jQuery DataTables 1.8.2

jQuery DataTables eklentileri için aşağıdaki dosyalar CDN'de barındırılır: