[Nasıl Yaparım:] LINQ to SQL: Saklı Yordamları Kullanma

tarafından Scott Stanfield

LINQ ile mevcut saklı yordamları ve işlevleri kullanmak kolaydır. Saklı yordamları O/R eşleme yüzeyine sürükleyip oluşturulan Veri Bağlamı nesnesinden çağırmamız yeterlidir.

▶ Videoyu izleyin (9 dakika)