containsfunction (Databricks SQL)

içeriyorsa exprsubExprdöndürürtrue.

Söz dizimi

contains(expr, subExpr)

Bağımsız değişkenler

  • expr: İçinde arama yapılan BIR STRING veya BINARY.
  • subExpr: Aranacak STRING veya BINARY.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI. veya subExpr ise exprNULL, sonuç olurNULL. Boş dize veya boş ikili ise subExpr sonuç olur true.

her iki bağımsız değişken de BINARY ise işlev BINARY modunda çalışır.

Örnekler

> SELECT contains(NULL, 'Spark');
  NULL

> SELECT contains('SparkSQL', NULL);
  NULL

> SELECT contains('SparkSQL', 'Spark');
  true

> SELECT contains('SparkSQL', 'ark');
  true

> SELECT contains('SparkSQL', 'SQL');
  true

> SELECT contains('SparkSQL', 'Spork');
  false

> SELECT contains('SparkSQL', '');
  true

> SELECT contains(x'120033', x'00');
  true