Backup Schedules

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar säkerhetskopieringsschemat.

Delete

Tar bort säkerhetskopieringsschemat.

Get

Hämtar egenskaperna för det angivna namnet på säkerhetskopieringsschemat.

List By Backup Policy

Hämtar alla scheman för säkerhetskopiering i en säkerhetskopieringsprincip.