UpdateSummary

Her güncelleştirme zamanlaması çalıştırması için özet. Kaç güncelleştirmenin yüklenmediği gibi bilgileri içerir.

Tablo öznitelikleri

Öznitelik Değer
Kaynak türleri microsoft.compute/virtualmachines,
microsoft.conenctedvmwarevsphere/virtualmachines,
microsoft.azurestackhci/virtualmachines,
microsoft.scvmm/virtualmachines,
microsoft.compute/virtualmachinescalesets,
microsoft.automation/automationaccounts
Kategoriler Sanal Makineler
Çözümler Security, SecurityCenter, SecurityCenterFree, Güncelleştirmeler
Temel günlük No
Alım zamanı dönüşümü Yes
Örnek Sorgular Evet

Sütunlar

Sütun Tür Description
_BilledSize real Bayt cinsinden kayıt boyutu
Bilgisayar string
BilgisayarOrtam string
CriticalUpdatesMissing int
_IsBillable string Veri alımının faturalanabilir olup olmadığını belirtir. _IsBillable false alımı Azure hesabınıza faturalandırılmıyorsa
ManagementGroupName string
NETRuntimeVersion string
OldestMissingSecurityUpdateBucket string
OldestMissingSecurityUpdateInDays int
OsVersion string
OtherUpdatesMissing int
Kaynak string
adlı yönetilen örnek, string
ResourceId string
_Resourceıd string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
ResourceProvider string
ResourceType string
RestartPending bool
SecurityUpdatesMissing int
SourceComputerId string
SourceSystem string Olayın toplandığı aracı türü. Örneğin, OpsManager Windows aracısı için, doğrudan bağlantı veya Operations Manager, Linux tüm Linux aracıları için veya Azure Azure Tanılama
kaynak grubundaki string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
TimeGenerated datetime
TotalUpdatesMissing int
Tür string Tablonun adı
VMUUID string
WindowsUpdateAgentVersion string
WindowsUpdateSetting string
WSUSServer string