learn.microsoft.com - Condiții de utilizare

Acceptarea termenilor

Următoarele Condiții de utilizare („TOU”) se aplică utilizării de către dvs. a site-ului web Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), a Profilului de Tehnician și a oricăror servicii asociate. Microsoft își rezervă dreptul de a actualiza TOU în orice moment, fără a vă notifica. Puteți consulta cea mai recentă versiune a TOU făcând clic pe linkul de hipertext „Termeni de utilizare" din partea de jos a paginilor noastre Web.

Descrierea serviciului

Prin intermediul site-ului web Microsoft Learn, a Profilului de Tehnician și a serviciilor asociate, Microsoft vă oferă acces la o varietate de resurse, printre care se numără tutoriale de instruire interactive, documentația, materialele video, instrumentele de dezvoltare, zonele de descărcare, forumurile de comunicare și informațiile despre produse (denumite împreună „Servicii”). Serviciile, inclusiv actualizările, îmbunătățirile, noile caracteristici și/sau adăugarea de noi proprietăți Web, se supun Termenilor de utilizare.

Limitarea utilizării în interes personal și necomercial

Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, Serviciile sunt destinate utilizării în interes personal și necomercial. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să distribuiți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să executați, să reproduceți, să publicați, să licențiați, să transferați, să vindeți sau să creați produse derivate din informațiile, produsele software, produsele sau serviciile obținute din Servici (decât pentru propriul uz personal, fără scop comercial) fără acord prealabil scris de la Microsoft.

Viața privată și protecția informațiilor personale

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Citiți Angajamentul Microsoft de respectare a confidențialității („Angajamentul de respectare a confidențialității”), deoarece prezintă tipurile de date pe care le colectăm de la dvs. și de pe dispozitivele dvs., modul în care utilizăm datele și temeiul juridic în baza căruia le prelucrăm. Angajamentul de respectare a confidențialității prezintă, de asemenea, modul în care Microsoft utilizează Remiterile (astfel cum sunt definite aici), comentariile, evaluările sau recenziile Serviciilor, comunicările, fișierele, fotografiile, documentele, fișierele audio, lucrările digitale, redările în flux și videoclipurile și orice conținuturi pe care le încărcați, stocați, difuzați sau distribuiți prin intermediul Serviciilor (împreună „Conținutul dvs.”). Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în limitele permise de lege, fiind de acord cu acești Termeni, vă exprimați consimțământul față de colectarea, utilizarea și divulgarea de către Microsoft a Conținutului și datelor dvs. în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidențialității. În unele cazuri, vă vom transmite o notificare separată și vă vom solicita consimțământul, în conformitate cu prevederile Angajamentului de respectare a confidențialității.

Informații și conținut public al utilizatorului: Informațiile utilizatorului pe care le furnizați (inclusiv numele dvs. de utilizator, numele afișat, imaginea de avatar, datele biografice, denumirea funcției pe care o dețineți și organizația și realizările dvs. în calitate de utilizator) pot fi vizualizate de alte persoane. Vi se solicită să furnizați un nume de utilizator și un nume afișat numai pentru a utiliza Profilul de Tehnician. Toate celelalte câmpuri sunt opționale. Vă puteți actualiza numele de utilizator și numele afișat în orice moment. De asemenea, Microsoft poate colecta și afișa public data la care v-ați înregistrat cu Profilul de Tehnician și afilierea dvs. cu compania Microsoft.

Orice Conținut pe care îl postați public poate fi, de asemenea, vizualizat de alte persoane. Puteți șterge anumite tipuri de Conținut după ce au fost publicate, însă nu toate tipurile de Conținut pot fi șterse după ce au fost postate public.

Notificare specială pentru produsele software disponibile pe acest site web

Orice produs software pus la dispoziție pentru descărcare în cadrul Serviciilor („Produs software”) este un produs cu drept de autor al Microsoft și/sau al furnizorilor săi. Utilizarea Produsului software este reglementată prin termenii contractului de licență pentru utilizatorul final, dacă există, care însoțește Produsul software sau este inclus în acesta („Contract de licență"). Un utilizator final nu va putea instala niciun Produs software care este însoțit de sau care include un Contract de licență, decât dacă este de acord mai întâi cu termenii Contractului de licență. Scripturile furnizate de terțe părți sau codul asociat cu sau la care se face referire pe acest site vă sunt acordate prin licență de către terțele părți care dețin acest cod, nu de Microsoft.

