SecurityAlert

Güvenlik ürünleri tarafından oluşturulan uyarılar.

Kategoriler

  • Güvenlik

Çözümler

  • AzureSecurityOfThings
  • Güvenlik
  • Securitycenter
  • SecurityCenterFree
  • SecurityInsights

Kaynak türleri

  • Azure Sentinel

Sütunlar

Sütun Tür Description
AlertLink string
AlertName string
UyarıSeverliği string
Alerttype string
_BilledSize real Bayt cinsinden kayıt boyutu
CompromisedEntity string
ConfidenceLevel string
ConfidenceScore real
Description dize
DisplayName string
EndTime datetime
Varlıklar string
ExtendedLinks string
ExtendedProperties string
_IsBillable string Veri alımının faturalanabilir olup olmadığını belirtir. _IsBillable false alımı Azure hesabınıza faturalandırılmıyorsa
IsIncident bool
ProcessingEndTime datetime
ProductComponentName string
ProductName string
ProviderName string
DüzeltmeLer string
ResourceId string
SourceComputerId string
StartTime datetime
Durum string
SubTechniques string
SystemAlertId string
Taktikler string
Teknik string
TimeGenerated datetime
Tür string Tablonun adı
Satıcıadı string
VendorOriginalId string
WorkspaceResourceGroup string
WorkspaceSubscriptionId string