Kullanıma Alma (veya Düzenle) komutu

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Visual Studio 2022 | Visual Studio 2019 | Visual Studio 2017 | Visual Studio 2015 | Visual Studio 2013

Bir dosyayı kullanıma alır ve bekleyen değişiklik durumunu Düzenle olarak değiştirir. Bu komutu Kullanıma Alma veya Düzenleme'yi kullanarak çağırabilirsiniz.

Önkoşullar

Bkz. Varsayılan TFVC izinleri.

Sözdizimi

tf checkout [/lock:(none|checkin|checkout)] [/recursive] [/encoding:encoding] itemspec [/login: username,[password]]

Parametreler

Parametre Açıklama
/encoding Bu parametreyi yoksayın.
ıtemspec Kullanıma alınacak öğelerin kapsamını belirtir. Söz dizimi için bkz. Team Foundation sürüm denetimi komutlarını kullanma.
/lock Kilidi uygular veya kaldırır. Bkz. Team Foundation sürüm denetimi komutlarını kullanma.
/login:username,[password] Komutun çalıştırılacak kullanıcı hesabını belirtir. Bkz. Team Foundation sürüm denetimi komutlarını kullanma.
/özyinelemeli Belirtilen dizindeki ve alt dizinlerdeki öğeleri yinelemeli olarak denetler.

Örnekler

Tek bir öğeyi kullanıma alma

c:\code\SiteApp\Main\SolutionA\Project1\>tf checkout program.cs

program.cs dosyasını kullanıma alır.

İki öğeyi kullanıma alma

c:\code\SiteApp\Main\SolutionA\Project1\>tf checkout program1.cs program2.cs

program1.cs ve program2.cs dosyalarını kullanıma alır.

Visual Studio'da çalışma

İpuçları

  • Ipucu Yeni bir göreve başlıyorsanız, dosyaları kullanıma alıp çalışmanıza başlamadan önce en son dosyaları sunucudan indirmeniz iyi bir fikir olabilir. Bkz. Get komutu.

  • IpucuYerel çalışma alanında bir dosyayı düzenlemeye başladığınızda, dosya sizin için otomatik olarak kullanıma alınmış olur.

  • Ipucu Bekleyen değişikliklerinizin listesini görüntüleyebilirsiniz:

    • İade Et komutunu kullanarak İade Et iletişim kutusundaki Açıklamalar ve İlişkili İş Öğeleri gibi ilgili verilerle de çalışabilirsiniz.

    • Durum komutunu kullanarak komut isteminde.

  • Ipucu Sunucudaki ekibin kod tabanında yaptığınız değişiklikleri denetlemeye hazır olduğunuzda İade Et komutunu kullanın.

  • Ipucu Değişiklikleri ayırmanız gerekiyorsa (ve belki de çalışma alanınızı başka bir görev için temizlemek istiyorsanız), Shelve Komutunu kullanın.

  • IpucuSunucu çalışma alanı kullanıyorsanız, kullanıma almadığınız dosyalar salt okunur olur.