Produsul software este pus la dispoziție pentru descărcare numai pentru utilizarea de către utilizatorii finali, conform Contractului de licență. Orice reproducere sau redistribuire a Produsului software care nu respectă Contractul de licență este strict interzisă prin lege și poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienții vor fi pedepsiți în cea mai mare măsură posibilă.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE DE MAI SUS, ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA SAU REPRODUCEREA PRODUSULUI SOFTWARE PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ LOCAȚIE PENTRU REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ULTERIOARĂ, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE ACEASTĂ REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ESTE ÎN MOD EXPLICIT PERMISĂ PRIN CONTRACTUL DE LICENȚĂ CARE ÎNSOȚEȘTE PRODUSUL SOFTWARE.

PRODUSUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT CU GARANȚIE, DACĂ ACEASTA EXISTĂ, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII CONTRACTULUI DE LICENȚĂ. CU EXCEPȚIA GARANȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE LICENȚĂ, MICROSOFT CORPORATION EXCLUDE ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE PENTRU PRODUSUL SOFTWARE, INCLUSIV ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ÎN SPRIJINUL DVS., MICROSOFT VĂ POATE PUNE LA DISPOZIȚIE, ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR SOFTWARE, INSTRUMENTE ȘI UTILITARE PENTRU UTILIZARE ȘI/SAU DESCĂRCARE. MICROSOFT NU ASIGURĂ ACURATEȚEA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTOR INSTRUMENTE SAU UTILITARE. RESPECTAȚI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ALTOR PĂRȚI ATUNCI CÂND UTILIZAȚI INSTRUMENTELE ȘI UTILITARELE DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU PRODUSELOR SOFTWARE MICROSOFT.

LEGENDA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE. Orice Produs software descărcat prin intermediul Serviciilor pentru sau în numele Statelor Unite ale Americii, al agențiilor și/sau al organelor sale („Guvernul S.U.A.”) este însoțit de Drepturi restricționate. Utilizarea, multiplicarea sau dezvăluirea de către Guvernul S.U.A. se supune restricțiilor prevăzute la subparagraful (c)(1)(ii) din clauza Rights in Technical Data and Computer Software (Drepturile privind datele tehnice și software-ul pentru computer) din cadrul DFARS 252.227-7013, sau la subparagrafele (c)(1) și (2) din clauza Commercial Computer Software - Restricted Rights (Software-ul comercial pentru computer – drepturi restricționate) din cadrul 48 CFR 52.227-19, după caz. Producătorul este Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Notificare specială pentru documentele disponibile pe acest site web

Anumite documente pot face obiectul termenilor de licență expliciți distincți de termenii incluși în acest document. În măsura apariției unui conflict între termeni, termenii de licență expliciți vor prevala. Se acordă permisiunea pentru utilizarea Documentelor (cum ar fi cărți albe, comunicate de presă, foi de date și întrebări frecvente) aferente Serviciilor, în condițiile următoare: (1) notificarea privind dreptul de autor de mai jos trebuie să apară în cadrul tuturor copiilor și trebuie să se includă atât notificarea privind dreptul de autor, cât și această notificare de permisiune; (2) utilizarea Documentelor aferente Serviciilor trebuie să aibă numai scop informativ, necomercial sau personal, iar aceste Documente nu vor fi copiate sau publicate pe niciun computer de rețea și nici difuzate prin niciun mijloc; (3) Documentele nu vor fi modificate. Instituțiile de învățământ acreditate, cum ar fi unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal, universitățile, colegiile particulare/publice și colegiile de stat, au dreptul să descarce și să reproducă Documentele pentru a fi distribuite în sălile de clasă. Pentru distribuirea în afara sălilor de clasă, este necesară permisiunea expresă acordată în scris. Utilizarea în orice alt scop este strict interzisă prin lege și poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienții vor fi pedepsiți în cea mai mare măsură posibilă.

Documentele menționate mai sus nu includ designul sau aspectul site-ului Web Microsoft.com sau al oricărui alt site web deținut, administrat, licențiat sau controlat de Microsoft. Elementele site-urilor web Microsoft sunt protejate prin legi referitoare la imaginea comercială, marca comercială, competiția neloială și alte legi, și nu aveți dreptul de a le copia sau imita parțial sau în întregime. Nu aveți dreptul de a copia sau retransmite sigle, elemente grafice, sunete sau imagini de pe niciun site web Microsoft, cu excepția cazului în care Microsoft permite acest lucru în mod explicit.

