.create external table mapping command

Yeni bir dış tablo veri eşlemesi oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz . Veri eşlemeleri.

Syntax

.createexternaltableExternalTableNamemappingMappingNameMappingInJsonFormat

Söz dizimi kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Parametreler

Ad Tür Gerekli Açıklama
ExternalTableName Eşlemenin atandığı dış tablonun adı.
Mappingname Eşlemenin adı.
MappingInJsonFormat JSON biçiminde eşleme tanımı.

Döndürülenler

Yeni eşleme adını, eşleme türünü ve eşleme tanımını içeren bir tablo döndürür.

Örnek

.create external table MyExternalTable mapping "Mapping1" '[{"Column": "rownumber", "Properties": {"Path": "$.rownumber"}}, {"Column": "rowguid", "Properties": {"Path": "$.rowguid"}}]'

Çıkış

Name Tip Eşleme
eşleme1 JSON [{"ColumnName":"rownumber","Properties":{"Path":"$.rownumber"}},{"ColumnName":"rowguid","Properties":{"Path":"$.rowguid"}}]