KB4484710 - SQL Server 2017 toplu güncelleştirmesi 14

Yayın Tarihi: 25 Mart 2019, İstanbul
Sürüm: 14.0.3076.1

Özet

Bu makalede, Microsoft SQL Server 2017 için Toplu Güncelleştirme paketi 14 (CU14) açıklanmaktadır. Bu güncelleştirme, SQL Server 2017 Toplu Güncelleştirme 13'ün yayımlanmasından sonra yayımlanan 34 düzeltmeyi içerir ve aşağıdaki derlemelerdeki bileşenleri güncelleştirir:

 • SQL Server - Ürün sürümü: 14.0.3076.1, dosya sürümü: 2017.140.3076.1
 • Analysis Services - Ürün sürümü: 14.0.245.1, dosya sürümü: 2017.140.245.1

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar

Linux için bu Toplu Güncelleştirme'yi yükledikten sonra, SQL Server hata günlüğü dosyasında aşağıdaki iletiyi fark edebilirsiniz:

DateTime Sunucusu 'C:\binn\secforwarder.dll' Authenticode imzasını doğrulayamadı. SQL Server DLL'lerinin imza doğrulaması atlanır. SQL Server orijinal kopyaları imzalanır.
Authenticode imzasının doğrulanmaması, bunun SQL Server özgün bir sürümü olmadığını gösterebilir. SQL Server orijinal bir kopyasını yükleyin veya müşteri desteğine başvurun.

Bu ileti, linux içinsedforwarder.dll oluşturulma ve paketlenme biçimindeki bir değişiklikten kaynaklanır. İmza denetimi mantığı uygun şekilde güncelleştirilmedi. İleti güvenli bir şekilde yoksayılabilir ve imza denetimi mantığı bu sorunu gidermek için gelecekteki toplu güncelleştirmelerde güncelleştirilir.

Bu güncelleştirmede yer alan iyileştirmeler ve düzeltmeler

Derlemelerin özet listesini ve bunların geçerli destek yaşam döngüsünü içeren indirilebilir bir Excel çalışma kitabı kullanılabilir. Excel dosyası ayrıca SQL Server 2019 ve SQL Server 2017 için ayrıntılı düzeltme listelerini içerir. Bu Excel dosyasını şimdi indirmek için seçin.

Not

Aşağıdaki tablodaki tek tek girişlere doğrudan bir yer işareti aracılığıyla başvurulabilir. Tabloda herhangi bir hata başvuru kimliği seçerseniz, "#NNNNNNNN" biçimi kullanılarak URL'ye bir yer işareti etiketi eklenir. Daha sonra bu URL'yi başkalarıyla paylaşarak doğrudan tabloda istenen düzeltmeye atlayabilirsiniz.

Düzeltilen hatalar ve bu toplu güncelleştirmede yer alan geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerine bakın.

Hata başvurusu Açıklama Düzeltme alanı Bileşen Ortam
12631714 DÜZELTME: SSAS 2017'de Power BI masaüstünden TREATAS işlevi DAX sorgusu çalıştırdığınızda beklenmeyen bir özel durum hatası oluşuyor (KB4487751) Analysis Services Analysis Services Windows
12635600 DÜZELTME: Excel'de ilgili ölçüyü görüntülediğinizde veya SSAS 2017'de (KB4487975) MDSCHEMA_ACTIONS kullandığınızda Raporlama Eylemi özelliği menüde görünmüyor Analysis Services Analysis Services Windows
12671899 DÜZELTME: SQL 2014 SP2 CU14 veya sonraki sürümlerinde (2016, 2017 veya 2019) (KB4486935) Excel'den belirli bir sorguyu çalıştırdığınızda sorgu sonuçları beklendiği gibi değil Analysis Services Analysis Services Windows
12564137 Güncelleştirme, SQL Server'de Oracle RAC ortamını kullandığınızda (KB4480647) iyileştirmeler ekler ve sorunları giderir Integration Services CDC Windows
12571730 DÜZELTME: Çalışma kitabındaki değişiklikleri kaydedip SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4486937) MDS verilerini Excel'den yayımlama işlemi başarısız oluyor Ana Veri Hizmetleri İstemci Windows
12654305 DÜZELTME: MDS veritabanı yükseltmesi SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4488971) hatayla başarısız oluyor Ana Veri Hizmetleri Server Windows
12588637 DÜZELTME: SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4486940) veritabanını sınırlı disk alanında yedeklemeye çalıştığınızda onaylama hatası oluşuyor SQL Server Altyapısı Yedekleme Geri Yükleme Windows
12656908 DÜZELTME: SQL Server 2014, 2016 ve 2017'de (KB4488809) bir dosya akışı tablosundan paralel sorgu silindiğinde onay oluşuyor SQL Server Altyapısı FileStream ve FileTable Windows
12657080 DÜZELTME: SQL Server 2016 ve 2017 Yük Devretme Kümesi Örneklerinde (KB4488817) Küme Paylaşılan Birimleri (CSV) kullandığınızda dosya G/Ç erişim özelliği için FILESTREAM etkinleştirilemiyor SQL Server Altyapısı FileStream ve FileTable Windows
12562317 DÜZELTME: Erişim ihlali oluşuyor ve SQL Server 2017'de (KB4488400) Kullanılabilirlik Grubu'ndaki veritabanları için veri taşıma işlemi askıya alındı SQL Server Altyapısı Yüksek Kullanılabilirlik ve Olağanüstü Durum Kurtarma Windows
12671876 DÜZELTME: sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica, öncelik değerleri SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4480650) aynı olsa bile birden fazla ikincil çoğaltma için TRUE döndürür SQL Server Altyapısı Yüksek Kullanılabilirlik ve Olağanüstü Durum Kurtarma Windows
12578034 DÜZELTME: SQL Server 2014, 2016 ve 2017'de (KB4475322) hazırlanmış deyimlerin yoğun kullanımı olduğunda "Verimsiz" hata oluşuyor SQL Server Altyapısı Programlama Windows
12672571 DÜZELTME: TF 460 etkinleştirildiğinde ve SQL Server 2017'de (KB4490142) ELSE bloğunda INSERT INTO tablo değişkeni kullandığınızda kesme hatası SQL Server Altyapısı Programlama Tüm
12629554 İyileştirme: SQL Server 2017'de yeni bir genişletilmiş olay query_post_execution_plan_profile ekleme (KB4490134) SQL Server Altyapısı Sorgu Yürütme Tüm
12671869 DÜZELTME: Bellek verme zaman aşımı SQL Server 2016 veya 2017'de (KB4480641) yapılandırıldığı halde Columnstore Dizini derleme isteği 25 saniye sonra zaman aşımına uğrar SQL Server Altyapısı Sorgu Yürütme Tüm
12580378 DÜZELTME: SQL Server 2017(KB4488026) içindeki artımlı istatistiklere sahip tablolarda otomatik istatistik güncelleştirmesi gerçekleştiğinde erişim ihlali oluşuyor SQL Server Altyapısı Sorgu İyileştiricisi Windows
12671863 DÜZELTME: Kullanıcıların SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4486932) temel tabloya hizalanmamış, kümelenmemiş dizinlerde artımlı istatistikler oluşturmasına yanlış izin verilir SQL Server Altyapısı Sorgu İyileştiricisi Windows
12677802 DÜZELTME: Tablo SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4490138) NCI'nin anahtar veya eklenen sütunlarından hiçbirinin değiştirilmediği şekilde güncelleştirildiğinde, CCI üzerinden filtrelenmiş NCI korunamayabilir SQL Server Altyapısı Sorgu İyileştiricisi Tüm
12594078 DÜZELTME: SQL Server 2016 ve 2017'de sysadmin hesabı "sa" yeniden adlandırıldığında hatayla SQL Server 2016 SP2 CU3 veya CU4'e yükseltme başarısız oluyor (KB4486931) SQL Server Altyapısı Çoğaltma Windows
12639890 DÜZELTME: SQL Server 2016 ve 2017'nizi (KB4488856) yükselttikte yayımcıyı bıraktığınızda veya veritabanını yayın için etkinleştirdiğinizde 2812 ve 20028 hatası oluşuyor SQL Server Altyapısı Çoğaltma Windows
12656687 DÜZELTME: aynı SQL Server 2017 (KB4488036) örneğinde birden çok yayımcı veritabanı olduğunda Repl_Schema_Access bekleme sorunları SQL Server Altyapısı Çoğaltma Tüm
12673173 DÜZELTME: Yığın Dökümü, SQL Server 2016 ve 2017'deki değişiklik izleme temizleme işleminde (KB4490140) oluşuyor SQL Server Altyapısı Çoğaltma Windows
12700549 İyileştirme: SQL Server 2017'de yeni XEvent sqlserver.security_authentication_perf_interrogate_login eklendi (KB4490144) SQL Server Altyapısı Güvenlik Altyapısı Linux
12700550 İyileştirme: SQL Server 2017'de yeni mssql-conf option network.enablekdcfromkrb5 eklendi (KB4490145) SQL Server Altyapısı Güvenlik Altyapısı Linux
12695517 DÜZELTME: Tümleşik Kimlik Doğrulaması (KB4490379) kullanarak SQL Server 2017'ye bağlandığınızda TCP Zaman Aşımı veya oturum açma zaman aşımı hatası oluşuyor SQL Server Altyapısı Güvenlik Altyapısı Linux
12546124 DÜZELTME: BPE dosyasındaki G/Ç hatası SQL Server'da arabellek zaman aşımına neden oluyor (KB4469268) SQL Server Altyapısı SQL işletim sistemi Windows
12576806 DÜZELTME: yerel işlem genel anahtar olay tanıtıcısını (KB4490135) kullandığında SQL Server 2017 kilitlenebilir SQL Server Altyapısı SQL işletim sistemi Linux
12651915 DÜZELTME: DBCC STACKDUMP, SQL Server 2017 CU9'dan CU13'e (KB4490799) başlayarak Linux'ta SQL Server 2017 için döküm dosyası oluşturmaz SQL Server Altyapısı SQL işletim sistemi Linux
12671897 DÜZELTME: SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4483427) sqlos.wait_info olayla XEvent oturumu kullandığınızda erişim ihlali oluşuyor ve sunucu beklenmedik bir şekilde durduruluyor SQL Server Altyapısı SQL işletim sistemi Windows
12674843 DÜZELTME: Tümleşik Kimlik Doğrulaması (KB4490137) kullanarak SQL Server 2017'ye bağlandığınızda TCP Zaman Aşımı veya oturum açma zaman aşımı hatası oluşuyor SQL Server Altyapısı SQL işletim sistemi Tüm
12245672 DÜZELTME: SQL Server, SQL Server 2016 veya 2017'de (KB4338761) sistem sürümüne sahip zamana bağlı tabloların iki bölümünü birleştirdiğinizde EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION döküm dosyası oluşturabilir SQL Server Altyapısı Temporal Windows
12552012 SQL Server'de (KB4483593) DTC'nin etkinleştirildiği aynı örnekteki Kullanılabilirlik Grubu veritabanları için Anlık Görüntü Yalıtımı ve Savepoint desteği eklendi SQL Server Altyapısı İşlem Hizmetleri Windows
12450172 DÜZELTME: Kullanılabilirlik Grubu veritabanını içeren veritabanları arası bir işlem bir SQL Server tetikleyicisinden (KB4483571) işlendiğinde olası onay hatası SQL Server Altyapısı İşlem Hizmetleri Windows
12654421 DÜZELTME: Onaylama işlemi, kendisine işaret eden bağlı sunucu SQL Server 2016 ve 2017'de (KB4488949) veritabanları arası bir işlemde kullanıldığında oluşur SQL Server Altyapısı İşlem Hizmetleri Windows

Bu veya en son toplu güncelleştirme paketini edinme veya indirme

Windows için en son toplu güncelleştirme paketini edinme veya indirme (önerilir)

Aşağıdaki güncelleştirme Microsoft İndirme Merkezi'nden edinilebilir:

SQL Server 2017 için en son toplu güncelleştirme paketini şimdi indirin

İndirme sayfası görünmüyorsa, toplu güncelleştirme paketini edinmek için Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Desteği'ne başvurun.

Microsoft Update Kataloğu'ndan Windows için bu toplu güncelleştirme paketini edinme veya indirme

Not

SQL Server 2017 için gelecekteki toplu güncelleştirmeler yayımlandıktan sonra, bu ve önceki tüm CU'lar Microsoft Update Kataloğu'ndan indirilebilir. Ancak, her zaman kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeyi yüklemenizi öneririz.

Aşağıdaki güncelleştirme Microsoft Update Kataloğu'ndan edinilebilir:

SQL Server 2017 CU14 toplu güncelleştirme paketini şimdi indirin

Linux için en son toplu güncelleştirme paketini edinme veya indirme

Linux'ta SQL Server 2017'yi en son CU'ya güncelleştirmek için öncelikle Toplu Güncelleştirme deposunu yapılandırmış olmanız gerekir. Ardından, platforma özgü uygun güncelleştirme komutunu kullanarak SQL Server paketlerinizi güncelleştirin.

Yükleme yönergeleri ve CU paketi indirmelerine yönelik doğrudan bağlantılar için bkz. SQL Server 2017 Sürüm Notları.

Dosya bilgileri

Dosya karması bilgileri

aşağıdaki komutu kullanarak SQLServer2017-KB4484710-x64.exe dosyasının karması hesaplanarak indirmeyi doğrulayabilirsiniz:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4484710-x64.exe SHA256

Dosya adı SHA256 karması
SQLServer2017-KB4484710-x64.exe 31AE7282F02AA2290E97C006FB3B63D683D21D1A995E0644DC61292E4B6BD57
Toplu Güncelleştirme paketi dosya bilgileri

Bu paketin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya sonraki dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarih ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) içinde listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde, yerel saate dönüştürülür. UTC ile yerel saat arasındaki farkı bulmak için, Denetim Masası tarih ve saat öğesinin Saat Dilimi sekmesini kullanın.

x64 tabanlı sürümler

SQL Server 2017 Analysis Services

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Asplatformhost.dll 2017.140.245.1 266528 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.analysisservices.minterop.dll 14.0.245.1 741656 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 14.0.245.1 1380640 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 14.0.245.1 984136 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 14.0.245.1 521288 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 13 Mar-19 06:47 x86
Microsoft.data.mashup.dll 2.57.5068.261 180424 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.data.mashup.oledb.dll 2.57.5068.261 37584 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.data.mashup.preview.dll 2.57.5068.261 54472 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll 2.57.5068.261 107728 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.hostintegration.connectors.dll 2.57.5068.261 5223112 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashup.container.exe 2.57.5068.261 26312 13 Mar-19 06:15 x64
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe 2.57.5068.261 26824 13 Mar-19 06:15 x64
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe 2.57.5068.261 26824 13 Mar-19 06:15 x64
Microsoft.mashup.eventsource.dll 2.57.5068.261 159440 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashup.oauth.dll 2.57.5068.261 84176 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll 2.57.5068.261 67280 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashup.shims.dll 2.57.5068.261 25808 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll 1.0.0.0 151240 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.mashupengine.dll 2.57.5068.261 13608144 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 15.0.1.272 1106088 13 Mar-19 06:15 x86
Msmdctr.dll 2017.140.245.1 40008 13 Mar-19 06:20 x64
Msmdlocal.dll 2017.140.245.1 60710472 13 Mar-19 06:20 x64
Msmdlocal.dll 2017.140.245.1 40387864 13 Mar-19 06:51 x86
Msmdpump.dll 2017.140.245.1 9334856 13 Mar-19 06:20 x64
Msmdredir.dll 2017.140.245.1 7092504 13 Mar-19 06:51 x86
Msmdsrv.exe 2017.140.245.1 60613400 13 Mar-19 06:20 x64
Msmgdsrv.dll 2017.140.245.1 9004824 13 Mar-19 06:20 x64
Msmgdsrv.dll 2017.140.245.1 7310640 13 Mar-19 06:51 x86
Msolap.dll 2017.140.245.1 10258504 13 Mar-19 06:20 x64
Msolap.dll 2017.140.245.1 7777352 13 Mar-19 06:51 x86
Msolui.dll 2017.140.245.1 311064 13 Mar-19 06:20 x64
Msolui.dll 2017.140.245.1 287512 13 Mar-19 06:51 x86
Powerbiextensions.dll 2.57.5068.261 6606536 13 Mar-19 06:15 x86
Sql_as_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlboot.dll 2017.140.3076.1 196168 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlceip.exe 14.0.3076.1 258120 13 Mar-19 06:47 x86
Sqldumper.exe 2017.140.3076.1 122136 13 Mar-19 06:29 x86
Sqldumper.exe 2017.140.3076.1 144152 13 Mar-19 06:29 x64
Tmapi.dll 2017.140.245.1 5821512 13 Mar-19 06:22 x64
Tmcachemgr.dll 2017.140.245.1 4164680 13 Mar-19 06:22 x64
Tmpersistence.dll 2017.140.245.1 1132312 13 Mar-19 06:22 x64
Tmtransactions.dll 2017.140.245.1 1641032 13 Mar-19 06:22 x64
Xe.dll 2017.140.3076.1 673352 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 305224 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 257608 13 Mar-19 06:51 x86
Xmlrwbin.dll 2017.140.3076.1 224328 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrwbin.dll 2017.140.3076.1 189512 13 Mar-19 06:51 x86
Xmsrv.dll 2017.140.245.1 25375304 13 Mar-19 06:22 x64
Xmsrv.dll 2017.140.245.1 33350728 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 Veritabanı Hizmetleri Common Core

