Azure Information Protection (AIP) belgeleri

Azure Information Protection kullanarak şirket duvarlarınızın içindeki ve dışındaki e-postaları, belgeleri ve hassas verileri denetlemeyi ve güvenli bir şekilde sağlamayı öğrenin. AIP birleşik etiketleme istemcisinin şu anda bakım modunda olduğunu unutmayın. Office uygulamalardan gelen işlevler için bunun yerine yerleşik etiketleme kullanmanızı öneririz.

Azure Information Protection hakkında

Genel Bakış

Şirket içi veri depolarındaki verileri sınıflandırma ve koruma

Genel Bakış

Nasıl Yapılır Kılavuzu

İstemciyi özelleştirme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Microsoft Information Protection SDK

Genel Bakış

Hızlı Başlangıç

Başvuru

Etiket kullanımını izleme ve hassas bilgileri keşfetme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Başvuru