Share via


Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi ödeme hesabınızı kullanmaya başlama

Azure’ı kullanmak için kaydolduğunuzda bir ödeme hesabı oluşturulur. Faturaları, ödemeleri yönetmek ve maliyetleri izlemek için ödeme hesabınızı kullanırsınız. Birden çok ödeme hesabına erişiminiz olabilir. Örneğin, kişisel projeleriniz için Azure’a kaydolmuş olabilirsiniz. Ayrıca kuruluşunuzun Kurumsal Anlaşması, Microsoft Müşteri Sözleşmesi veya Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi aracılığıyla da Azure’a erişiminiz olabilir. Bu senaryoların her biri için ayrı bir ödeme hesabınız olur.

Bu makale, Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi ödeme hesapları için geçerlidir. Bu hesaplar, Bulut çözümü Sağlayıcılarının (CSP) yeni ticaret deneyiminde müşterilerinin faturalarını yönetmesi için oluşturulmuştur. Yeni deneyim yalnızca bir Microsoft Müşteri Sözleşmesini kabul etmiş ve bir Azure Planına sahip olan en az bir müşteriye sahip iş ortakları tarafından kullanılabilir. Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi’ne erişiminizin olup olmadığını denetleyin. Bir Azure planı ile müşterileriniz Azure hizmetlerine Microsoft Müşteri sözleşmesi kapsamındaki kullandıkça öde ücretleriyle erişebilir.

Ödeme hesabınız

Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi için faturalandırma hesabınız, iş yaptığınız her para birimi için bir faturalama profili içerir. Faturalama profili, faturalarınızı kendi para biriminde yönetmenize olanak tanır. Para birimlerine bağlı olarak, müşterilerle ilişkiler oluşturduğunuzda Azure abonelikleri ve diğer satın alma işlemleri ilgili faturalama profillerine fatura edilir.

Aşağıdaki diyagramda faturalama hesabıyla faturalama profilleri, müşteriler ve kurumsal bayiler arasındaki ilişki gösterilir.

Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi faturalama hiyerarşisini gösteren diyagram.

Kuruluşunuzda Genel Yönetici ve Yönetici Aracıları rolüne sahip olan kullanıcılar ödeme hesaplarını, faturalama profillerini ve müşterileri yönetebilir. Daha fazla bilgi için bkz. İş Ortağı Merkezi - Kullanıcı rollerini ve izinleri atama.

Faturalama profilleri

Faturanızı bir para biriminde yönetmek için faturalama profili kullanın. Hesabınızdaki her bir faturalama profili için ay başında aylık bir fatura oluşturulur. Fatura, önceki aya ait tüm Azure aboneliklerinin ve diğer satın alımların ücretlerini içerir.

Azure portalında faturayı görüntüleyip kullanım dosyası ve fiyat listesi gibi ilgili belgeleri indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi için faturaları indirme.

Önemli

Faturalama profillerinin faturaları Azure Planları olan müşterilerin ücretlerinin yanı sıra Microsoft Müşteri Sözleşmesini kabul etmemiş ve Azure planları olmayan müşteriler için SaaS, Azure market ve satın alma rezervasyonlarının ücretlerini içerir.

Müşteriler

Microsoft Müşteri Sözleşmesini kabul etmiş ve bir Azure Planı olan müşterileri Azure portalında görüntüleyip yönetebilirsiniz. Ücretleri ve işlemleri görüntüleyebilir, bu müşteriler için Azure abonelikleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Maliyet görünürlüğü sağlamak için ilkeyi etkinleştirme

Müşterilerin kuruluşlarındaki kullanıcıların, Azure tüketimine yönelik Kullandıkça Öde tarifesinde maliyeti görüntüleyip çözümleyebilmesi için ilkeyi uygulayın. İlke varsayılan olarak devre dışıdır ve kullanıcılar maliyeti görüntüleyemez. Etkinleştirildikten sonra, bir abonelikte uygun Azure RBAC erişimine sahip olan kullanıcılar abonelik maliyetini görüntüleyebilir ve analiz edebilir.

İlkeyi etkinleştirmek için:

 1. Azure Portal’ında oturum açın.

 2. Maliyet Yönetimi + Faturalama araması yapın.

  Azure portalda Maliyet Yönetimi + Faturalama aramasını gösteren ekran görüntüsü.

 3. Sol taraftan Müşteriler’i seçin ve sonra listeden bir müşteri belirleyin.

  Müşteri seçmeyi gösteren ekran görüntüsü.

 4. Sol taraftan İlkeler’i seçin.

  İlkeleri gösteren ekran görüntüsü.

 5. Evet'i seçin.

Kurumsal bayiler

CSP iki katmanlı modelindeki dolaylı sağlayıcılar Azure portalında müşteriler için abonelik oluştururken bir kurumsal bayi seçebilir. Oluşturma sonrasında, kurumsal bayiye göre filtrelenmiş abonelik listesini görüntüleyebilir ve Azure maliyet analizinde kurumsal bayiye göre müşterinin maliyetini analiz edebilir.

Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi’ne erişimi denetleme

Bir Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi için ödeme hesabına erişiminiz olup olmadığını belirlemek için sözleşme türünü denetleyin.

 1. Azure Portal’ında oturum açın.

 2. Maliyet Yönetimi + Faturalama araması yapın.

  Azure portalda Maliyet Yönetimi + Faturalama aramasını gösteren ekran görüntüsü.

 3. Yalnızca bir faturalama kapsamına erişiminiz varsa soldan Özellikler’i seçin. Ödeme hesabı türü Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi olursa, bir Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi için ödeme hesabına erişiminiz olur.

  Özellikler sayfasında Microsoft iş ortağı sözleşmesini gösteren ekran görüntüsü

 4. Birden çok faturalama kapsamına erişiminiz varsa, ödeme hesabı sütunundaki türü denetleyin. Herhangi bir kapsamın ödeme hesabı türü Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi ise bir Microsoft İş Ortağı Sözleşmesi için ödeme hesabına erişiminiz olur.

  Ödeme hesabı liste sayfasında Microsoft iş ortağı sözleşmesini gösteren ekran görüntüsü

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek ekibiyle iletişime geçin

Yardıma ihtiyacınız varsa sorununuzun hızla çözülmesini sağlamak için desteğe başvurun.

Ödeme hesabınız hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere bakın: