Configurarea resurselor cu șabloane Azure Resource Manager

Începător
Administrator
Azure

Veți învăța cum să utilizați șabloanele Azure Resource Manager pentru a implementa în mod consecvent active.

Obiective de instruire

  • Enumerați avantajele șabloanelor Azure.
  • Identificați componentele schemei șablon Azure.
  • Specificați parametrii șablonului Azure.
  • Găsiți și utilizați șabloanele Azure Quickstart.

Cerințe preliminare

Nici unul