SecurityDetection

Tablo öznitelikleri

Öznitelik Değer
Kaynak türleri -
Kategoriler Güvenlik
Çözümler Güvenlik
Temel günlük No
Veri alımı-zaman dönüşümü Yes
Örnek Sorgular -

Sütunlar

Sütun Tür Description
HesaplarSeen int
UyarıSeverliği string
AlertTitle string
AssociatedResource string
_BilledSize real Bayt cinsinden kayıt boyutu
ChildProcess string
CommandLine string
Bilgisayar string
Description dize
DetectionID string
Süre string
ExtendedProperties string
FailedAttempts int
FullPath string
InvalidAccountsSeen int
_IsBillable string Veri alımının faturalanabilir olup olmadığını belirtir. _IsBillable false alımı Azure hesabınıza faturalandırılmıyorsa
IsFirstParty bool
LogChannel string
OccuringDatacenter string
ÖzgünSeverlik string
ParentProcess string
ProcessName string
Sağlayıcı string
DüzeltmeLer string
ReportingSystem string
_Resourceıd string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
ServiceId string
SubjectDomainName string
SubjectUserName string
kaynak grubundaki string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
SuccessfulLogins int
SuspiciousProcess string
TimeGenerated datetime
Tür string Tablonun adı
ValidAccountsSeen int