Dil için Azure Bilişsel Hizmet'te Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) nedir?

Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER), bulutta yazılı dil içeren akıllı uygulamalar geliştirmeye yönelik makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarından oluşan dil için Azure Bilişsel Hizmet tarafından sunulan özelliklerden biridir. NER özelliği, yapılandırılmamış metindeki varlıkları tanımlayabilir ve kategorilere ayırabilir. Örneğin: kişiler, yerler, kuruluşlar ve miktarlar.

Tipik iş akışı

Bu özelliği kullanmak için analiz için veri gönderir ve uygulamanızda API çıkışını işlersiniz. Analiz, verilerinizde kullanılan modelde ek özelleştirme yapılmadan olduğu gibi gerçekleştirilir.

  1. Dil için Azure Bilişsel Hizmet tarafından sunulan özelliklere erişmenizi sağlayan bir Azure Dil kaynağı oluşturun. Api isteklerinin kimliğini doğrulamak için kullanacağınız bir parola (anahtar olarak adlandırılır) ve bir uç nokta URL'si oluşturur.

  2. C#, Java, JavaScript ve Python için REST API veya istemci kitaplığını kullanarak bir istek oluşturun. Birden çok özelliğe yönelik API isteklerini tek bir çağrıda birleştirmek için toplu istekle zaman uyumsuz çağrılar da gönderebilirsiniz.

  3. Verilerinizi içeren isteği ham yapılandırılmamış metin olarak gönderin. Anahtarınız ve uç noktanız kimlik doğrulaması için kullanılır.

  4. Yanıtın akışını yapın veya yerel ortamda depolayın.

Başvuru belgeleri ve kod örnekleri

Uygulamalarınızda bu özelliği kullanırken, Dil için Azure Bilişsel Hizmetler için aşağıdaki başvuru belgelerine ve örneklerine bakın:

Geliştirme seçeneği / dil Başvuru belgeleri Örnekler
REST API REST API belgeleri
C# C# belgeleri C# örnekleri
Java Java belgeleri Java Örnekleri
JavaScript JavaScript belgeleri JavaScript örnekleri
Python Python belgeleri Python örnekleri

Sorumlu AI

Yapay zeka sistemi yalnızca teknolojiyi değil, onu kullanacak kişileri, bundan etkilenecek kişileri ve dağıtıldığı ortamı da içerir. Sistemlerinizde sorumlu yapay zeka kullanımı ve dağıtımı hakkında bilgi edinmek için NER için saydamlık notunu okuyun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleleri de görebilirsiniz:

Senaryolar

  • Arama özelliklerini ve arama dizinini geliştirme - Müşteriler, belge aramasını etiket olarak geliştirmek için belgelerde algılanan varlıkları temel alan bilgi grafları oluşturabilir.
  • İş süreçlerini otomatikleştirme - Örneğin, sigorta taleplerini gözden geçirirken, gözden geçirmeyi kolaylaştırmak için ad ve konum gibi tanınan varlıklar vurgulanabilir. Alternatif olarak, bir e-postadan otomatik olarak müşterinin adı ve şirketiyle bir destek bileti oluşturulabilir.
  • Müşteri analizi – Müşteriler tarafından incelemelerde, e-postalarda ve aramalarda aktarılan en popüler bilgileri belirleyerek zaman içinde gündeme gelen ve eğilimleri belirleyen en ilgili konuları belirleyin.

Sonraki adımlar

Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) özelliğini kullanmaya başlamanın iki yolu vardır:

  • Dil için Azure Bilişsel Hizmet özelliklerini kod yazmaya gerek kalmadan denemenize olanak tanıyan web tabanlı bir platform olan Language Studio.
  • REST API ve istemci kitaplığı SDK'sını kullanarak hizmete istek gönderme yönergeleri için hızlı başlangıç makalesi .