< (lt sign) işleci

değerinden expr2küçükse expr1 veya false değilse döndürürtrue.

Söz dizimi

expr1 < expr2

Bağımsız değişkenler

  • expr1: Karşılaştırılabilir türde bir ifade.
  • expr2: ile expr1en az ortak türü paylaşan ifade.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI.

Örnekler

> SELECT 1 < 2;
 true
> SELECT 1.1 < '1';
 false
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') < to_date('2009-07-30 04:17:52');
 false
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') < to_date('2009-08-01 04:17:52');
 true
> SELECT 1 < NULL;
 NULL