Share via


Get-AzureStackSupportConfiguration

Özet

Destek hizmeti yapılandırma ayarlarını alır.

Syntax

Get-AzureStackSupportConfiguration [-IncludeRegistrationObjectId] [-AsJob]

Description

Destek Hizmeti yapılandırma ayarları.

Örnekler

Örnek 1

Aşağıdaki örnek, damganın kayıtlı olup olmadığının veya başka bir null değerin kayıt ayrıntılarını alır.

PS  C:\> Get-AzureStackSupportConfiguration

Parametreler

-IncludeRegistrationObjectId

İsteğe bağlı. İnternet bağlantısı gerektirir. Kayıt kimliği nesne kimliğini alır.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Notlar

Destek VM'lerinin İnternet bağlantısı olmasını gerektirir.

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktaya erişme ve uç noktayı kullanma hakkında bilgi için bkz. Azure Stack Hub'da ayrıcalıklı uç noktayı kullanma.