonnementen) , Subscribe (abonneren)
U kunt zich abonneren op rapportpagina's, apps en dashboards. U kunt daarbij e-mails ontvangen met momentopnamen. Hiervoor is een Power BI Pro-licentie vereist.

samenvatting
[Power BI Desktop] De bewerking die wordt toegepast op de waarden in een kolom.

T

tiles (tegels)
Power BI-dashboards bevatten rapporttegels.

Tijdreeks
Een tijdreeks is een manier om tijd weer te geven als opeenvolgende gegevenspunten. Deze gegevenspunten kunnen stappen zijn, zoals seconden, uren, maanden of jaren.

U

V

waarde, waarden
Numerieke gegevens die moeten worden gevisualiseerd.

visual, visualisatie
Een grafiek. Voorbeelden van visuals zijn: staafdiagram, treemap, ringdiagram, kaart.

Visuele interactie
Een van de geweldige functies van Power BI is de manier waarop alle visuals op een rapportpagina onderling zijn verbonden. Als u een gegevenspunt in een van deze visuals selecteert, worden alle andere visuals op de pagina die deze gegevens bevatten, gewijzigd op basis van deze selectie.

Visualisatiedeelvenster
De naam van de visualisatiesjablonen in het gedeelde-rapportcanvas van Power BI Desktop en de Power BI-service. Bevat kleine sjablonen (ook wel pictogrammen genoemd) voor elk systeemeigen visualisatietype.

W

werkmap
Een Excel-werkmap die moet worden gebruikt als gegevensbron. Werkmappen kunnen een gegevensmodel bevatten met een of meer tabellen waarin gegevens zijn geladen met behulp van gekoppelde tabellen, Power Query of Power Pivot.

werkruimte
Containers voor dashboards, rapporten en gegevenssets in Power BI. Gebruikers kunnen samenwerken aan de inhoud in elke werkruimte, met uitzondering van Mijn werkruimte. De inhoud kan worden samengevoegd in een Power BI-app. De inhoud die is opgeslagen in de Premium-capaciteit kan worden gedeeld met gebruikers met een gratis account. Persoonlijke werkruimten (bij Mijn werkruimte) kunnen worden gehost in de Premium-capaciteit.

X

x-axis (x-as)
De as aan de onderkant, de horizontale as.

Y

y-as
De as aan de zijkant, de verticale as.

Z

Volgende stappen

Basisconcepten voor gebruikers van de Power BI-service