Share via


Faturalama modeline genel bakış - Modüler Veri Merkezi (MDC)

MDC veya Azure Stack Hub'ın dayanıklı bir kullanıcısı olarak, her gerecin ne kadar süreyle sahip olduğunu temel alarak Microsoft tarafından faturalandırılırsınız. Ücret dönem başınadır ve temel işlem, depolama ve ağ hizmetlerini kullanma hakkını içerir. App Service, Event Hubs ve diğer PaaS hizmetlerinin yanı sıra Dayanıklı Azure Stack Hub ve MDC üzerinde çalışan Windows Server PAYG VM'leri için kullanım temelinde ücretlendirilirsiniz. Bağlantınız tamamen kesildiyse ve kullanım verilerini raporlayamıyorsanız PaaS hizmetleri için kapasite lisansları edinmeniz ve Windows VM'leri için kendi lisanslarınızı getirmeniz gerekir.

Faturalama, bir alet siparişi gönderildikten 14 gün sonra başlar. Kapsayıcılı Azure Stack Hub için ilk faturalama dönemi bir yıldır. Bir yıl sonra sipariş bir yıl daha uzatılabilir ve bir yıllık kullanım faturalandırılır. Sipariş uzatılmazsa ve cihaz iade edilmediyse faturalama aylık olarak devam eder. Dayanıklı Azure Stack Hub için faturalama her zaman aylık olarak güncelleştirilir.

Alet Microsoft'a iade edildiğinde, alet Microsoft ambarında geri alınır alınmaz faturalama durdurulur.

Sonraki adımlar

Kullanım API'si başvurusu