Share via


API için SignalR Kılavuzu

SignalR Hubs API'sini kullanma belgeleri. Yetkilendirme API'sini görmek için Güvenlik sekmesine bakın.