Microsoft Dynamics CRM 2013'teki İş Akışı Tasarım Aracı betik hatası oluşuyor

Microsoft Dynamics CRM 2013'te İş Akışı Tasarım Aracı çıkarken bir betik hatası oluşur. Alanlar aynı şema adına sahip ancak soneki _colan bir varlık için bu durum oluşabilir. Bazı durumlarda, iş akışı tasarımcısında alanlar seçilirken Dinamik seçenekler doldurulmuyor.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics CRM 2013
Özgün KB numarası: 2976454

Belirtiler

Aşağıdaki üç betik hatasından biri oluşabilir:

<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0
<ScriptErrorDetails>
<message>Uncaught TypeError: Undefined 'length' özelliği okunamıyor
<1. Satır>
<URL>/_static/_forms/select.js?ver=1163742643
<PageURL>/SFA/workflow/entityform.aspx?entityFullName=account&entityname=account&stepId=CreateStep1&workflowId=0b37c976-7e2b-4314-9901-2c6458721c42
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'length'ofundefined
<CallStack>
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'length'ofundefined
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
</CrmScriptErrorReport>

<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0
<ScriptErrorDetails>
<İleti>Yakalanmamış TypeError: Undefined'ın 'undefined' özelliği okunamıyor
<1. Satır>
<URL>/_static/_forms/select.js?ver=1163742643
<PageURL>/SFA/workflow/entityform.aspx?entityFullName=account&entityname=account&stepId=CreateStep1&workflowId=0b37c976-7e2b-4314-9901-2c6458721c42
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'undefined'ofundefined
<CallStack>
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'undefined'ofundefined


<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0
<ScriptErrorDetails>
<message>Uncaught TypeError: Undefined 'length' özelliği okunamıyor
<1. Satır>
<URL>/_static/_forms/textinputbehavior.js?ver=401231793
<PageURL>/SFA/workflow/entityform.aspx?entityFullName=account&entityname=account&stepId=CreateStep1&workflowId=c8c907a5-73fd-4f9e-a18f-e72d2d379bde
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'length'ofundefined
<CallStack>
<anonim işlevi>:Cannotreadproperty'length'ofundefined
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>

Neden

Bunun nedeni, veya _dadlandırma kuralıyla _c var olan alanlardır.

Örneğin:

field1 = new_myfield_c

field2 = new_myfield_d

<HTML DOM biçimindeki Microsoft Dynamics CRM alan adı>_c adlandırma kuralı, etiketi içeren TD'yi temsil eder. Ayrıca, <HTML DOM biçimindeki Microsoft Dynamics CRM'daki alan adı>_d adlandırma kuralı, bir Microsoft Dynamics CRM alanının Hücre Kimliğini temsil eder.

Durum

Bu adlandırma kuralını kullanmaktan uzak durmanız önerilir. Bu, gelecekteki bir Microsoft Dynamics CRM sürümü için gözden geçiriliyor.