Get-AzureStackStampInformation

Özet

Damga pulu bilgilerini alır.

Syntax

Get-AzureStackStampInformation [-AsJob]

Description

ECE istemci modülünü içeri aktarır ve ECE hizmetindeki Bulut rolünde bir eylem planı başlatır.

Örnekler

Örnek 1

Get-AzureStackStampInformation

Parametreler

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktaya erişme ve uç noktayı kullanma hakkında bilgi için bkz. Azure Stack Hub'da ayrıcalıklı uç noktayı kullanma.