Backup Schedules

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje harmonogram tworzenia kopii zapasowych.

Delete

Usuwa harmonogram tworzenia kopii zapasowych.

Get

Pobiera właściwości określonej nazwy harmonogramu tworzenia kopii zapasowych.

List By Backup Policy

Pobiera wszystkie harmonogramy tworzenia kopii zapasowych w zasadach kopii zapasowych.