SecurityBaseline

Kategoriler

  • Güvenlik

Çözümler

  • Güvenlik
  • Securitycenter
  • SecurityCenterFree

Kaynak türleri

  • Sanal makineler
  • VMware
  • Azure Stack HCI
  • System Center Virtual Machine Manager
  • Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Sütunlar

Sütun Tür Description
ActualResult string
AnalyzeOperation string
AnalyzeResult string
AssessmentId string
AzId string
BaselineRuleType string
Temel Tür string
_BilledSize real Bayt cinsinden kayıt boyutu
CceId string
Bilgisayar string
ComputerEnvironment string
Description dize
ExpectedResult string
_IsBillable string Veri alımının faturalanabilir olup olmadığını belirtir. _IsBillable false alımı Azure hesabınıza faturalandırılmıyorsa
ManagementGroupName string
OSName string
Kaynak string
adlı yönetilen örnek, string
ResourceId string
_Resourceıd string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
ResourceProvider string
ResourceType string
RuleSetting string
KuralSeverliği string
SitePath string
SourceComputerId string
SourceSystem string Olayın toplandığı aracı türü. Örneğin, OpsManager Windows aracısı için, doğrudan bağlantı veya Operations Manager, Linux tüm Linux aracıları için veya Azure Azure Tanılama
kaynak grubundaki string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
TimeGenerated datetime
Tür string Tablonun adı