MVC Kullanıcı Arabirimini, Düzenleri ve Temaları ASP.NET

Razor söz dizimi ve bilgileri görüntülemek için görünümlerde (MVC'de V) nasıl kullanılacağı.