Telemetri izleme: Application Insights veri modeli

İzleme telemetrisi ( Application Insights'ta), metin araması yapılan stil izleme deyimlerini temsil eder printf . Log4Net, NLogve diğer metin tabanlı günlük dosyası girişleri bu tür örneklere çevrilir. İzlemenin genişletilebilirlik olarak ölçüleri yoktur.

İleti

İletiyi izleme.

Maksimum uzunluk: 32768 karakter

Önem derecesi

İzleme önem düzeyi. VerboseDeğer , , Information, Warning, ErrorolabilirCritical.

Özel özellikler

Özel özelliklerin ad-değer koleksiyonu. Bu koleksiyon, standart telemetriyi özel boyutlar ile genişletmek için kullanılır. Örnek olarak, telemetri veya sipariş numarası gibi telemetri-öğeye özgü özellik üreten dağıtım yuvası verilebilir.

Maksimum anahtar uzunluğu: 150 Maksimum değer uzunluğu: 8192

Sonraki adımlar