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Batchparser.dll 2017.140.3076.1 180808 13 Mar-19 06:19 x64
Batchparser.dll 2017.140.3076.1 160328 13 Mar-19 06:50 x86
Instapi140.dll 2017.140.3076.1 70728 13 Mar-19 06:20 x64
Instapi140.dll 2017.140.3076.1 61000 13 Mar-19 06:51 x86
Isacctchange.dll 2017.140.3076.1 31000 13 Mar-19 06:19 x64
Isacctchange.dll 2017.140.3076.1 29464 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 14.0.245.1 1088792 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 14.0.245.1 1088584 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 14.0.245.1 1381656 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 14.0.245.1 741664 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 14.0.245.1 741656 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 14.0.3076.1 36936 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll 2017.140.3076.1 82200 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll 2017.140.3076.1 78408 13 Mar-19 06:50 x86
Msasxpress.dll 2017.140.245.1 36120 13 Mar-19 06:20 x64
Msasxpress.dll 2017.140.245.1 32024 13 Mar-19 06:51 x86
Pbsvcacctsync.dll 2017.140.3076.1 82712 13 Mar-19 06:22 x64
Pbsvcacctsync.dll 2017.140.3076.1 68168 13 Mar-19 06:51 x86
Sql_common_core_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqldumper.exe 2017.140.3076.1 122136 13 Mar-19 06:29 x86
Sqldumper.exe 2017.140.3076.1 144152 13 Mar-19 06:29 x64
Sqlftacct.dll 2017.140.3076.1 62744 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlftacct.dll 2017.140.3076.1 55368 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlmanager.dll 2017.140.17218.0 734952 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlmanager.dll 2017.140.17218.0 602848 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlmgmprovider.dll 2017.140.3076.1 418888 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlmgmprovider.dll 2017.140.3076.1 373832 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlsecacctchg.dll 2017.140.3076.1 37656 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlsecacctchg.dll 2017.140.3076.1 34888 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlsvcsync.dll 2017.140.3076.1 355912 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlsvcsync.dll 2017.140.3076.1 272968 13 Mar-19 06:51 x86
Sqltdiagn.dll 2017.140.3076.1 67656 13 Mar-19 06:20 x64
Sqltdiagn.dll 2017.140.3076.1 60696 13 Mar-19 06:51 x86
Svrenumapi140.dll 2017.140.3076.1 1173576 13 Mar-19 06:22 x64
Svrenumapi140.dll 2017.140.3076.1 893512 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 Veri Kalitesi İstemcisi

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Dumpbin.exe 12.10.30102.2 24624 13 Mar-19 06:51 x86
Link.exe 12.10.30102.2 852528 13 Mar-19 06:51 x86
Mspdb120.dll 12.10.30102.2 259632 13 Mar-19 06:51 x86
Sql_dqc_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Stdole.dll 7.0.9466.0 32296 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 Veri Kalitesi

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll 4.1.0.0 208648 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll 4.1.0.0 208648 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll 4.1.0.0 264968 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll 4.1.0.0 264968 13 Mar-19 06:50 x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_client

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Dreplayclient.exe 2017.140.3076.1 120904 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplaycommon.dll 2017.140.3076.1 699160 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplayserverps.dll 2017.140.3076.1 32840 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplayutil.dll 2017.140.3076.1 309832 13 Mar-19 06:50 x86
Instapi140.dll 2017.140.3076.1 70728 13 Mar-19 06:20 x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 29256 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_controller

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Dreplaycommon.dll 2017.140.3076.1 699160 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplaycontroller.exe 2017.140.3076.1 350280 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplayprocess.dll 2017.140.3076.1 171592 13 Mar-19 06:50 x86
Dreplayserverps.dll 2017.140.3076.1 32840 13 Mar-19 06:50 x86
Instapi140.dll 2017.140.3076.1 70728 13 Mar-19 06:20 x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 29256 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 Veritabanı Hizmetleri Çekirdek Örneği

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Backuptourl.exe 14.0.3076.1 40520 13 Mar-19 06:19 x64
Batchparser.dll 2017.140.3076.1 180808 13 Mar-19 06:19 x64
C1.dll 18.10.40116.18 925232 13 Mar-19 06:16 x64
C2.dll 18.10.40116.18 5341440 13 Mar-19 06:16 x64
Cl.exe 18.10.40116.18 192048 13 Mar-19 06:16 x64
Clui.dll 18.10.40116.10 486144 13 Mar-19 06:45 x64
Databasemailprotocols.dll 14.0.17178.0 48352 13 Mar-19 06:19 x86
Datacollectorcontroller.dll 2017.140.3076.1 226376 13 Mar-19 06:19 x64
Dcexec.exe 2017.140.3076.1 74520 13 Mar-19 06:19 x64
Fssres.dll 2017.140.3076.1 89672 13 Mar-19 06:20 x64
Hadrres.dll 2017.140.3076.1 187976 13 Mar-19 06:20 x64
Hkcompile.dll 2017.140.3076.1 1422920 13 Mar-19 06:20 x64
Hkengine.dll 2017.140.3076.1 5858376 13 Mar-19 06:20 x64
Hkruntime.dll 2017.140.3076.1 162888 13 Mar-19 06:20 x64
Link.exe 12.10.40116.18 1017392 13 Mar-19 06:16 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll 14.0.245.1 741144 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 13 Mar-19 06:47 x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 14.0.3076.1 236104 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll 14.0.3076.1 79432 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll 2017.140.3076.1 72264 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll 2017.140.3076.1 65096 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 152136 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 159512 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2017.140.3076.1 303688 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2017.140.3076.1 74824 13 Mar-19 06:19 x64
Msobj120.dll 12.10.40116.18 129576 13 Mar-19 06:16 x64
Mspdb120.dll 12.10.40116.18 559144 13 Mar-19 06:16 x64
Mspdbcore.dll 12.10.40116.18 559144 13 Mar-19 06:16 x64
Msvcp120.dll 12.10.40116.18 661040 13 Mar-19 06:16 x64
Msvcr120.dll 12.10.40116.18 964656 13 Mar-19 06:16 x64
Odsole70.dll 2017.140.3076.1 92952 13 Mar-19 06:20 x64
Opends60.dll 2017.140.3076.1 32840 13 Mar-19 06:20 x64
Qds.dll 2017.140.3076.1 1174296 13 Mar-19 06:22 x64
Rsfxft.dll 2017.140.3076.1 34376 13 Mar-19 06:20 x64
Secforwarder.dll 2017.140.3076.1 37448 13 Mar-19 06:22 x64
Sqagtres.dll 2017.140.3076.1 74520 13 Mar-19 06:22 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlaamss.dll 2017.140.3076.1 90184 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlaccess.dll 2017.140.3076.1 475720 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlagent.exe 2017.140.3076.1 582448 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlagentctr140.dll 2017.140.3076.1 62024 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlagentctr140.dll 2017.140.3076.1 52808 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlagentlog.dll 2017.140.3076.1 32840 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlagentmail.dll 2017.140.3076.1 53832 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlboot.dll 2017.140.3076.1 196168 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlceip.exe 14.0.3076.1 258120 13 Mar-19 06:47 x86
Sqlcmdss.dll 2017.140.3076.1 72776 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlctr140.dll 2017.140.3076.1 129096 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlctr140.dll 2017.140.3076.1 112200 13 Mar-19 06:51 x86
Sqldk.dll 2017.140.3076.1 2799688 13 Mar-19 06:20 x64
Sqldtsss.dll 2017.140.3076.1 107592 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3915336 13 Mar-19 06:15 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3339336 13 Mar-19 06:16 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 2090568 13 Mar-19 06:17 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 2037016 13 Mar-19 06:17 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 1445656 13 Mar-19 06:26 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3780168 13 Mar-19 06:28 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3403336 13 Mar-19 06:29 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3482392 13 Mar-19 06:29 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3214616 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3785800 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3918616 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3636808 13 Mar-19 06:36 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3677768 13 Mar-19 06:38 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3787848 13 Mar-19 06:39 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 1498184 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3368240 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3589400 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 4027464 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3291720 13 Mar-19 06:44 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3297864 13 Mar-19 06:46 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3821848 13 Mar-19 06:46 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3597384 13 Mar-19 06:48 x64
Sqliosim.com 2017.140.3076.1 313624 13 Mar-19 06:22 x64
Sqliosim.exe 2017.140.3076.1 3020056 13 Mar-19 06:22 x64
Sqllang.dll 2017.140.3076.1 41264944 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlmin.dll 2017.140.3076.1 40487704 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlolapss.dll 2017.140.3076.1 107800 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlos.dll 2017.140.3076.1 26184 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlpowershellss.dll 2017.140.3076.1 68168 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlrepss.dll 2017.140.3076.1 64816 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3076.1 31000 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 32536 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlscm.dll 2017.140.3076.1 71448 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2017.140.3076.1 27712 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2017.140.3076.1 5874456 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlserverspatial140.dll 2017.140.3076.1 732952 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlservr.exe 2017.140.3076.1 487704 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlsvc.dll 2017.140.3076.1 162096 13 Mar-19 06:20 x64
Sqltses.dll 2017.140.3076.1 9564744 13 Mar-19 06:20 x64
Sqsrvres.dll 2017.140.3076.1 261192 13 Mar-19 06:22 x64
Svl.dll 2017.140.3076.1 153672 13 Mar-19 06:22 x64
Xe.dll 2017.140.3076.1 673352 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 305224 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrwbin.dll 2017.140.3076.1 224328 13 Mar-19 06:22 x64
Xpadsi.exe 2017.140.3076.1 89880 13 Mar-19 06:20 x64
Xplog70.dll 2017.140.3076.1 75840 13 Mar-19 06:22 x64
Xpqueue.dll 2017.140.3076.1 74824 13 Mar-19 06:22 x64
Xprepl.dll 2017.140.3076.1 101960 13 Mar-19 06:22 x64
Xpsqlbot.dll 2017.140.3076.1 32328 13 Mar-19 06:22 x64
Xpstar.dll 2017.140.3076.1 438344 13 Mar-19 06:20 x64

