SecurityBaselineSummary

Kategoriler

  • Güvenlik

Çözümler

  • Güvenlik
  • Securitycenter
  • SecurityCenterFree

Kaynak türleri

  • Sanal makineler
  • VMware
  • Azure Stack HCI
  • System Center Virtual Machine Manager

Sütunlar

Sütun Tür Description
AssessmentId string
Temel Tür string
_BilledSize real Bayt cinsinden kayıt boyutu
Bilgisayar string
ComputerEnvironment string
CriticalFailedRules int
InformationalFailedRules int
_IsBillable string Veri alımının faturalanabilir olup olmadığını belirtir. _IsBillable false alımı Azure hesabınıza faturalandırılmıyorsa
ManagementGroupName string
OSName string
PercentageOfPassedRules int
Kaynak string
adlı yönetilen örnek, string
ResourceId string
_Resourceıd string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
ResourceProvider string
ResourceType string
SourceComputerId string
SourceSystem string Olayın toplandığı aracı türü. Örneğin, OpsManager Windows aracısı için, doğrudan bağlantı veya Operations Manager, Linux tüm Linux aracıları için veya Azure Azure Tanılama
kaynak grubundaki string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
TimeGenerated datetime
TotalAssessedRules int
Tür string Tablonun adı
WarningFailedRules int