IntDiv (NoSQL sorgusu)

UYGULANANLAR: NOSQL

Sol taraftaki işleci sağ işleçle böler. Daha fazla bilgi için bkz . çarpım işleçleri.

Söz dizimi

IntDiv(<int_expr_1>, <int_expr_2>)

Bağımsız değişkenler

Açıklama
int_expr_1 Sol işlenen olarak kullanılan bir tamsayı ifadesi.
int_expr_2 Sağ işlenen olarak kullanılan bir tamsayı ifadesi.

Dönüş türleri

64 bit tamsayı döndürür.

Not

Daha fazla bilgi için bkz. __int64.

Örnekler

Bu örnek işlevi çeşitli statik değerlerle test eder.

SELECT VALUE {
  divide: IntDiv(10, 2),
  negativeResult: IntDiv(10, -2),
  positiveResult: IntDiv(-10, -2),
  resultOne: IntDiv(10, 10),
  divideZero: IntDiv(10, 0),
  divideDecimal: IntDiv(10, 0.1)
}
[
 {
  "divide": 5,
  "negativeResult": -5,
  "positiveResult": 5,
  "resultOne": 1
 }
]

Açıklamalar

 • Bu işlev her iki bağımsız değişken için de tamsayılar bekler ve değerlerin 64 bitlik bir tamsayı olduğunu varsayarak işlemler gerçekleştirir.
 • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri tamsayı değilse, işlev tanımsız döndürür.
 • Taşma davranışı, C++ (sarmalama) içindeki uygulamaya benzer.
 • Çarpım işleçlerinin soldan sağa ilişkilendirilebilirliği vardır.

Ayrıca bkz.