Wat is PowerShell?

PowerShell is een platformoverschrijdende oplossing voor taakautomatisering, samengesteld uit een opdrachtregelshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. PowerShell wordt uitgevoerd in Windows, Linux en macOS.

Opdrachtregelshell

PowerShell is een moderne opdrachtshell die de beste functies van andere populaire shells bevat. In tegenstelling tot de meeste shells die alleen tekst accepteren en retourneren, accepteert en retourneert PowerShell .NET-objecten. De shell bevat de volgende functies:

Scripttaal

Als scripttaal wordt PowerShell vaak gebruikt voor het automatiseren van het beheer van systemen. Het wordt ook gebruikt voor het bouwen, testen en implementeren van oplossingen, vaak in CI/CD-omgevingen. PowerShell is gebaseerd op de .NET Common Language Runtime (CLR). Alle invoer en uitvoer zijn .NET-objecten. U hoeft tekstuitvoer niet te parseren om informatie uit de uitvoer te extraheren. De PowerShell-scripttaal bevat de volgende functies:

Automation-platform

De uitbreidbare aard van PowerShell heeft een ecosysteem van PowerShell-modules mogelijk gemaakt om vrijwel elke technologie waarmee u werkt te implementeren en te beheren. Bijvoorbeeld:

Microsoft

Derde partij

Configuratiebeheer

PowerShell Desired State Configuration (DSC) is een beheerframework in PowerShell waarmee u uw bedrijfsinfrastructuur met configuratie als code kunt beheren. Met DSC kunt u het volgende doen:

Volgende stappen

Aan de slag

Bent u niet bekend met PowerShell en weet u niet waar u moet beginnen? Bekijk deze resources.

PowerShell in actie

Bekijk hoe PowerShell wordt gebruikt in verschillende scenario's en op verschillende platforms.