Verificarea cunoștințelor

Finalizat

Compania dvs. migrează la Azure și își reproduce rețeaua locală în cloud. Ei dezvoltă un plan de utilizare a Azure Virtual Network pentru a organiza resursele companiei în rețele virtuale și subrețele. Lucrați la proiectarea schemei de adrese IP a companiei, mapând intervalele care pot fi atribuite și intervalele care pot fi refuzate traficului.

Răspundeți la aceste întrebări

Alegeți cel mai bun răspuns pentru fiecare dintre întrebări. Apoi selectați Verificați răspunsurile.

1.

Care dintre următoarele afirmații despre rețelele virtuale Azure este corectă?

2.

Ce situație este potrivită pentru o adresă IP publică?

3.

Când se schimbă o adresă IP dinamică?