Microsoft Dynamics 365'de Bağlantıyı Test Et'i seçerken hesabın istenen kullanıcı hatasını taklit etme izni yok Dynamics 365

Bu makalede, Microsoft Dynamics 365'de Bağlantıyı Test Et'i seçtiğinizde oluşabilecek istenen kullanıcı hatasının kimliğine bürünme izni olmayan hesabın çözümü sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics CRM Online
Özgün KB numarası: 4295275

Belirtiler

Microsoft Dynamics 365 Online'ı şirket içi Microsoft Exchange Server bağlamak için bir e-posta sunucusu profilinde Bağlantıyı Sına'yı seçtiğinizde aşağıdaki hatayla karşılaşırsınız:

Hesabın istenen kullanıcının kimliğine bürünme izni yok

Neden

Email Sunucu Profili kaydında belirtilen kullanıcı hesabının Exchange posta kutusu için kimliğe bürünme izinleri yoksa bu hata görüntülenebilir.

Çözüm

Email Sunucu Profili kaydında sağlanan kullanıcı hesabının ilişkili her Exchange posta kutusu için kimliğe bürünme izinlerine sahip olduğundan emin olun.

Exchange kimliğe bürünme yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz: