Setările aplicației

Puteți modifica setările aplicației în fila Opțiuni .

  • Modificați setările generale: În fila General , modificați setările generale, cum ar fi limba interfeței cu utilizatorul sau setați locul în care vor fi stocate fișierele exportate. De asemenea, puteți defini formatul de durată implicit utilizat pentru toate procesele și vizualizările nou create. Pentru a afla mai multe, accesați Afișați setările.

  • Modificați preferințele de vizualizare: În fila Explorator de procese , modificați setările implicite pentru procesele de creare a vizualizării. Aceste setări vor fi utilizate ori de câte ori este creată o nouă vizualizare a procesului.

  • Modificați setările hărții de proces și ale diagramei sociale: În fila Harta procesului , modificați setările implicite pentru afișarea hărții de proces și a graficelor sociale, cum ar fi distanța dintre noduri, afișarea nodurilor de început și de sfârșit sau alinierea diagramei. Aceste setări vor fi utilizate ori de câte ori este creată o nouă vizualizare a procesului.

  • Modificați setările pentru animația procesului: În fila Animation , modificați setările pentru animația procesului. Aceste setări vor fi utilizate implicit, ori de câte ori este creată o nouă vizualizare a procesului.

Consultați și

Prezentare generală a setărilor