UNRESOLVED_FIELD hata sınıfı

Adı olan bir alan yapı türü sütunuyla çözümlenemez.

Bu hata sınıfı aşağıdaki türetilmiş hata sınıflarını içerir:

WITHOUT_SUGGESTION

WITH_SUGGESTION

Aşağıdakilerden birini mi demek istedin? []