Derogarea și limitarea răspunderii pentru Servicii

MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU FAC NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA POTRIVIREA PENTRU VREUN SCOP A SERVICIILOR SAU A INFORMAȚIILOR DIN DOCUMENTE ȘI A IMAGINILOR ASOCIATE PUBLICATE CA PARTE A SERVICIILOR, ÎN ORICE SCOP. TOATE SERVICIILE, DOCUMENTELE ȘI IMAGINILE ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. PRIN PREZENTUL DOCUMENT, MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI EXCLUD ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII CU PRIVIRE LA SERVICII, INFORMAȚII ȘI LA IMAGINILE ASOCIATE, INCLUSIV ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENȚĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂȚI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, INCLUSIV UTILIZAREA SAU CALITATEA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

DOCUMENTELE ȘI IMAGINILE ASOCIATE PUBLICATE ÎN CADRUL SERVICIILOR POT INCLUDE INADVERTENȚE TEHNICE SAU ERORI TIPOGRAFICE. ACESTE INFORMAȚII SE MODIFICĂ PERIODIC. ÎN ORICE MOMENT, MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI AU DREPTUL SĂ ADUCĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI/SAU MODIFICĂRI PRODUSELOR ȘI/SAU PROGRAMELOR DESCRISE ÎN ACEST DOCUMENT.

MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENȚĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂȚI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CALITATEA SERVICIILOR, PRODUSELOR SOFTWARE, A DOCUMENTELOR, A FURNIZĂRII SAU NEFURNIZĂRII SERVICIILOR SAU INFORMAȚIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

Contul, parola și securitatea Profilului de tehnician

Este posibil să aveți nevoie de un cont Microsoft, un cont Azure Active Directory sau un cont de Profil de Tehnician pentru a accesa anumite Servicii.

Contul Microsoft. Contul Microsoft vă permite să vă conectați la produsele, site-urile web și serviciile furnizate de Microsoft și de anumiți parteneri Microsoft. Puteți să creați un cont Microsoft înregistrându-vă online. Conturile Microsoft respectă Contractul de furnizare a serviciilor Microsoft.

Contul Azure Active Directory. Puteți avea un cont Microsoft prin intermediul unei organizații de care aparțineți. Vă rugăm să contactați administratorul organizației dvs. pentru informații despre acest cont.

Contul pentru Profilul de tehnician. Contul dvs. pentru Profilul de tehnician vă permite să vă autentificați în site-ul web Microsoft Learn și să utilizați serviciile asociate, inclusiv acces gratuit la resursele de instruire, deblocarea realizărilor, evaluare, comentarii, postarea de conținut și utilizarea altor servicii interactive. Puteți crea un cont pentru Profilul de tehnician creând un nume de utilizator în Profilul de tehnician după autentificarea cu un Cont Microsoft sau un Cont Azure Active Directory.

Atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru Profilul de tehnician, sunteți de acord să nu utilizați informații false, inexacte sau înșelătoare. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei și contului dvs. În plus, sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile desfășurate în contul dvs. Sunteți de acord să notificați imediat compania Microsoft cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securității. Compania Microsoft nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere pe care o puteți suferi ca urmare a utilizării parolei sau contului dvs. de către o altă persoană, cu sau fără cunoștința dvs. Cu toate acestea, este posibil să fiți tras la răspundere pentru pierderile suferite de Microsoft sau de o altă parte, din cauza utilizării contului sau parolei dvs. de către o altă persoană. Nu aveți dreptul să utilizați niciodată contul niciunei alte persoane fără permisiunea proprietarului contului.

În cazul în care creați un cont pentru Profil de tehnician în numele unei entități, precum firma sau angajatorul dvs., declarați că dețineți autoritatea legală de a obliga entitatea respectivă să utilizeze acești Termeni. Nu puteți să transferați datele de identificare aferente contului pentru Profilul de tehnician unui alt utilizator sau unei alte entități. Pentru a vă proteja contul, păstrați confidențialitatea privind datele de cont. Sunteți responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin contul dvs. pentru Profilul de tehnician.

Vă puteți închide contul pentru Profilul de tehnician, accesând setările contului pentru Profilul de tehnician.

Fără utilizare ilegală sau interzisă

Ca a condiție a utilizării Serviciilor de către dvs., nu veți utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis prin termenii, condițiile sau notificările din prezentul document. Nu aveți dreptul să utilizați Serviciile în niciun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server Microsoft sau rețelele conectate la vreun server Microsoft sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice altă parte. Nu aveți dreptul să încercați să obțineți acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau rețele de computere conectate la orice server Microsoft sau la oricare dintre Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu aveți dreptul să obțineți sau să încercați să obțineți materiale sau informații prin orice mijloc pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor în mod neintenționat.