SQL Server 2017 Veritabanı Hizmetleri Çekirdek Paylaşılan

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Batchparser.dll 2017.140.3076.1 180808 13 Mar-19 06:19 x64
Batchparser.dll 2017.140.3076.1 160328 13 Mar-19 06:50 x86
Bcp.exe 2017.140.3076.1 120088 13 Mar-19 06:20 x64
Commanddest.dll 2017.140.3076.1 245832 13 Mar-19 06:19 x64
Datacollectorenumerators.dll 2017.140.3076.1 116296 13 Mar-19 06:19 x64
Datacollectortasks.dll 2017.140.3076.1 187464 13 Mar-19 06:19 x64
Distrib.exe 2017.140.3076.1 203544 13 Mar-19 06:20 x64
Dteparse.dll 2017.140.3076.1 111176 13 Mar-19 06:19 x64
Dteparsemgd.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dtepkg.dll 2017.140.3076.1 137800 13 Mar-19 06:19 x64
Dtexec.exe 2017.140.3076.1 73800 13 Mar-19 06:19 x64
Dts.dll 2017.140.3076.1 2998856 13 Mar-19 06:19 x64
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3076.1 475208 13 Mar-19 06:19 x64
Dtsconn.dll 2017.140.3076.1 497224 13 Mar-19 06:19 x64
Dtshost.exe 2017.140.3076.1 104520 13 Mar-19 06:20 x64
Dtslog.dll 2017.140.3076.1 120392 13 Mar-19 06:19 x64
Dtsmsg140.dll 2017.140.3076.1 545352 13 Mar-19 06:20 x64
Dtspipeline.dll 2017.140.3076.1 1266248 13 Mar-19 06:19 x64
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3076.1 48408 13 Mar-19 06:19 x64
Dtuparse.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dtutil.exe 2017.140.3076.1 147016 13 Mar-19 06:19 x64
Exceldest.dll 2017.140.3076.1 260680 13 Mar-19 06:19 x64
Excelsrc.dll 2017.140.3076.1 282696 13 Mar-19 06:19 x64
Execpackagetask.dll 2017.140.3076.1 168008 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfiledest.dll 2017.140.3076.1 386632 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfilesrc.dll 2017.140.3076.1 398920 13 Mar-19 06:19 x64
Foreachfileenumerator.dll 2017.140.3076.1 96328 13 Mar-19 06:19 x64
Hkengperfctrs.dll 2017.140.3076.1 59672 13 Mar-19 06:20 x64
Ionic.zip.dll 1.9.1.8 471440 13 Mar-19 06:16 x86
Logread.exe 2017.140.3076.1 634952 13 Mar-19 06:20 x64
Mergetxt.dll 2017.140.3076.1 63768 13 Mar-19 06:20 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 14.0.245.1 1381448 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 13 Mar-19 06:16 x86
Microsoft.exceptionmessagebox.dll 14.0.3076.1 137800 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 14.0.3076.1 89672 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 14.0.3076.1 613960 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2017.140.3076.1 1663560 13 Mar-19 06:20 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 152136 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 159512 13 Mar-19 06:19 x64
Msdtssrvrutil.dll 2017.140.3076.1 102984 13 Mar-19 06:19 x64
Msgprox.dll 2017.140.3076.1 270408 13 Mar-19 06:20 x64
Msxmlsql.dll 2017.140.3076.1 1448008 13 Mar-19 06:20 x64
Newtonsoft.json.dll 6.0.8.18111 522856 13 Mar-19 06:16 x86
Oledbdest.dll 2017.140.3076.1 261192 13 Mar-19 06:19 x64
Oledbsrc.dll 2017.140.3076.1 288840 13 Mar-19 06:19 x64
Osql.exe 2017.140.3076.1 75336 13 Mar-19 06:19 x64
Qrdrsvc.exe 2017.140.3076.1 474184 13 Mar-19 06:22 x64
Rawdest.dll 2017.140.3076.1 206408 13 Mar-19 06:20 x64
Rawsource.dll 2017.140.3076.1 194120 13 Mar-19 06:20 x64
Rdistcom.dll 2017.140.3076.1 857880 13 Mar-19 06:22 x64
Recordsetdest.dll 2017.140.3076.1 184392 13 Mar-19 06:20 x64
Replagnt.dll 2017.140.3076.1 30792 13 Mar-19 06:22 x64
Repldp.dll 2017.140.3076.1 291096 13 Mar-19 06:22 x64
Replerrx.dll 2017.140.3076.1 154392 13 Mar-19 06:22 x64
Replisapi.dll 2017.140.3076.1 362264 13 Mar-19 06:22 x64
Replmerg.exe 2017.140.3076.1 525104 13 Mar-19 06:22 x64
Replprov.dll 2017.140.3076.1 802584 13 Mar-19 06:22 x64
Replrec.dll 2017.140.3076.1 976152 13 Mar-19 06:22 x64
Replsub.dll 2017.140.3076.1 445512 13 Mar-19 06:22 x64
Replsync.dll 2017.140.3076.1 154392 13 Mar-19 06:22 x64
Sort00001000.dll 4.0.30319.576 871680 13 Mar-19 06:22 x64
Sort00060101.dll 4.0.30319.576 75016 13 Mar-19 06:22 x64
Spresolv.dll 2017.140.3076.1 252184 13 Mar-19 06:22 x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlcmd.exe 2017.140.3076.1 248904 13 Mar-19 06:22 x64
Sqldiag.exe 2017.140.3076.1 1257752 13 Mar-19 06:22 x64
Sqldistx.dll 2017.140.3076.1 225560 13 Mar-19 06:22 x64
Sqllogship.exe 14.0.3076.1 105776 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlmergx.dll 2017.140.3076.1 360520 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3076.1 31000 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3076.1 28744 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 32536 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 29256 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlscm.dll 2017.140.3076.1 71448 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlscm.dll 2017.140.3076.1 61000 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlsvc.dll 2017.140.3076.1 162096 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlsvc.dll 2017.140.3076.1 134936 13 Mar-19 06:51 x86
Sqltaskconnections.dll 2017.140.3076.1 183880 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlwep140.dll 2017.140.3076.1 105752 13 Mar-19 06:22 x64
Ssdebugps.dll 2017.140.3076.1 33560 13 Mar-19 06:22 x64
Ssisoledb.dll 2017.140.3076.1 216136 13 Mar-19 06:20 x64
Ssradd.dll 2017.140.3076.1 75544 13 Mar-19 06:22 x64
Ssravg.dll 2017.140.3076.1 76056 13 Mar-19 06:22 x64
Ssrdown.dll 2017.140.3076.1 61208 13 Mar-19 06:22 x64
Ssrmax.dll 2017.140.3076.1 74008 13 Mar-19 06:22 x64
Ssrmin.dll 2017.140.3076.1 74520 13 Mar-19 06:22 x64
Ssrpub.dll 2017.140.3076.1 61720 13 Mar-19 06:22 x64
Ssrup.dll 2017.140.3076.1 61216 13 Mar-19 06:22 x64
Txagg.dll 2017.140.3076.1 362056 13 Mar-19 06:20 x64
Txbdd.dll 2017.140.3076.1 170056 13 Mar-19 06:20 x64
Txdatacollector.dll 2017.140.3076.1 360736 13 Mar-19 06:20 x64
Txdataconvert.dll 2017.140.3076.1 293144 13 Mar-19 06:20 x64
Txderived.dll 2017.140.3076.1 604232 13 Mar-19 06:20 x64
Txlookup.dll 2017.140.3076.1 527936 13 Mar-19 06:20 x64
Txmerge.dll 2017.140.3076.1 229960 13 Mar-19 06:20 x64
Txmergejoin.dll 2017.140.3076.1 275528 13 Mar-19 06:20 x64
Txmulticast.dll 2017.140.3076.1 127560 13 Mar-19 06:20 x64
Txrowcount.dll 2017.140.3076.1 125512 13 Mar-19 06:20 x64
Txsort.dll 2017.140.3076.1 256584 13 Mar-19 06:20 x64
Txsplit.dll 2017.140.3076.1 596760 13 Mar-19 06:20 x64
Txunionall.dll 2017.140.3076.1 181832 13 Mar-19 06:20 x64
Xe.dll 2017.140.3076.1 673352 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 305224 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlsub.dll 2017.140.3076.1 261400 13 Mar-19 06:22 x64

