SHOW SHARES (Databricks SQL)

İsteğe bağlı olarak sağlanan normal ifade deseni ile eşleşen paylaşımları listeler. Desen sağlanmazsa komut meta veri deposundaki tüm paylaşımları listeler.

Bir paylaşımın içeriğini listelemek için TÜMÜNÜ PAYLAŞIMDA GÖSTER'i kullanın.

Sözdizimi

SHOW SHARES [ LIKE regex_pattern ]

Parametreler

 • regex_pattern

  deyiminin sonuçlarını filtrelemek için kullanılan normal ifade deseni.

  • * ve | karakteri dışında, desen normal bir ifade gibi çalışır.
  • * tek başına 0 veya daha fazla karakterle eşleşir ve | herhangi biri eşleşebilecek birden çok farklı normal ifadeyi ayırmak için kullanılır.
  • Baştaki ve sondaki boşluklar işlemeden önce giriş deseninde kırpılır. Desen eşleşmesi büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Örnekler

> CREATE SHARE vaccine COMMENT 'vaccine data to publish';
> CREATE SHARE meds COMMENT 'meds data to publish';
> SHOW SHARES;
 name   created_at          created_by         comment
 --------- ---------------------------- -------------------------- -----------------------
 vaccine  2022-01-01T00:00:00.000+0000 alwaysworks@databricks.com vaccine data to publish
 meds   2022-01-01T00:00:01.000+0000 alwaysworks@databricks.com meds data to publish

> SHOW SHARES LIKE 'vaccine';
 name   created_at          created_by         comment
 --------- ---------------------------- -------------------------- -----------------------
 vaccine  2022-01-01T00:00:00.000+0000 alwaysworks@databricks.com vaccine data to publish

> SHOW SHARES IN PROVIDER some_provider;
 name   created_at          created_by         comment
 --------- ---------------------------- -------------------------- -----------------------
 vaccine  2022-01-01T00:00:00.000+0000 alwaysworks@databricks.com vaccine data to publish