SMALLINTtype (Databricks SQL)

2 bayt imzalı tamsayı sayılarını temsil eder.

Syntax

{ SMALLINT | SHORT }

Sınırlar

Sayı aralığı -32.768 ile 32.767 arasındadır.

Değişmez Değerler

[ + | - ] digit [ ... ] S

digit: 0 ile 9 arası herhangi bir sayı.

Sonek S büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Örnekler

> SELECT +1S;
  1

> SELECT CAST('5' AS SMALLINT);
  5