Aracılığıyla paylaş


Get-AzSDnsServerSettings

Özet

DNS sunucusu ayarlarını alır.

Not

Bu cmdlet yalnızca Azure Stack Hub 1.2206.2.66 ve sonraki derlemelerde kullanılabilir.

Syntax

Get-AzSDnsServerSettings [<CommonParameters>]

Description

Azure Stack Hub'daki UseRootHint DNS sunucularının ayarının geçerli yapılandırmasını döndürür. Set-AzSDnsServerSettings cmdlet'ini kullanarak yapılandırmayı güncelleştirebilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1

Get-AzSDnsServerSettings

Parametreler

Yok.

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktaya erişme ve uç noktayı kullanma hakkında bilgi için bkz. Azure Stack Hub'da ayrıcalıklı uç noktayı kullanma.