Azure Event Hubs katmanlarını karşılaştırma

Bu makalede Azure Event Hubs katmanlarını karşılaştırır.

Not

Bu makale yalnızca katman özelliklerini ve kotalarını karşılaştırır. Fiyatlandırma bilgileri için bkz. Azure Event Hubs fiyatlandırması

Özellikler

Aşağıdaki tabloda, belirli bir Azure Event Hubs katmanında kullanılabilen (veya kullanılamayan) özelliklerin listesi gösterilmektedir.

Özellik Temel Standart Premium Ayrılmış
Kiracı Çok kiracılı Çok kiracılı Kaynak yalıtımına sahip çok kiracılı Özel kullanımda olan tek kiracı
Özel bağlantı YOK Evet Yes Yes
Müşteri tarafından yönetilen anahtar
(Kendi anahtarını getir)
Yok Yok Evet Yes
Yakalama Yok Ayrı fiyatlandı Dahil Dahil
Dinamik Bölüm ölçeğini genişletme Yok Yok Evet Yes
Giriş olayları Milyon olay başına ödeme Milyon olay başına ödeme Dahil Dahil
Çalışma zamanı denetim günlükleri Yok Yok Evet Yes

Not

Tabloya dahil edilen özellik, özelliğin kullanılabilir olduğu ve bu özelliğin kullanılması için ayrı bir ücret alınmadığını gösterir.

Kotalar

Aşağıdaki tabloda temel, standart, premium ve ayrılmış katmanlar için farklı olabilecek sınırlar gösterilmektedir.

Not

Sınır Temel Standart Premium Ayrılmış
Event Hubs yayınının boyut üst sınırı 256 KB 1 MB 1 MB 1 MB
Olay hub'ı başına Olay Hub'ı tüketici grubu sayısı 1 20 100 1000
CU başına sınır yok
Ad Alanı başına Kafka tüketici grubu sayısı NA 1000 1000 1000
Ad alanı başına aracılı bağlantı sayısı 100 5.000 PU başına 10000

Örneğin, ad alanına 3 RU atanırsa, sınır 30000'dir.
CU başına 100, 000
Olay verilerinin en uzun saklama süresi 1 gün 7 gün 90 gün 90 gün
En fazla TU veya PU ya da RU 40 TU 40 TU 16 RU 20 RU
Olay hub'ı başına bölüm sayısı 32 32 Olay hub'ı başına 100, ancak ad alanı düzeyinde PU başına 200 sınırı vardır.

Örneğin, bir ad alanına 2 RU atanırsa, ad alanındaki tüm olay hub'larındaki toplam bölüm sayısı sınırı 2 * 200 = 400'dür.
Olay hub'ı başına 1024
CU başına 2000
Abonelik başına ad alanı sayısı 1000 1000 1000 1000 (CU başına 50)
Ad alanı başına olay hub'ı sayısı 10 10 PU başına 100 1000
Yakalama Yok Saat başına ödeme Dahil Dahil
Sıkıştırılmış olay hub'ının boyutu Yok Bölüm başına 1 GB Bölüm başına 250 GB Bölüm başına 250 GB
Şema kayıt defterinin (ad alanı) mega bayt cinsinden boyutu Yok 25 100 1024
Şema kayıt defteri veya ad alanında şema gruplarının sayısı Yok 1 - varsayılan grup hariç 100
Şema başına 1 MB
1000
Şema başına 1 MB
Tüm şema gruplarında şema sürümlerinin sayısı Yok 25 1000 10000
Birim başına aktarım hızı Giriş - Saniyede 1 MB/sn veya 1000 olay
Çıkış – saniyede 2 MB/sn veya 4096 olay
Giriş - Saniyede 1 MB/sn veya 1000 olay
Çıkış – saniyede 2 MB/sn veya 4096 olay
PU başına sınır yok * CU başına sınır yok *

* Kaynak ayırma, bölüm sayısı, depolama vb. gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Not

Olayları tek tek veya toplu olarak yayımlayabilirsiniz. Yayın sınırı (SKU'ya göre) tek bir olay veya toplu iş olmasına bakılmaksızın geçerlidir. En yüksek eşikten büyük yayımlama olayları reddedilir.

Sonraki adımlar

Her katmanın fiyatlandırma bilgileri için bkz. Azure Event Hubs fiyatlandırması