SQL Server 2017 sql_extensibility

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Launchpad.exe 2017.140.3076.1 1125168 13 Mar-19 06:20 x64
Sql_extensibility_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlsatellite.dll 2017.140.3076.1 922184 13 Mar-19 06:22 x64

SQL Server 2017 Full-Text Altyapısı

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Fd.dll 2017.140.3076.1 667416 13 Mar-19 06:20 x64
Fdhost.exe 2017.140.3076.1 114760 13 Mar-19 06:20 x64
Fdlauncher.exe 2017.140.3076.1 62744 13 Mar-19 06:20 x64
Nlsdl.dll 6.0.6001.18000 46360 13 Mar-19 06:20 x64
Sql_fulltext_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlft140ph.dll 2017.140.3076.1 68168 13 Mar-19 06:22 x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Imrdll.dll 14.0.3076.1 23856 13 Mar-19 06:19 x86
Sql_inst_mr_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64

SQL Server 2017 Integration Services

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 5.0.0.70 75248 13 Mar-19 06:19 x86
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 5.0.0.70 75248 13 Mar-19 06:50 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 5.0.0.70 36336 13 Mar-19 06:19 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 5.0.0.70 36336 13 Mar-19 06:50 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 5.0.0.70 76272 13 Mar-19 06:19 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 5.0.0.70 76272 13 Mar-19 06:50 x86
Commanddest.dll 2017.140.3076.1 245832 13 Mar-19 06:19 x64
Commanddest.dll 2017.140.3076.1 200984 13 Mar-19 06:50 x86
Dteparse.dll 2017.140.3076.1 111176 13 Mar-19 06:19 x64
Dteparse.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:50 x86
Dteparsemgd.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dteparsemgd.dll 2017.140.3076.1 83736 13 Mar-19 06:50 x86
Dtepkg.dll 2017.140.3076.1 137800 13 Mar-19 06:19 x64
Dtepkg.dll 2017.140.3076.1 117016 13 Mar-19 06:50 x86
Dtexec.exe 2017.140.3076.1 73800 13 Mar-19 06:19 x64
Dtexec.exe 2017.140.3076.1 67656 13 Mar-19 06:50 x86
Dts.dll 2017.140.3076.1 2998856 13 Mar-19 06:19 x64
Dts.dll 2017.140.3076.1 2549320 13 Mar-19 06:50 x86
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3076.1 475208 13 Mar-19 06:19 x64
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3076.1 417864 13 Mar-19 06:50 x86
Dtsconn.dll 2017.140.3076.1 497224 13 Mar-19 06:19 x64
Dtsconn.dll 2017.140.3076.1 399432 13 Mar-19 06:50 x86
Dtsdebughost.exe 2017.140.3076.1 111176 13 Mar-19 06:19 x64
Dtsdebughost.exe 2017.140.3076.1 95304 13 Mar-19 06:50 x86
Dtshost.exe 2017.140.3076.1 104520 13 Mar-19 06:20 x64
Dtshost.exe 2017.140.3076.1 89672 13 Mar-19 06:51 x86
Dtslog.dll 2017.140.3076.1 120392 13 Mar-19 06:19 x64
Dtslog.dll 2017.140.3076.1 102984 13 Mar-19 06:50 x86
Dtsmsg140.dll 2017.140.3076.1 545352 13 Mar-19 06:20 x64
Dtsmsg140.dll 2017.140.3076.1 541256 13 Mar-19 06:51 x86
Dtspipeline.dll 2017.140.3076.1 1266248 13 Mar-19 06:19 x64
Dtspipeline.dll 2017.140.3076.1 1059400 13 Mar-19 06:50 x86
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3076.1 48408 13 Mar-19 06:19 x64
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3076.1 42800 13 Mar-19 06:50 x86
Dtuparse.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dtuparse.dll 2017.140.3076.1 79944 13 Mar-19 06:50 x86
Dtutil.exe 2017.140.3076.1 147016 13 Mar-19 06:19 x64
Dtutil.exe 2017.140.3076.1 126024 13 Mar-19 06:50 x86
Exceldest.dll 2017.140.3076.1 260680 13 Mar-19 06:19 x64
Exceldest.dll 2017.140.3076.1 214600 13 Mar-19 06:50 x86
Excelsrc.dll 2017.140.3076.1 282696 13 Mar-19 06:19 x64
Excelsrc.dll 2017.140.3076.1 230472 13 Mar-19 06:50 x86
Execpackagetask.dll 2017.140.3076.1 168008 13 Mar-19 06:19 x64
Execpackagetask.dll 2017.140.3076.1 135240 13 Mar-19 06:50 x86
Flatfiledest.dll 2017.140.3076.1 386632 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfiledest.dll 2017.140.3076.1 332872 13 Mar-19 06:50 x86
Flatfilesrc.dll 2017.140.3076.1 398920 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfilesrc.dll 2017.140.3076.1 344136 13 Mar-19 06:50 x86
Foreachfileenumerator.dll 2017.140.3076.1 96328 13 Mar-19 06:19 x64
Foreachfileenumerator.dll 2017.140.3076.1 80456 13 Mar-19 06:50 x86
Ionic.zip.dll 1.9.1.8 471440 13 Mar-19 06:16 x86
Ionic.zip.dll 1.9.1.8 471440 13 Mar-19 06:49 x86
Isdeploymentwizard.exe 14.0.3076.1 466504 13 Mar-19 06:19 x64
Isdeploymentwizard.exe 14.0.3076.1 467224 13 Mar-19 06:50 x86
Isserverexec.exe 14.0.3076.1 148760 13 Mar-19 06:19 x64
Isserverexec.exe 14.0.3076.1 149064 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 14.0.245.1 1381448 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 14.0.245.1 1381664 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 13 Mar-19 06:47 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 13 Mar-19 06:16 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 13 Mar-19 06:49 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 14.0.3076.1 72776 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2017.140.3076.1 112408 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2017.140.3076.1 107080 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 14.0.3076.1 89672 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 14.0.3076.1 89672 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 14.0.3076.1 494872 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 14.0.3076.1 494872 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll 14.0.3076.1 83528 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll 14.0.3076.1 83528 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll 14.0.3076.1 416024 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll 14.0.3076.1 416024 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 14.0.3076.1 613960 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 14.0.3076.1 613960 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll 14.0.3076.1 252696 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll 14.0.3076.1 252720 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 152136 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 142104 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 159512 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 145688 13 Mar-19 06:50 x86
