UPGRADE_NOT_SUPPORTED hata sınıfı

Tablo, Hive Meta Veri Deposu'ndan Unity Kataloğu'na yükseltme için uygun değil. Neden:

Bu hata sınıfı aşağıdaki türetilmiş hata sınıflarını içerir:

BUCKETED_TABLE

Demetlenmiş tablo.

HIVE_SERDE

Hive SerDe tablosu.

NOT_EXTERNAL

Dış tablo değil.

UNSUPPORTED_DBFS_LOC

Desteklenmeyen DBFS konumu.

UNSUPPORTED_FILE_SCHEME

Desteklenmeyen dosya sistemi düzeni.

UNSUPPORTED_PROVIDER

Desteklenmeyen sağlayıcı .