Partajarea/exportul unui flux pentru desktop

Pentru a replica un flux de desktop indiferent de contul dvs., editați-l prin intermediul designerului de flux și copiați acțiunile dintr-un subflux.

Textul copiat poate fi trimis direct altor utilizatori sau salvat într-un fișier text pentru o partajare mai ușoară. Receptorul poate lipi textul într-un designer de flux și îl poate rula.

Notă

La copierea acțiunilor, toți parametrii, imaginile și elementele UI ale acestora sunt de asemenea copiate. Numai un subflux poate fi copiat la un moment dat. Dacă există mai multe subfluxuri, repetați procedura pentru fiecare în parte sau salvați acțiunile în fișiere text separate.

Dacă v-ați conectat cu un cont premium de organizație, puteți alege și una dintre următoarele metode:

  1. Partajați fluxul desktop direct prin Power Automate portal.

    Pentru a partaja un flux de desktop cu alți utilizatori din organizația dvs., acordați-le permisiuni specifice pentru a accesa fluxul. Puteți găsi mai multe informații despre fluxurile de partajare prin Power Automate portal în Partajarea fluxurilor de desktop.

Notă

Conexiunea fluxurilor desktop nu poate fi partajată cu alți utilizatori.

  1. Exportați o soluție care conține fluxul desktop.

    Pentru a muta un flux de desktop dintr-un mediu în altul, găzduiți-l într-o soluție. Pentru mai multe informații despre importarea fluxurilor în soluții și crearea de fluxuri compatibile cu soluția, consultați Prezentare generală a fluxurilor compatibile cu soluții.