Microsoft Dynamics CRM 2011 Liste Bileşeni indirilebilir

Bu makalede Microsoft Dynamics CRM 2011 Liste Bileşeni açıklanmaktadır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics CRM 2011
Özgün KB numarası: 3026326

Microsoft SharePoint Server 2010 ve Microsoft SharePoint Server 2013 için Microsoft Dynamics CRM 2011 Liste Bileşeni'nin yeni sürümü artık indirilebilir.

Liste bileşeninin bu sürümündeki düzeltmeler aşağıdakileri içerir:

  • Microsoft SharePoint 2010 veya 2013 kullanmak, Microsoft SharePoint özel listesine 20 alan eklendikten sonra belge özelliklerinin kaydırılabilir olmasına izin vermez.

  • Belge kaydı oluşturma sırasında betik hataları oluşuyor. Hata iletisi SCRIPT5009: 'IsNull' tanımsız createfolder.aspx, satır 11 karakter 4createfolder.aspx, satır 11 karakter 4 oluşabilir.

  • Microsoft SharePoint görüntüleme dilinin değiştirilmesi artık belgeleri Microsoft Dynamics CRM 2011 liste görünümünde yüklemez.

Aşağıdaki dosya Microsoft İndirme Merkezi'nden indirilebilir:

Microsoft SharePoint Server 2010 ve Microsoft SharePoint Server 2013 için Microsoft Dynamics CRM 2011 Liste Bileşeni