Birim kotasını anlama

Bu makalede, Azure NetApp Files için birim kotası hakkında genel bir bakış sağlanır. Ayrıca bir birimin veya kapasite havuzunun kapasitesini izlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilecek ayrıntılara başvurular sağlar.

Birim kotası davranışları

  • Azure NetApp Files birimin depolama kapasitesi birimin ayarlanan boyutuyla (kota) sınırlıdır.

  • Birim tüketimi en üst düzeye çıktığında, birim veya temel alınan kapasite havuzu otomatik olarak büyümez. Bunun yerine, birim bir "yer yetersiz" koşulu alır. Ancak, kapasite havuzunu veya birimi gerektiği gibi yeniden boyutlandırabilirsiniz . Bir birimin kapasitesini ve temel alınan kapasite havuzunu etkin bir şekilde izlemeniz gerekir.

  • Kapasite havuzu türüne bağlı olarak, bir Azure NetApp Files biriminin boyutu (kotası) bant genişliği performansı ve sağlanan kapasite üzerinde bir etkiye sahiptir. Ayrıntılar için otomatik QoS havuzu türüne bakın.

  • Birim anlık görüntüleri tarafından tüketilen kapasite, birimde sağlanan alana göre sayılır.

  • Birim kotası bir çoğaltma hedef birimi için geçerli değildir.

  • Kapasite tüketimi ve kapasite tüketiminde fazla kullanım hesaplaması hakkında Azure NetApp Files için bkz. Maliyet modeli.

Sonraki adımlar