Msdtssrvr.exe 14.0.3076.1 219720 13 Mar-19 06:19 x64
Msdtssrvrutil.dll 2017.140.3076.1 102984 13 Mar-19 06:19 x64
Msdtssrvrutil.dll 2017.140.3076.1 90184 13 Mar-19 06:50 x86
Msmdpp.dll 2017.140.245.1 9194264 13 Mar-19 06:20 x64
Newtonsoft.json.dll 6.0.8.18111 522856 13 Mar-19 06:16 x86
Newtonsoft.json.dll 6.0.8.18111 513424 13 Mar-19 06:16 x86
Newtonsoft.json.dll 6.0.8.18111 513424 13 Mar-19 06:19 x86
Newtonsoft.json.dll 6.0.8.18111 522856 13 Mar-19 06:49 x86
Oledbdest.dll 2017.140.3076.1 261192 13 Mar-19 06:19 x64
Oledbdest.dll 2017.140.3076.1 214600 13 Mar-19 06:50 x86
Oledbsrc.dll 2017.140.3076.1 288840 13 Mar-19 06:19 x64
Oledbsrc.dll 2017.140.3076.1 233032 13 Mar-19 06:50 x86
Rawdest.dll 2017.140.3076.1 206408 13 Mar-19 06:20 x64
Rawdest.dll 2017.140.3076.1 166472 13 Mar-19 06:51 x86
Rawsource.dll 2017.140.3076.1 194120 13 Mar-19 06:20 x64
Rawsource.dll 2017.140.3076.1 153160 13 Mar-19 06:51 x86
Recordsetdest.dll 2017.140.3076.1 184392 13 Mar-19 06:20 x64
Recordsetdest.dll 2017.140.3076.1 149064 13 Mar-19 06:51 x86
Sql_is_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlceip.exe 14.0.3076.1 258120 13 Mar-19 06:47 x86
Sqldest.dll 2017.140.3076.1 260680 13 Mar-19 06:20 x64
Sqldest.dll 2017.140.3076.1 213576 13 Mar-19 06:51 x86
Sqltaskconnections.dll 2017.140.3076.1 183880 13 Mar-19 06:20 x64
Sqltaskconnections.dll 2017.140.3076.1 155208 13 Mar-19 06:51 x86
Ssisoledb.dll 2017.140.3076.1 216136 13 Mar-19 06:20 x64
Ssisoledb.dll 2017.140.3076.1 176920 13 Mar-19 06:51 x86
Txagg.dll 2017.140.3076.1 362056 13 Mar-19 06:20 x64
Txagg.dll 2017.140.3076.1 302152 13 Mar-19 06:51 x86
Txbdd.dll 2017.140.3076.1 170056 13 Mar-19 06:20 x64
Txbdd.dll 2017.140.3076.1 136264 13 Mar-19 06:51 x86
Txbestmatch.dll 2017.140.3076.1 605464 13 Mar-19 06:20 x64
Txbestmatch.dll 2017.140.3076.1 493128 13 Mar-19 06:51 x86
Txcache.dll 2017.140.3076.1 180296 13 Mar-19 06:20 x64
Txcache.dll 2017.140.3076.1 145992 13 Mar-19 06:51 x86
Txcharmap.dll 2017.140.3076.1 286792 13 Mar-19 06:20 x64
Txcharmap.dll 2017.140.3076.1 248904 13 Mar-19 06:51 x86
Txcopymap.dll 2017.140.3076.1 180296 13 Mar-19 06:20 x64
Txcopymap.dll 2017.140.3076.1 145712 13 Mar-19 06:51 x86
Txdataconvert.dll 2017.140.3076.1 293144 13 Mar-19 06:20 x64
Txdataconvert.dll 2017.140.3076.1 253208 13 Mar-19 06:51 x86
Txderived.dll 2017.140.3076.1 604232 13 Mar-19 06:20 x64
Txderived.dll 2017.140.3076.1 515872 13 Mar-19 06:51 x86
Txfileextractor.dll 2017.140.3076.1 198728 13 Mar-19 06:20 x64
Txfileextractor.dll 2017.140.3076.1 160840 13 Mar-19 06:51 x86
Txfileinserter.dll 2017.140.3076.1 196680 13 Mar-19 06:20 x64
Txfileinserter.dll 2017.140.3076.1 159304 13 Mar-19 06:51 x86
Txgroupdups.dll 2017.140.3076.1 290584 13 Mar-19 06:20 x64
Txgroupdups.dll 2017.140.3076.1 230984 13 Mar-19 06:51 x86
Txlineage.dll 2017.140.3076.1 136776 13 Mar-19 06:20 x64
Txlineage.dll 2017.140.3076.1 110152 13 Mar-19 06:51 x86
Txlookup.dll 2017.140.3076.1 527936 13 Mar-19 06:20 x64
Txlookup.dll 2017.140.3076.1 446536 13 Mar-19 06:51 x86
Txmerge.dll 2017.140.3076.1 229960 13 Mar-19 06:20 x64
Txmerge.dll 2017.140.3076.1 176712 13 Mar-19 06:51 x86
Txmergejoin.dll 2017.140.3076.1 275528 13 Mar-19 06:20 x64
Txmergejoin.dll 2017.140.3076.1 221768 13 Mar-19 06:51 x86
Txmulticast.dll 2017.140.3076.1 127560 13 Mar-19 06:20 x64
Txmulticast.dll 2017.140.3076.1 102472 13 Mar-19 06:51 x86
Txpivot.dll 2017.140.3076.1 224840 13 Mar-19 06:20 x64
Txpivot.dll 2017.140.3076.1 180296 13 Mar-19 06:51 x86
Txrowcount.dll 2017.140.3076.1 125512 13 Mar-19 06:20 x64
Txrowcount.dll 2017.140.3076.1 101656 13 Mar-19 06:51 x86
Txsampling.dll 2017.140.3076.1 172616 13 Mar-19 06:20 x64
Txsampling.dll 2017.140.3076.1 135752 13 Mar-19 06:51 x86
Txscd.dll 2017.140.3076.1 220744 13 Mar-19 06:20 x64
Txscd.dll 2017.140.3076.1 170056 13 Mar-19 06:51 x86
Txsort.dll 2017.140.3076.1 256584 13 Mar-19 06:20 x64
Txsort.dll 2017.140.3076.1 207944 13 Mar-19 06:51 x86
Txsplit.dll 2017.140.3076.1 596760 13 Mar-19 06:20 x64
Txsplit.dll 2017.140.3076.1 510744 13 Mar-19 06:51 x86
Txtermextraction.dll 2017.140.3076.1 8676424 13 Mar-19 06:20 x64
Txtermextraction.dll 2017.140.3076.1 8614984 13 Mar-19 06:51 x86
Txtermlookup.dll 2017.140.3076.1 4157208 13 Mar-19 06:20 x64
Txtermlookup.dll 2017.140.3076.1 4107032 13 Mar-19 06:51 x86
Txunionall.dll 2017.140.3076.1 181832 13 Mar-19 06:20 x64
Txunionall.dll 2017.140.3076.1 139336 13 Mar-19 06:51 x86
Txunpivot.dll 2017.140.3076.1 199752 13 Mar-19 06:20 x64
Txunpivot.dll 2017.140.3076.1 160328 13 Mar-19 06:51 x86
Xe.dll 2017.140.3076.1 673352 13 Mar-19 06:22 x64
Xe.dll 2017.140.3076.1 595528 13 Mar-19 06:51 x86

