get_json_object işlevi

öğesinden pathbir JSON nesnesi ayıklar.

Söz dizimi

get_json_object(expr, path)

Bağımsız değişkenler

  • expr: İyi biçimlendirilmiş JSON içeren STRING ifadesi.
  • path: İyi biçimlendirilmiş bir JSON yoluna sahip STRING değişmez değeri.

Döndürülenler

BIR DIZE.

Nesne bulunamazsa null döndürülür.

Örnekler

> SELECT get_json_object('{"a":"b"}', '$.a');
 b