Azure Data Factory belgeleri

Azure Data Factory, Azure'ın ölçeği genişletilmiş sunucusuz veri tümleştirme ve veri dönüştürmeye yönelik bulut ETL hizmetidir. Sezgisel yazma işlemleri ve tek bölmede izleme ve yönetim için kod içermeyen bir kullanıcı arabirimi sunar. Ayrıca mevcut SSIS paketlerini lift-and-shift yöntemiyle Azure'a taşıyabilir ve ADF'de tam uyumlulukla çalıştırabilirsiniz. SSIS Integration Runtime tam olarak yönetilen bir hizmet sağladığından altyapı yönetimiyle ilgilenmeniz gerekmez.

Veri yakalamayı (CDC) değiştirme

Genel Bakış

Öğretici