SQL Server 2017 sql_polybase_core_inst

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Dms.dll 13.0.9124.20 523856 13 Mar-19 06:22 x86
Dmsnative.dll 2016.130.9124.20 78624 13 Mar-19 06:22 x64
Dwengineservice.dll 13.0.9124.20 45648 13 Mar-19 06:22 x86
Instapi140.dll 2017.140.3076.1 70728 13 Mar-19 06:22 x64
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll 13.0.9124.20 74832 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll 13.0.9124.20 213584 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll 13.0.9124.20 1799248 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll 13.0.9124.20 116816 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll 13.0.9124.20 390224 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll 13.0.9124.20 196176 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll 13.0.9124.20 131152 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll 13.0.9124.20 63056 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll 13.0.9124.20 55376 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll 13.0.9124.20 93776 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll 13.0.9124.20 792656 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll 13.0.9124.20 87632 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll 13.0.9124.20 77904 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll 13.0.9124.20 42064 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll 13.0.9124.20 36944 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll 13.0.9124.20 47696 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll 13.0.9124.20 27216 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll 13.0.9124.20 32336 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll 13.0.9124.20 129616 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll 13.0.9124.20 95312 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll 13.0.9124.20 109136 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll 13.0.9124.20 264272 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 105040 13 Mar-19 06:16 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 119376 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 122448 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 118864 13 Mar-19 06:34 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 129104 13 Mar-19 06:48 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 121424 13 Mar-19 06:48 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 116304 13 Mar-19 06:45 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 149584 13 Mar-19 06:45 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 102992 13 Mar-19 06:35 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 13.0.9124.20 118352 13 Mar-19 06:27 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll 13.0.9124.20 70224 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll 13.0.9124.20 28752 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll 13.0.9124.20 43600 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll 13.0.9124.20 83536 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll 13.0.9124.20 136784 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll 13.0.9124.20 2340944 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll 13.0.9124.20 3860048 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 110672 13 Mar-19 06:16 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 123472 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 128080 13 Mar-19 06:15 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 123984 13 Mar-19 06:34 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 136784 13 Mar-19 06:48 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 124496 13 Mar-19 06:48 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 121424 13 Mar-19 06:45 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 156240 13 Mar-19 06:45 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 108624 13 Mar-19 06:35 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 13.0.9124.20 122960 13 Mar-19 06:27 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll 13.0.9124.20 70224 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll 13.0.9124.20 2756176 13 Mar-19 06:22 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll 13.0.9124.20 751696 13 Mar-19 06:22 x86
Mpdwinterop.dll 2017.140.3076.1 407112 13 Mar-19 06:22 x64
Mpdwsvc.exe 2017.140.3076.1 7325768 13 Mar-19 06:22 x64
Pdwodbcsql11.dll 2017.140.3076.1 2263344 13 Mar-19 06:22 x64
Secforwarder.dll 2017.140.3076.1 37448 13 Mar-19 06:22 x64
Sharedmemory.dll 2016.130.9124.20 64824 13 Mar-19 06:22 x64
Sqldk.dll 2017.140.3076.1 2733336 13 Mar-19 06:22 x64
Sqldumper.exe 2017.140.3076.1 144152 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 1498184 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3915336 13 Mar-19 06:15 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3214616 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3918616 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3821848 13 Mar-19 06:46 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 2090568 13 Mar-19 06:17 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 2037016 13 Mar-19 06:17 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3589400 13 Mar-19 06:42 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3597384 13 Mar-19 06:48 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 1445656 13 Mar-19 06:26 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3076.1 3785800 13 Mar-19 06:33 x64
Sqlos.dll 2017.140.3076.1 26184 13 Mar-19 06:22 x64
Sqlsortpdw.dll 2016.130.9124.20 4348192 13 Mar-19 06:22 x64
Sqltses.dll 2017.140.3076.1 9734936 13 Mar-19 06:22 x64

SQL Server 2017 sql_shared_mr

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Smrdll.dll 14.0.3076.1 23624 13 Mar-19 06:20 x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64

SQL Server 2017 sql_tools_extensions

Dosya adı Dosya sürümü Dosya boyutu Tarih Saat Ortam
Autoadmin.dll 2017.140.3076.1 1448728 13 Mar-19 06:51 x86
Dtaengine.exe 2017.140.3076.1 204568 13 Mar-19 06:50 x86
Dteparse.dll 2017.140.3076.1 111176 13 Mar-19 06:19 x64
Dteparse.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:50 x86
Dteparsemgd.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dteparsemgd.dll 2017.140.3076.1 83736 13 Mar-19 06:50 x86
Dtepkg.dll 2017.140.3076.1 137800 13 Mar-19 06:19 x64
Dtepkg.dll 2017.140.3076.1 117016 13 Mar-19 06:50 x86
Dtexec.exe 2017.140.3076.1 73800 13 Mar-19 06:19 x64
Dtexec.exe 2017.140.3076.1 67656 13 Mar-19 06:50 x86
Dts.dll 2017.140.3076.1 2998856 13 Mar-19 06:19 x64
Dts.dll 2017.140.3076.1 2549320 13 Mar-19 06:50 x86
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3076.1 475208 13 Mar-19 06:19 x64
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3076.1 417864 13 Mar-19 06:50 x86
Dtsconn.dll 2017.140.3076.1 497224 13 Mar-19 06:19 x64
Dtsconn.dll 2017.140.3076.1 399432 13 Mar-19 06:50 x86
Dtshost.exe 2017.140.3076.1 104520 13 Mar-19 06:20 x64
Dtshost.exe 2017.140.3076.1 89672 13 Mar-19 06:51 x86
Dtslog.dll 2017.140.3076.1 120392 13 Mar-19 06:19 x64
Dtslog.dll 2017.140.3076.1 102984 13 Mar-19 06:50 x86
Dtsmsg140.dll 2017.140.3076.1 545352 13 Mar-19 06:20 x64
Dtsmsg140.dll 2017.140.3076.1 541256 13 Mar-19 06:51 x86
Dtspipeline.dll 2017.140.3076.1 1266248 13 Mar-19 06:19 x64
Dtspipeline.dll 2017.140.3076.1 1059400 13 Mar-19 06:50 x86
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3076.1 48408 13 Mar-19 06:19 x64
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3076.1 42800 13 Mar-19 06:50 x86
Dtuparse.dll 2017.140.3076.1 89160 13 Mar-19 06:19 x64
Dtuparse.dll 2017.140.3076.1 79944 13 Mar-19 06:50 x86
Dtutil.exe 2017.140.3076.1 147016 13 Mar-19 06:19 x64
Dtutil.exe 2017.140.3076.1 126024 13 Mar-19 06:50 x86
Exceldest.dll 2017.140.3076.1 260680 13 Mar-19 06:19 x64
Exceldest.dll 2017.140.3076.1 214600 13 Mar-19 06:50 x86
Excelsrc.dll 2017.140.3076.1 282696 13 Mar-19 06:19 x64
Excelsrc.dll 2017.140.3076.1 230472 13 Mar-19 06:50 x86
Flatfiledest.dll 2017.140.3076.1 386632 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfiledest.dll 2017.140.3076.1 332872 13 Mar-19 06:50 x86
Flatfilesrc.dll 2017.140.3076.1 398920 13 Mar-19 06:19 x64
Flatfilesrc.dll 2017.140.3076.1 344136 13 Mar-19 06:50 x86
Foreachfileenumerator.dll 2017.140.3076.1 96328 13 Mar-19 06:19 x64
Foreachfileenumerator.dll 2017.140.3076.1 80456 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 14.0.3076.1 72776 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll 14.0.3076.1 186440 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 14.0.3076.1 409672 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 14.0.3076.1 409672 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 14.0.3076.1 2093336 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 14.0.3076.1 2093336 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 14.0.3076.1 613960 13 Mar-19 06:19 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 14.0.3076.1 613960 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll 14.0.3076.1 252720 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 152136 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3076.1 142104 13 Mar-19 06:50 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 159512 13 Mar-19 06:19 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3076.1 145688 13 Mar-19 06:50 x86
Msdtssrvrutil.dll 2017.140.3076.1 102984 13 Mar-19 06:19 x64
Msdtssrvrutil.dll 2017.140.3076.1 90184 13 Mar-19 06:50 x86
Msmgdsrv.dll 2017.140.245.1 7310640 13 Mar-19 06:51 x86
Oledbdest.dll 2017.140.3076.1 261192 13 Mar-19 06:19 x64
Oledbdest.dll 2017.140.3076.1 214600 13 Mar-19 06:50 x86
Oledbsrc.dll 2017.140.3076.1 288840 13 Mar-19 06:19 x64
Oledbsrc.dll 2017.140.3076.1 233032 13 Mar-19 06:50 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2017.140.3076.1 100424 13 Mar-19 06:19 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3076.1 31000 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3076.1 28744 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 32536 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3076.1 29256 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlscm.dll 2017.140.3076.1 71448 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlscm.dll 2017.140.3076.1 61000 13 Mar-19 06:51 x86
Sqlsvc.dll 2017.140.3076.1 162096 13 Mar-19 06:20 x64
Sqlsvc.dll 2017.140.3076.1 134936 13 Mar-19 06:51 x86
Sqltaskconnections.dll 2017.140.3076.1 183880 13 Mar-19 06:20 x64
Sqltaskconnections.dll 2017.140.3076.1 155208 13 Mar-19 06:51 x86
Txdataconvert.dll 2017.140.3076.1 293144 13 Mar-19 06:20 x64
Txdataconvert.dll 2017.140.3076.1 253208 13 Mar-19 06:51 x86
Xe.dll 2017.140.3076.1 673352 13 Mar-19 06:22 x64
Xe.dll 2017.140.3076.1 595528 13 Mar-19 06:51 x86
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 305224 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrw.dll 2017.140.3076.1 257608 13 Mar-19 06:51 x86
Xmlrwbin.dll 2017.140.3076.1 224328 13 Mar-19 06:22 x64
Xmlrwbin.dll 2017.140.3076.1 189512 13 Mar-19 06:51 x86

Bu güncelleştirme için notlar

Önkoşullar

Bu toplu güncelleştirme paketini uygulamak için SQL Server 2017 çalıştırıyor olmanız gerekir.