Utilizarea Serviciilor

Este posibil ca Serviciile să conțină servicii de poștă electronică, servicii de avizier electronic, zone de discuții, grupuri de știri, forumuri, comunități, pagini Web personale, calendare, albume de fotografii, cartoteci de fișiere și/sau alte facilități de transmitere a mesajelor sau de comunicare, destinate să vă permită să comunicați cu alte persoane. Sunteți de acord să utilizați Serviciile numai pentru a publica, a trimite sau a primi mesaje și materiale adecvate și, dacă este cazul, corelate cu Serviciul respectiv. Cu titlu de exemplu și nu ca limitare, sunteți de acord ca, atunci când utilizați Serviciile, să nu faceți următoarele:

 • Să nu utilizați Serviciile în legătură cu sondaje, concursuri, scheme piramidale, scrisori în lanț, mesaje de poștă electronică nedorită, mesaje spam sau orice mesaje duplicate sau nesolicitate (comerciale sau de altă natură).
 • Să nu defăimați, să nu abuzați, să nu hărțuiți, să nu urmăriți, să nu puneți în pericol sau să nu încălcați în niciun alt mod drepturile legale (cum ar fi drepturile la confidențialitate și la publicitate) ale altor persoane.
 • Să nu publicați, să nu încărcați, să nu distribuiți sau să nu răspândiți subiecte, nume, materiale sau informații inadecvate, profanatoare, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale.
 • Să nu încărcați sau să nu puneți la dispoziție în niciun alt mod fișiere care conțin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate prin legi privind proprietatea intelectuală, inclusiv, cu titlu de exemplu și nu ca limitare, legi privind dreptul de autor sau mărcile comerciale (sau prin drepturi la confidențialitate sau la publicitate), decât dacă dețineți sau controlați aceste drepturi sau ați primit acordurile necesare pentru aceasta.
 • Să nu utilizați materiale sau informații, inclusiv imagini sau fotografii, puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, în niciun mod care încalcă orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau alt drept la proprietate al oricărei părți.
 • Să nu încărcați fișiere care conțin viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, roboți de interzicere a serviciilor, fișiere deteriorate sau orice alte produse software sau programe similare, care pot prejudicia funcționarea computerului sau a proprietății altei persoane.
 • Să nu faceți publicitate sau să nu vă oferiți să vindeți sau să cumpărați bunuri sau servicii în niciun scop comercial, decât dacă Serviciile permit astfel de mesaje în mod clar.
 • Să nu descărcați niciun fișier publicat de un alt utilizator al unui Serviciu despre care știți sau, în mod rezonabil, ar trebui să știți că nu poate fi reprodus, afișat, executat și/sau distribuit în mod legal în acest fel.
 • Să nu falsificați sau să nu ștergeți nicio informație de administrare a dreptului de autor, cum ar fi drepturile autorului, notificările legale sau alte notificări adecvate, titlurile de proprietate, etichetele de origine, sursa produsului software sau alte materiale incluse într-un fișier încărcat.
 • Să nu restricționați sau să nu opriți alți utilizatori să utilizeze și să beneficieze de Servicii.
 • Să nu încălcați nicio normă de conduită sau alte norme care se pot aplica unui anumit Serviciu.
 • Să nu adunați sau să nu colectați în niciun alt mod informații despre alte persoane, inclusiv adrese de poștă electronică.
 • Să nu încălcați nicio lege sau niciun regulament aplicabil.
 • Să nu vă creați o identitate falsă cu scopul de a înșela alte persoane.
 • Să nu utilizați, să nu descărcați, să nu copiați sau să nu furnizați (gratuit sau nu), unei persoane sau entități, directoare de utilizatori ai Serviciilor sau alte informații despre utilizatori sau utilizare sau părți ale acestora.

Microsoft nu are obligația de a monitoriza Serviciile. Cu toate acestea, Microsoft își rezervă dreptul de a revizui materialele publicate în cadrul Serviciilor și de a elimina orice materiale, la alegerea sa. Microsoft își rezervă dreptul de a înceta furnizarea accesului dvs. la oricare sau la toate Serviciile în orice moment, fără notificare și din orice motiv.

Microsoft își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații pe care le consideră necesare pentru a respecta orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare a statului; de asemenea, își rezervă dreptul de a edita, de a refuza să publice sau de a elimina orice informații sau materiale, în întregime sau parțial, la alegerea sa.

Fiți întotdeauna atent când furnizați informații de identificare personală despre dvs. sau despre copiii dvs., în cadrul oricărui Serviciu. Microsoft nu controlează sau nu aprobă conținutul, mesajele sau informațiile găsite în orice Serviciu; prin urmare, Microsoft exclude în mod explicit orice responsabilitate cu privire la Servicii și la orice acțiune rezultată în urma participării dvs. la orice Serviciu. Administratorii și gazdele nu sunt purtători de cuvânt autorizați ai Microsoft, iar părerile lor nu le reflectă în mod necesar pe cele ale companiei Microsoft.

Materialele încărcate în Servicii pot fi supuse limitărilor publicate cu privire la utilizare, reproducere și/sau răspândire; în cazul în care descărcați materialele, sunteți responsabil pentru aderarea la aceste limitări.

Este posibil ca videoclipurile și cărțile în format electronic să fie doar în limba engleză. Dacă faceți clic pe link-uri, este posibil să fiți redirecționat către un site web din S.U.A. al cărui conținut este exclusiv în limba engleză.

Materialele furnizate companiei Microsoft sau postate în cadrul Serviciilor

Microsoft nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor pe care i le furnizați (inclusiv păreri și sugestii) sau pe care le publicați, le încărcați, le introduceți sau le remiteți către oricare Serviciu sau serviciu asociat, pentru a fi analizate de publicul larg sau de membrii oricărei comunități publice sau private (denumite separat „Remitere” și împreună „Remiteri”). Cu toate acestea, prin publicarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau remiterea („Publicarea”) Remiterii dvs., Microsoft, afiliații săi și companiile sublicențiate necesare primesc permisiunea dvs. de a utiliza Remiterea pentru funcționarea activităților desfășurate pe Internet (incluzând, fără limitare, a tuturor Serviciilor Microsoft), incluzând, fără limitare, drepturile de licență pentru: a copia, a distribui, a transmite, a afișa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce și a reformata Remiterea dvs.; a publica numele dvs. în legătură cu Remiterea dvs.; de asemenea, dreptul de a sublicenția aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor.

Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterii dvs., conform prevederilor din prezentul document. Microsoft nu are obligația de a publica sau de a utiliza Remiterile furnizate de dvs. și are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment, la alegerea sa.

Prin publicarea unui Remiteri, garantați și declarați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., conform descrierii din acești Termeni de utilizare, inclusiv, fără limitare, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, a publica, a încărca, a introduce sau a trimite Remiterile.

În plus față de garanția și declarația de mai sus, prin Publicarea unei Remiteri care conține imagini, fotografii sau care are caracter grafic în întregime sau parțial („Imagini”), garantați și declarați următoarele: (a) dețineți dreptul de autor asupra Imaginilor respective sau proprietarul dreptului de autor asupra acestora v-a acordat permisiunea de a utiliza Imaginile respective sau orice conținut și/sau imagini incluse în acestea, în conformitate cu modul și scopul utilizării de către dvs. și conform prevederilor din acești Termeni de utilizare și din Servicii, (b) dețineți drepturile necesare pentru a acorda licențele și sublicențele descrise în acești Termeni de utilizare și (c) fiecare persoană reprezentată în Imaginile respective, dacă există, v-a dat acordul pentru utilizarea Imaginilor conform prevederilor din acești Termeni de utilizare, incluzând, cu titlu de exemplu și nu ca limitare, distribuirea, afișarea publică și reproducerea Imaginilor respective. Prin Publicare Imaginilor, le acordați (a) tuturor membrilor comunității dvs. private (pentru fiecare Imagine disponibilă pentru membrii comunității private) și/sau (b) publicului larg (pentru fiecare Imagine disponibilă oriunde în cadrul Serviciilor, cu excepția unei comunități private) permisiunea de a folosi Imaginile dvs. în legătură cu utilizarea oricărui Serviciu, conform prevederilor din acești Termeni de utilizare (incluzând, cu titlu de exemplu și nu ca limitare, imprimări și cadouri care includ Imaginile respective) și inclusiv, fără limitare, o licență neexclusivă, internațională, scutită de redevențe pentru: a copia, a distribui, a transmite, a afișa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce și a reformata Imaginile dvs., fără ca numele dvs. să fie atașat la Imaginile respective; de asemenea, dreptul de a sublicenția aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor. Licențele acordate unei Imagini la paragrafele anterioare vor înceta în momentul când eliminați în întregime Imaginile respective din Servicii, cu condiția ca încetarea să nu afecteze nicio licență acordată în legătură cu Imaginile respective înainte de momentul în care ați eliminat în întregime Imaginile. Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Imaginilor dvs.

