Rezervasyon indiriminin Azure Cosmos DB’ye nasıl uygulandığını anlama

Bir Azure Cosmos DB ayrılmış kapasitesi satın almanızın ardından, rezervasyonun öznitelikleriyle ve miktarıyla eşleşen Azure Cosmos DB’ye otomatik olarak rezervasyon indirimi uygulanır. Azure Cosmos DB kaynakları için sağlanan işleme hızı rezervasyon tarafından karşılanır. Yazılım, ağ, depolama veya önceden tanımlanmış kapsayıcı ücretleri karşılanmaz.

Rezervasyon indiriminin uygulanması

Rezervasyon indirimi “kullanılmadığı takdirde hakkı kaybedilen” bir özelliktir. Bu nedenle, herhangi bir saat için eşleşen kaynaklarınız yoksa, o saate ait rezervasyon miktarını kaybedersiniz. Kullanılmayan ayrılmış saatleri devredemezsiniz.

Bir kaynağı kapattığınızda rezervasyon indirimi, belirtilen kapsamdaki başka bir eşleşen kaynağa otomatik olarak uygulanır. Belirtilen kapsamda eşleşen kaynak bulunamazsa, ayrılan saatler kaybedilir.

Durdurulan kaynaklar faturalandırılır ve rezervasyon saatlerini kullanmaya devam eder. Kullanılabilir rezervasyon saatlerinizi diğer iş yükleriyle kullanmak için kaynakları serbest bırakın veya silin ya da diğer kaynakların ölçeğini daraltabilirsiniz.

Azure Cosmos DB hesaplarına uygulanan rezervasyon indirimi

Saniye başına birim (RU/sn) cinsinden sağlanan işleme hızı için saatlik olarak rezervasyon indirimi uygulanır. Saatin tamamı boyunca çalışmayan Azure Cosmos DB kaynakları için rezervasyon indirimi, rezervasyon öznitelikleriyle eşleşen diğer Azure Cosmos DB kaynaklarına otomatik olarak uygulanır. İndirim, eş zamanlı olarak çalıştırılan Azure Cosmos DB kaynaklarına uygulanabilir. Saatin tamamı boyunca çalışan ve rezervasyon öznitelikleriyle eşleşen Azure Cosmos DB kaynaklarınız yoksa, o saat için rezervasyon indiriminden tam olarak yararlanamazsınız.

İndirimler katmanlıdır. Daha yüksek istek birimleri olan rezervasyonlar daha fazla indirim sağlar.

Rezervasyon alımı, tüm bölgelere bölgesel talebe bağlı fiyatlandırmayla eşdeğer oranda indirim uygular. Her bölgenin rezervasyon indirim oranlarını görmek için bu makaledeki Bölgeye göre rezervasyon indirimi bölümüne bakın.

Bölgeye göre rezervasyon indirimi

Rezervasyon indirimi Azure Cosmos DB işleme hızı maliyetlerine saat bazında uygulanır. Tek abonelik veya kayıtlı/hesap kapsamında uygulanır. Rezervasyon indirimi farklı bölgelerde ölçüm kullanımına aşağıdaki oranlarla uygulanır:

Ölçüm açıklaması Bölge Oran
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AP Güneydoğu AP Güneydoğu 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AP Doğu AP Doğu 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AV Kuzey AV Kuzey 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - KR Güney KR Güney 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AV Batı AV Batı 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - KR Orta KR Orta 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - Güney Birleşik Krallık Güney Birleşik Krallık 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - Batı Birleşik Krallık Batı Birleşik Krallık 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - UK Kuzey UK Kuzey 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - Güney Birleşik Krallık 2 Güney Birleşik Krallık 2 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Doğu 2 ABD Doğu 2 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Orta Kuzey ABD Orta Kuzey 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Batı ABD Batı 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Orta ABD Orta 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Batı 2 ABD Batı 2 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Orta Batı ABD Orta Batı 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Doğu ABD Doğu 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - Güney Afrika Kuzey Güney Afrika Kuzey 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - Güney Afrika Batı Güney Afrika Batı 1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - IN Güney IN Güney 1,0375
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - CA Doğu CA Doğu 1.1
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - JA Doğu JA Doğu 1,125
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - JA Batı JA Batı 1,125
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - IN Batı IN Batı 1,1375
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - IN Orta IN Orta 1,1375
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AU Doğu AU Doğu 1.15
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - CA Orta CA Orta 1.2
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - FR Orta FR Orta 1,25
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - BR Güney BR Güney 1,5
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AU Orta AU Orta 1,5
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AU Orta 2 AU Orta 2 1,5
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - FR Güney FR Güney 1,625

Rezervasyon indiriminin nasıl uygulandığını gösteren senaryolar

Rezervasyon için aşağıdaki gereksinimleri göz önünde bulundurun:

  • Gerekli aktarım hızı: 50.000 RU/sn
  • Kullanılan bölgeler: 2

Bu durumda bu iki bölgede isteğe bağlı ücretlerinizin toplamı 100 RU/sn ölçümü için 500 miktarında olur. Toplam RU/sn tüketimi saat başı 100.000’dir.

1\. Senaryo

Örneğin, ABD Orta Kuzey ve ABD Batı bölgelerine Azure Cosmos DB dağıtmanız gerektiğini varsayalım. Her bölgenin işleme hızı tüketimi 50.000 RU/sn'dir. 100.000 RU/sn’lik bir rezervasyon alımı, isteğe bağlı ücretlerinizi tamamen dengeleyecektir.

Rezervasyonun kapsadığı indirim şu şekilde hesaplanır: işleme hızı tüketimi * bölgenin_rezervasyon_indirimi_oranı. ABD Orta Kuzey ve ABD Batı bölgelerinin rezervasyon indirimi oranı 1’dir. Bu nedenle indirimli toplam RU/sn 100.000 olur. Bu değer şu şekilde hesaplanır: 50.000 * 1 + 50.000 * 1 = 100.000 RU/sn. Normal kullandıkça öde fiyatlarıyla ek ücret ödemeniz gerekmez.

Ölçüm açıklaması Bölge İşleme hızı tüketimi (RU/sn) RU/sn’ye uygulanan rezervasyon indirimi
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Orta Kuzey ABD Orta Kuzey 50,000 50,000
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - ABD Batı ABD Batı 50,000 50,000

2\. Senaryo

Örneğin, AU Orta 2 ve FR Güney bölgelerine Azure Cosmos DB dağıtmanız gerektiğini varsayalım. Her bölgenin işleme hızı tüketimi 50.000 RU/sn'dir. 100.000 RU/sn’lik bir rezervasyon alımı aşağıdaki gibi uygulanabilir (ilk olarak AU Orta 2 kullanımının indirimli olduğunu varsayarsak):

Ölçüm açıklaması Bölge İşleme hızı tüketimi (RU/sn) RU/sn’ye uygulanan rezervasyon indirimi
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - AU Orta 2 AU Orta 2 50,000 50,000
Azure Cosmos DB - 100 RU/sn/saat - FR Güney FR Güney 50,000 15.384
  • AU Central 2 bölgesinde 50.000 birimlik kullanım, 75.000 RU/sn faturalanabilir rezervasyon kullanımına (veya normalleştirilmiş kullanıma) karşılık gelir. Bu değer şu şekilde hesaplanır: işleme hızı tüketimi * o_bölgenin_rezervasyon_indirimi. Hesaplama, 75.000 RU/sn’lik faturalandırılabilir veya normalleştirilmiş kullanıma eşittir. Bu değer şöyle hesaplanır: 50.000 * 1.5 = 75.000 RU/sn.

  • FR Güney bölgesinde 50.000 birim kullanımı 50.000 * 1.625 = 81.250 RU/sn rezervasyona karşılık gelir.

  • Toplam rezervasyon satın alma işlemi 100.000'dir. AU orta2 bölgesi 75.000 RU/sn kullandığından diğer bölge için 25.000 RU/sn bırakır.

  • FR güney bölgesi için 25.000 RU/sn rezervasyon satın alınır ve 56.250 rezervasyon RU/sn (81.250 – 25.000 = 56.250 Ru/sn) ayrılır.

  • Rezervasyon kullanılırken 56.250 RU/sn gereklidir. Bu RU/sn'ler için normal fiyatlandırmayla ödeme yapmak için, rezervasyon oranını 56.250 / 1.625 = 34.616 RU/sn ile bölerek bunu normal RU/sn'ye dönüştürmeniz gerekir. Normal RU/sn, normal kullandıkça öde fiyatlarına göre ücretlendirilir.

Azure faturama sistemi, rezervasyon faturalama avantajını işlenen ve rezervasyon yapılandırmasıyla eşleşen ilk örneğe atayacaktır. Örneğin, bu durumda AU Orta 2 bölgesine atanır.

Faturalama kullanım raporlarında Azure rezervasyonlarınızın uygulamasını anlamak ve görüntülemek için bkz. Azure rezervasyon kullanımını anlama.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın.

Sorularınız varsa ya da yardıma gereksinim duyuyorsanız destek isteği oluşturun.

Sonraki adımlar

Azure rezervasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere bakın: