Share via


Azure Stack Hub donanım diyagramı

Aşağıdaki şekiller, Dayanıklı Microsoft Azure Stack Hub için Donanım Yaşam Döngüsü Ana Bilgisayarı, anahtarlar ve ölçek birimi sunucularının tam yığınını gösterir.

Şekil 1. Front

Tam bir yığının ön kısmını gösteren diyagram.

Şekil 2. Arka

Tam bir yığının arka kısmını gösteren diyagram.