În baza Articolului 17 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 512(c)(2), notificările de reclamare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise la Agentul desemnat al Furnizorului de servicii. TOATE ÎNTREBĂRILE CARE NU AU RELEVANȚĂ PENTRU PROCEDURA URMĂTOARE NU VOR PRIMI RĂSPUNS. Consultați Notificările și procedura de inițiere a pretențiilor privind încălcarea drepturilor de autor.

LINKURILE DIN CADRUL ACESTUI SERVICIU VĂ VOR PERMITE SĂ PĂRĂSIȚI SITE-UL MICROSOFT. SITE-URILE LEGATE NU SE AFLĂ SUB CONTROLUL COMPANIEI MICROSOFT, IAR MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU CONȚINUTUL NICIUNUI SITE LEGAT, AL NICIUNUI LINK INCLUS ÎNTR-UN SITE LEGAT SAU AL NICIUNEI MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ADUSE SITE-URILOR RESPECTIVE. MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU DIFUZAREA PE WEB SAU PENTRU NICIO ALTĂ FORMĂ DE TRANSMISIE PRIMITĂ DE LA NICIUN SITE LEGAT. MICROSOFT FURNIZEAZĂ ACESTE LINKURI ÎN SPRIJINUL DVS., IAR INCLUDEREA UNUI LINK NU IMPLICĂ APROBAREA DE CĂTRE MICROSOFT A SITE-ULUI.

Politica privind remiterea ideilor nesolicitate, rezervarea drepturilor și feedback

MICROSOFT SAU ANGAJAȚII SĂI NU ACCEPTĂ ȘI NU IAU ÎN CONSIDERARE IDEILE NESOLICITATE, INCLUSIV IDEILE REFERITOARE LA NOI CAMPANII PUBLICITARE, NOI PROMOȚII, NOI PRODUSE SAU TEHNOLOGII, PROCESE, MATERIALE, PLANURI DE MARKETING SAU NOI NUME DE PRODUSE. NU TRIMITEȚI ILUSTRAȚII, MOSTRE, PREZENTĂRI SAU ALTE LUCRĂRI DE CREAȚIE ORIGINALE. UNICUL SCOP AL ACESTEI POLITICI CONSTĂ ÎN EVITAREA EVENTUALELOR CONFUZII SAU NEÎNȚELEGERI CARE SE POT IVI ATUNCI CÂND PRODUSELE SAU STRATEGIILE DE MARKETING ALE MICROSOFT POT PĂREA SIMILARE CU IDEILE REMISE CĂTRE MICROSOFT. AȘADAR, NU TRIMITEȚI IDEI NESOLICITATE COMPANIEI MICROSOFT SAU ANGAJAȚILOR MICROSOFT. DACĂ, TOTUȘI, NE TRIMITEȚI IDEILE ȘI MATERIALELE DVS., ÎN CIUDA SOLICITĂRII NOASTRE DE A NU FACE ACEST LUCRU, REȚINEȚI CĂ MICROSOFT NU VĂ ASIGURĂ CONFIDENȚIALITATEA SAU DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IDEILOR ȘI MATERIALELOR DVS.

Cu excepția unor dispoziții explicite din acești TOU, Microsoft nu vă acordă nicio licență sau alte drepturi de niciun fel în baza unor brevete, informații de tip know-how, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci sau alte proprietăți intelectuale deținute sau controlate de Microsoft ori de o entitate conexă, inclusiv, fără limitare la, un nume, imaginea comercială, logo sau echivalente. În cazul în care îi acordați companiei Microsoft orice idee, propunere, sugestie sau feedback, inclusiv, fără limitare la, idei pentru Servicii, produse noi, tehnologii, promoții, nume de produse, feedback despre produs și îmbunătățiri despre produs („Feedback”), îi oferiți companiei Microsoft, gratuit, redevențe sau alte obligații față de dvs., dreptul de a crea, de a dispune crearea, de a crea lucrări derivate, de a utiliza, partaja sau comercializa Feedbackul în orice mod și în orice scop. Nu veți furniza Feedback care se supune unei licențe prin care compania Microsoft este obligată să își licențieze produsele software, tehnologiile sau documentația către terțe părți ca urmare a faptului că Microsoft include Feedbackul dvs. în acestea.