array_removefunction (Databricks SQL)

öğesinin element tüm oluşumlarını 'den arraykaldırır.

Söz dizimi

array_remove(array, element)

Bağımsız değişkenler

  • array: Dizi.
  • element: öğeleriyle arrayen az ortak türü paylaşan bir tür ifadesi.

Döndürülenler

Sonuç türü dizinin türüyle eşleşir.

Kaldırılacak öğe ise NULLsonuç olur NULL.

Örnekler

> SELECT array_remove(array(1, 2, 3, NULL, 3, 2), 3);
 [1,2,NULL,2]
> SELECT array_remove(array(1, 2, 3, NULL, 3, 2), NULL);
 NULL