Configurați mașinile virtuale

Intermediar
Administrator
Azure Virtual Machines

Aflați cum să configurați mașinile virtuale, inclusiv dimensiunea, stocarea și conexiunile.

Obiective de instruire

În acest modul, învățați cum să:

  • Determinați responsabilitățile furnizorilor de servicii cloud și ale clienților într-un mediu de cloud computing.
  • Identificați considerentele cheie și factorii implicați în planificarea mașinilor virtuale. Considerațiile includ cerințele privind volumul de lucru, alocarea resurselor și accesul securizat.
  • Configurați stocarea mașinii virtuale și dimensionarea mașinii virtuale.
  • Creați o mașină virtuală în portalul Azure.
  • Exersați implementarea unei mașini virtuale Azure și verificați configurația.

Cerințe preliminare

  • Concepte de cloud computing. Familiarizarea cu infrastructura ca serviciu (IaaS), virtualizarea și furnizarea resurselor într-un mediu cloud.
  • Noțiuni fundamentale Azure. Înțelegerea conceptelor Azure de bază, inclusiv abonamentele Azure, grupurile de resurse și conturile de stocare.
  • Bazele rețelei. Cunoașterea conceptelor de bază de rețea, inclusiv adresarea IP, rețelele virtuale și subrețelele.
  • Portalul Azure. Abilitatea de a crea și configura resurse în portalul Azure.