Bilgileri yeniden başlatma

Bu toplu güncelleştirme paketini uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kayıt defteri bilgileri

Bu paketteki düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Önemli bildirimler

Bu makalede aşağıdaki durumlar hakkında önemli bilgiler de sağlanır:

 • Pacemaker: Pacemaker'ın en son sürümünü kullanan dağıtımlarda davranışsal bir değişiklik yapılır. Azaltma yöntemleri sağlanır.

 • Sorgu Deposu: Sorgu Deposu kullanıyorsanız ve daha önce Microsoft SQL Server 2017 Toplu Güncelleştirme 2'yi (CU2) yüklediyseniz bu betiği çalıştırmanız gerekir.

Analysis Services CU derleme sürümü

Microsoft SQL Server 2017'de başlayarak Analysis Services derleme sürüm numarası ve SQL Server Veritabanı Altyapısı derleme sürüm numarası eşleşmiyor. Daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services toplu güncelleştirme derleme sürümünü doğrulama.

Toplu güncelleştirmeler (CU)

Toplu güncelleştirmeler (CU) artık Microsoft İndirme Merkezi'nde kullanılabilir.

İndirme Merkezi'nde yalnızca SQL Server 2017 için yayımlanan en son CU kullanılabilir.

Linux için CU paketleri adresinde https://packages.microsoft.commevcuttur.

 • Her yeni CU, yüklü SQL Server sürümü için önceki CU ile birlikte gelen tüm düzeltmeleri içerir.
 • SQL Server CU'lar hizmet paketleriyle aynı düzeylerde sertifikalıdır ve aynı güvenilirlik düzeyinde yüklenmelidir.
 • Şu yönergelere göre kullanılabilir hale gelen CU'ların sürekli ve proaktif bir şekilde yüklenmesini öneririz:
  • Geçmişe dönük veriler, önemli sayıda destek örneğinin yayınlanmış bir CU'da zaten ele alınmış bir sorunu içerdiğini göstermektedir.
  • CU'lar, düzeltmelerin üzerinde ve üzerinde katma değer içerebilir. Bu desteklenebilirlik, yönetilebilirlik ve güvenilirlik güncelleştirmelerini içerir.
 • Üretim ortamlarına dağıtmadan önce SQL Server CU'ları test etmenizi öneririz.
Pacemaker bildirimi

ÖNEMLİ

Kullanılabilir en son Pacemaker paketi 1.1.18-11.el7 kullanan tüm dağıtımlar (RHEL 7.3 ve 7.4 dahil) değeri ise küme ayarı için start-failure-is-fatal bir davranış değişikliğine neden olur false. Bu değişiklik yük devretme iş akışını etkiler. Birincil çoğaltmada kesinti yaşanırsa, kümenin kullanılabilir ikincil çoğaltmalardan birine yük devretmesi beklenir. Bunun yerine, kullanıcılar kümenin başarısız birincil çoğaltmayı başlatmaya çalıştığını fark eder. Bu birincil hiçbir zaman çevrimiçi olmazsa (kalıcı bir kesinti nedeniyle), küme hiçbir zaman kullanılabilir başka bir ikincil çoğaltmaya yük devretmez.

Bu sorun, üzerinde oldukları toplu güncelleştirme sürümüne bakılmaksızın tüm SQL Server sürümlerini etkiler.

Sorunu azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1

Şu adımları izleyin:

 1. Geçersiz kılmayı start-failure-is-fatal mevcut kümeden kaldırın.

  # RHEL, Ubuntu pcs özelliği unset start-failure-is-fatal # veya pcs özellik kümesi start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. cluster-recheck-interval Değeri azaltın.

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. failure-timeout Meta özelliğini her AG kaynağına ekleyin.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # Metin düzenleyicisinde, herhangi bir 'param'ın ardından ve herhangi bir 'op' öncesinde 'meta failure-timeout=60s' ekleyin

  Not

  Bu kodda, Xmin> değerini <uygun şekilde değiştirin. Bir çoğaltma devre dışı kalırsa, küme çoğaltmayı değere ve değere bağlı failure-timeout bir aralıkta yeniden başlatmaya cluster-recheck-interval çalışır. Örneğin, 60 saniye ve cluster-recheck-interval 120 saniye olarak ayarlanırsafailure-timeout, yeniden başlatma 60 saniyeden uzun ama 120 saniyeden kısa bir aralıkta denenir. 60 saniyeden uzun bir değere ve cluster-recheck-interval olarak ayarlamanızı failure-timeout60s öneririz. Küçük bir değere ayarlamamanızı cluster-recheck-interval öneririz. Daha fazla bilgi için Pacemaker belgelerine bakın veya sistem sağlayıcısına başvurun.

Yöntem 2

Pacemaker sürüm 1.1.16'ya geri dön.

Sorgu Deposu bildirimi

ÖNEMLİ

Sorgu Deposu kullanıyorsanız ve SQL Server 2017 Toplu Güncelleştirme 2'den (CU2) doğrudan SQL Server 2017 Toplu Güncelleştirme 3'e (CU3) veya sonraki toplu güncelleştirmelere güncelleştiriyorsanız bu betiği çalıştırmanız gerekir. Daha önce SQL Server 2017 Toplu Güncelleştirme 3 (CU3) veya sonraki bir SQL Server 2017 toplu güncelleştirmesi yüklediyseniz bu betiği çalıştırmanız gerekmez.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END
Karma ortam dağıtımı

Bir güncelleştirmeyi karma bir ortama (Always On, çoğaltma, küme ve yansıtma gibi) dağıttığınızda, güncelleştirmeyi dağıtmadan önce aşağıdaki makalelere başvurmanızı öneririz:

Dil desteği

SQL Server CU'lar şu anda çok dildedir. Bu nedenle, bu CU paketi tek bir dile özgü değildir. Desteklenen tüm diller için geçerlidir.

Bileşenler (özellikler) güncelleştirildi

Bir CU paketi, tüm SQL Server 2017 bileşenleri (özellikler) için tüm kullanılabilir güncelleştirmeleri içerir. Ancak, toplu güncelleştirme paketi yalnızca şu anda hizmet vermek üzere seçtiğiniz SQL Server örneğinde yüklü olan bileşenleri güncelleştirir. Bu CU uygulandıktan sonra örneğe bir SQL Server özelliği (örneğin Analysis Services) eklenirse, yeni özelliği bu CU'ya güncelleştirmek için bu CU'yu yeniden uygulamanız gerekir.

Bu güncelleştirme için destek

Başka sorunlar oluşursa veya herhangi bir sorun giderme gerekiyorsa, bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Her zamanki destek maliyetleri ek destek soruları ve bu özel toplu güncelleştirme paketi için uygun olmayan sorunlar için geçerlidir. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi için veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için Microsoft destek web sitesine gidin.

Bu güncelleştirmeyi kaldırma

Windows'ta bu güncelleştirmeyi kaldırma
 1. Denetim Masası'da Programlar ve Özellikler öğesini açın ve yüklü güncelleştirmeleri görüntüle'yi seçin.
 2. SQL Server 2017 altında bu toplu güncelleştirme paketine karşılık gelen girdiyi bulun.
 3. Girdiye basılı tutun (veya sağ tıklayın) ve ardından Kaldır'ı seçin.
Linux'ta bu güncelleştirmeyi kaldırma

Bu CU'yi Linux'ta kaldırmak için paketi önceki sürüme geri almalısınız. Yüklemeyi geri alma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Geri Alma SQL Server.

Üçüncü taraf bilgileri hakkında yasal uyarı

Bu makalede bahsedilen üçüncü taraf ürünler, Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft, bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Başvurular