shafunction (Databricks SQL)

sha1 karma değerini onaltılık exprdizesi olarak döndürür.

Söz dizimi

sha(expr)

Bağımsız değişkenler

  • expr: BINARY veya STRING ifadesi.

Döndürülenler

BIR DIZE.

Bu işlev sha1 işlevinin eş anlamlısıdır (Databricks SQL).

Örnekler

> SELECT sha('Spark');
 85f5955f4b27a9a4c2aab6ffe5d7189fc298b92c