!(bang sign) işleci (Databricks SQL)

Boole ifadesinin mantıksal NOT değerini döndürür.

Söz dizimi

!expr

Bağımsız değişkenler

  • expr: bir BOOLEAN ifade.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI.

Bu işleç not işlecinin eş anlamlısıdır (Databricks SQL).

Örnekler

> SELECT !true;
 false
> SELECT !false;
 true
> SELECT !NULL;
 NULL